Adresser till länsstyrelsen och andra stödmyndigheter

Hitta på sidan

Här finns postadresser till länsstyrelserna och övriga stödmyndigheter för blanketter och andra brev som gäller olika typer av stöd.

Adresser för brev som gäller företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar

Om du ska skicka en blankett eller ett annat papper som gäller företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar ska du använda någon av de här adresserna.

Länsstyrelser och andra stödmyndigheter i bokstavsordning samt deras postadresser

Stödmyndighet

Postadress

Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge län

Landsbygd/Fiske

371 86 Karlskrona

Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarnas län

FE 23, Box 204

826 25 Söderhamn

Gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län
FE 24, Box 204
826 25 Söderhamn

Gävleborg

Länsstyrelsen i Gävleborgs län
FE 25, Box 204
826 25 Söderhamn

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län
FE 26, Box 204
826 25 Söderhamn

Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtlands län
FE 27, Box 204
826 25 Söderhamn

Jönköping

Länsstyrelsen i Jönköpings län
FE 28, Box 204
826 25 Söderhamn


Kalmar

Länsstyrelsen i Kalmars län
FE 29, Box 204
826 25 Söderhamn

Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län
FE 30, Box 204
826 25 Söderhamn

Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län
FE 31, Box 204
826 25 Söderhamn

Skåne

Länsstyrelsen i Skåne län
FE 32, Box 204
826 25 Söderhamn

Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län
FE 33, Box 204
826 25 Söderhamn

Södermanland

Länsstyrelsen i Södermanlands län
FE 34, Box 204
826 25 Söderhamn

Uppsala

Länsstyrelsen i Uppsala län
FE 35, Box 204
826 25 Söderhamn

Värmland

Länsstyrelsen i Värmlands län
FE 36, Box 204
826 25 Söderhamn

Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbottens län
FE 37, Box 204
826 25 Söderhamn

Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrlands län
FE 38, Box 204
826 25 Söderhamn

Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län
FE 39, Box 204
826 25 Söderhamn

Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40, Box 204
826 25 Söderhamn

Örebro

Länsstyrelsen i Örebro län
FE 41, Box 204
826 25 Söderhamn

Östergötland

Länsstyrelsen i Östergötlands län
FE 42, Box 204
826 25 Söderhamn

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten
FE 48, Box 204
826 25 Söderhamn

Jordbruksverket, stöd och utbetalning

inom havs- och fiskeriprogrammet

Jordbruksverket
FE 43, Box 204
826 25 Söderhamn

Jordbruksverket, stöd och utbetalning

inom landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket
FE 46, Box 204
826 25 Söderhamn

Jordbruksverket, stöd och utbetalning

inom lokalt ledd utveckling

Jordbruksverket
FE 47, Box 204
826 25 Söderhamn

Jordbruksverket, ansökan om undantag

på kravet på betalningsbevis

Jordbruksverket
FE 50, Box 204
826 25 Söderhamn

Jordbruksverket, stöd och utbetalning inom biodlingssektorn 

Jordbruksverket
FE 51, Box 204
826 25 Söderhamn

Sametinget

Sametinget
FE 44, Box 204
826 25 Söderhamn

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen
FE 45, Box 204
826 25 Söderhamn

Tillväxtverket

Tillväxtverket
FE 49, Box 204
826 25 Söderhamn

Adresser till länsstyrelsen för brev som gäller jordbrukarstöd

Om du ska skicka en blankett eller ett annat papper som gäller jordbrukar­stöden till länsstyrelsen ska du använda någon av de här adresserna.

Länsstyrelser i bokstavsordning och deras postadresser
Länsstyrelse

Postadress

Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge län

FE 11, Box 204

826 25 Söderhamn

Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarnas län

FE 2, Box 204

826 25 Söderhamn

Gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län

FE 3, Box 204

826 25 Söderhamn

Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborg

Enheten för jordbrukarstöd

801 70 Gävle

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

FE 5, Box 204

826 25 Söderhamn

Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtlands län

FE 6, Box 204

826 25 Söderhamn

Jönköping

Länsstyrelsen i Jönköpings län

FE 7, Box 204

826 25 Söderhamn

Kalmar

Länsstyrelsen i Kalmar län

Lantbruksenheten

391 86 Kalmar

Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län

FE 9, Box 204

826 25 Söderhamn

Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län

FE 10, Box 204

826 25 Söderhamn

Skåne

Länsstyrelsen i Skåne län

FE 11, Box 204

826 25 Söderhamn

Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län

FE 12, Box 204

826 25 Söderhamn

Södermanland

Länsstyrelsen i Södermanlands län

FE 13, Box 204

826 25 Söderhamn

Uppsala

Länsstyrelsen i Uppsala län

Jordbruksenheten

751 86 Uppsala

Värmland

Länsstyrelsen i Värmlands län

FE 15, Box 204

826 25 Söderhamn

Västerbotten

Länsstyrelsen i Västerbottens län

FE 16, Box 204

826 25 Söderhamn

Västernorrland

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

FE 17, Box 204

826 25 Söderhamn

Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län

FE 18, Box 204

826 25 Söderhamn

Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

FE 19, Box 204

826 25 Söderhamn

Örebro

Länsstyrelsen i Örebro län

FE 20, Box 204

826 25 Söderhamn

Östergötland

Länsstyrelsen i Östergötlands län

FE 21, Box 204

826 25 Söderhamn

Senast uppdaterad: