Logotyp Jordbruksverket

Ta med eller beställa växter och växtprodukter till Sverige som privatperson

För att skydda växter från olika hot finns det regler när du flyttar eller beställer växter och växtprodukter, både inom EU och till och från EU. Växtskydds­reglerna ska hindra växtskadegörare från att spridas. Det kan vara till exempel insekter, bakterier, virus eller svampar. För att skydda utrotningshotade växter finns regler som begränsar möjligheten att handla med dem. Det finns också regler om så kallade invasiva främmande arter.

Köpa eller flytta växter och växtprodukter inom EU

När du köper eller flyttar växter eller växtprodukter för eget bruk inom EU behöver du inget intyg som visar att de är friska. Det är som när du flyttar eller köper i Sverige. Du bör ändå alltid vara uppmärksam på att de växter och växtprodukter som du vill ta med till Sverige är friska. Även om det inte alltid finns krav på att du ska skaffa något särskilt dokument eller att någon myndighet ska göra någon kontroll så är det aldrig tillåtet att sprida så kallade karantän­skadegörare. Karantän­skadegörare är växtskadegörare som inte finns inom EU, eller bara finns i begränsad omfattning, och som kan få oacceptabla sociala, miljömässiga eller ekonomiska konsekvenser om de sprids.

Du bör också vara uppmärksam på lokal information, eftersom det inom vissa områden i EU pågår utbrott av karantän­skadegörare. Följ de lokala myndigheternas instruktioner för att minimera risken att du tar med dig karantän­skadegörare hem.

Kanarieöarna tillhör EU, men i frågor som har att göra med växtskydd räknas dock Kanarieöarna som ett område utanför EU. Det innebär att om du vill ta med dig växter eller växtprodukter därifrån behöver du följa samma regler som från ett land utanför EU.

Norge räknas som andra länder utanför EU eftersom växtskyddsområdet inte ingår i EES-avtalet.

Det finns också regler för att skydda utrotningshotade växter och regler som ska stoppa invasiva främmande arter från att sprida sig.

Ta med eller beställa växter och växtprodukter från länder utanför EU

Det är förbjudet att ta in vissa växter och växtprodukter i Sverige

En del växter och växtprodukter får du inte ta in i Sverige alls om de kommer från länder utanför EU, eftersom risken för att de sprider karantänskadegörare är mycket stor. Det är samma regler i hela EU.

Importförbudet gäller till exempel plantor av många barrträd, citrusväxter och utsädespotatis.

Det finns också några importförbud för frukter, grönsaker och fröer. I vissa fall beror förbudet på vilket land varan kommer ifrån.

Tänk på att Storbritannien ligger utanför EU.

Växter och många växtprodukter ska ha sundhetscertifikat

Den här filmen sammanfattar riskerna med växtskadegörare och vad som gäller om du vill ta med dig växter, inklusive frukter, grönsaker och snittblommor, från länder utanför EU.

Huvudregeln är att alla växter och många växtprodukter ska ha ett så kallat sundhets­certifikat när de kommer från ett land utanför EU, med undantag för Schweiz, Lichtenstein och Nordirland.

Ett sundhets­certifikat är ett dokument som växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet utfärdar efter att de har inspekterat växterna eller växtprodukterna. Sundhets­certifikatet intygar att växterna eller växtprodukterna uppfyller EU:s krav på att de är fria från växtskadegörare. Sundhets­certifikat på engelska heter Phytosanitary Certificate, förkortas ofta PC. Du får antagligen betala en avgift för det.

Kravet på sundhets­certifikat gäller

 • alla växter för plantering, inklusive alla fröer avsedda för sådd
 • alla levande växtdelar, det vill säga färska frukter, grönsaker, snittblommor och andra levande växtdelar, utom frukter av ananas, banan, kokos, dadlar och durian
 • spannmål av vete, råg och rågvete från vissa länder
 • trä och bark av vissa träslag från vissa länder (gäller inte färdiga träprodukter som till exempel möbler eller inredningsföremål)
 • använda jordbruks- och skogsbruksmaskiner.

Jordbruksverket gör en växtskydds­kontroll vid gränsen

Alla växter för plantering, inklusive många fröer, ska kontrolleras vid en gränskontrollstation i Sverige eller det första EU‑landet de kommer till.

De här varorna ska anmälas för växtskyddskontroll på en gränskontrollstation

 • Alla växter för plantering utom fröer avsedda för sådd (utsäde).
 • De fröer avsedda för sådd (utsäde) som förtecknas i förordning (EU) 2019/2072 bilaga XI del A.
 • Fröer avsedda för sådd (utsäde) av Castanea spp. från alla tredjeländer samt av Pinus spp. och Pseudotsuga menziesii från icke-europeiska tredjeländer.
 • De växter, det vill säga färska frukter, grönsaker, snittblommor och andra levande växtdelar, som förtecknas i förordning (EU) 2019/2072 bilaga XI del A.
 • De spannmål som omfattas av krav på sundhetscertifikat.
 • Sådant trä och bark som omfattas av krav på sundhetscertifikat.
 • Sådana använda jordbruks- och skogsbruksmaskiner som omfattas av krav på sundhetscertifikat.

Det är Jordbruksverket som gör kontrollen i Sverige. Vi ska kontrollera varorna även om de skickas med post eller annan frakt.

Kontakta import- och exportkontrollenheten så skickar vi en blankett som du ska fylla i för att få kontroll.

Växter och växtprodukter som inte behöver sundhets­certifikat

Det finns inga regler om sundhets­certifikat, växtskydds­kontroller eller växtskydds­avgifter när du som privatperson tar med eller beställer följande växter eller växtprodukter för eget bruk:

 • färska frukter av ananas, banan, dadlar, durian och kokosnöt
 • torkade fröer som inte ska användas för sådd, som till exempel popcorn, bönor och ris (vete, råg och rågvete från vissa länder ska dock ha sundhets­certifikat)
 • andra torkade produkter som torkad frukt, kaffe, te, kryddor och liknande
 • frysta frukter, grönsaker och andra växtdelar
 • bearbetade produkter som juice, sylt, konserver, kex och liknande
 • möbler och prydnadsföremål som är tillverkade av trä.

Ta med eller skicka växter och växtprodukter till länder utanför EU

Det är mottagar­landet som ställer kraven på de växter eller växtprodukter som du vill ta med dig in i landet. Det kan till exempel krävas sundhets­certifikat. Det är mottagar­landets växtskydds­myndighet som kan informera om vilka importkrav som gäller.

Det är Jordbruksverket som utfärdar sundhets­­certifikat. När du vet vilka importkrav som gäller ska du kontakta vår import- och export­kontrollenhet. För att vi ska kunna utfärda sundhets­­certifikat kan vi behöva göra en exportkontroll på plats. Vi kan även behöva göra laboratorieanalyser. På vår sida om sundhetscertifikat och andra åtgärder mot växtskadegörare kan du läsa om hur det går till och vad det kostar.

Regler för att skydda hotade växter

Många växter och tropiska träslag är utrotningshotade på grund av omfattande handel. För att skydda dessa arter och den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln med dem. Överens­kommelsen kallas CITES.

Vid handel med dessa arter inom EU är grundregeln att de måste ha laglig bakgrund. Vissa arter behöver även ha så kallat CITES-intyg vid handel inom EU.

Många arter behöver CITES-tillstånd för att föras in i och ut ur EU och vissa arter är helt förbjudna att ta in i EU.

Frågor och svar

Vad räknas som växter och växtprodukter?

Här kan du se vad som räknas som växter och växtprodukter i växtskyddslagstiftningen:

 • Som växter räknas levande växter och levande växtdelar. Levande växtdelar är till exempel färska frukter, grönsaker och snittblommor. Frön som används för sådd räknas också som växter.
 • Växter för plantering är till exempel hela plantor, sticklingar, lökar, knölar, rhizomer och ympkvistar. Även frön som används som utsäde räknas som växter för plantering.
 • Växtprodukter är material av växter. Det kan vara till exempel torkade, frysta eller konserverade växtdelar, frön som inte används för sådd samt trä.

Vilka områden i EU räknas inte till EU när det gäller växtskyddsreglerna?

Kanarieöarna, Ceuta, Melilla, Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy och Saint-Martin räknas på samma sätt som länder utanför EU när det gäller växtskyddsreglerna. Om du ska ta växter eller växtprodukter från något av dessa områden behöver du alltså följa reglerna från länder utanför EU.

Från vilka länder utanför EU gäller samma växtskyddsregler som från ett EU-land?

Schweiz och Lichtenstein har särskilda avtal med EU som innebär att de följer samma växtskyddsregler som EU.

Storbritannien har lämnat EU. Däremot finns ett särskilt avtal som innebär att Nordirland följer samma växtskyddsregler som EU. England, Skottland och Wales omfattas inte av det avtalet och räknas alltså som andra länder utanför EU.

Hur räknas Storbritannien när det gäller växtskyddsreglerna?

Storbritannien har lämnat EU. Däremot finns ett särskilt avtal som innebär att Nordirland följer samma växtskyddsregler som EU. England, Skottland och Wales omfattas inte av det avtalet och räknas alltså som andra länder utanför EU.

Hur räknas Norge när det gäller växtskyddsreglerna?

Norge räknas som andra länder utanför EU eftersom växtskyddsområdet inte ingår i EES-avtalet.