Ta med eller beställa mat och drycker till Sverige som privatperson

Vill du ta med dig mat och drycker från utlandet till Sverige? Eller ska du få produkter skickade till dig? Då finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna gäller för dig som ska ta in mat eller drycker för personligt bruk. Om en otillåten produkt finns i ditt bagage eller skickas till dig så stoppas den av Tullverket.

Mat och drycker från länder inom EU

Du får ta in alla typer av livsmedel som kommer från andra länder inom EU, så länge det är för personligt bruk.

Kanarieöarna tillhör EU, men när det gäller växtskyddsreglerna räknas Kanarieöarna som ett område utanför EU. Det innebär att du behöver följa samma regler som från ett land utanför EU om du vill ta med dig färska frukter, grönsaker och örter därifrån.

Mat och drycker från länder utanför EU

Det finns stränga gemensamma EU‑regler som styr vilken typ av mat och dryck som du får ta in till Sverige och andra EU‑länder från länder utanför EU. Reglerna finns till för att hindra att djursjukdomar och växt­skadegörare sprids.

Tänk på att Storbritannien numera ligger utanför EU.

Du får ta in alla typer av mat och drycker, det vill säga både vegetabiliska och animaliska, från andra europeiska länder som följer EU:s regler. Det gäller:

 • Nordirland
 • Schweiz
 • Liechtenstein.

Du får även ta in livsmedel av animaliskt ursprung (till exempel mjölk, ägg eller kött) från följande länder:

 • San Marino
 • Andorra
 • Island
 • Norge
 • Färöarna (viktgräns)
 • Grönland (viktgräns).

Du kan behöva betala tull om du tar in livsmedel från de europeiska länderna i punktlistorna, eftersom de inte ingår i EU:s tullunion. Visa upp varorna för Tullverket vid gränsen, så avgör de om du ska betala tull eller inte.

Det är förbjudet att ta in vissa livsmedel

En del livsmedel från länder utanför EU är helt förbjudna att ta in, både till Sverige och till EU i stort. Det gäller mat och drycker av både animaliskt och vegetabiliskt ursprung.

Livsmedel av animaliskt ursprung kan sprida smittor som till exempel mul- och klövsjuka och svinpest. Det är därför förbjudet att ta in många livsmedel av animaliskt ursprung från länder utanför EU. Det finns dock undantag – dem kan du läsa mer om under rubriken Livsmedel av animaliskt ursprung som du får ta in i Sverige.

Det är även förbjudet att ta in en del färska frukter, grönsaker och färska växtdelar, om de kommer från länder utanför EU eller från Kanarieöarna. Det gäller till exempel potatis och vinblad. Anledningen är att det finns en alltför stor risk att det följer med växt­skadegörare som inte är spridda inom EU, så kallade karantän­skadegörare.

Livsmedel av vegetabiliskt ursprung kan behöva sundhets­certifikat

Huvudregeln är att alla färska frukter, grönsaker, örter och andra färska växtdelar ska ha ett så kallat sundhets­certifikat när de kommer från ett land utanför EU (med undantag för Nordirland, Schweiz och Lichtenstein).

Ett sundhets­certifikat är ett dokument som växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet utfärdar. Certifikatet intygar att växterna och växtdelarna uppfyller EU:s krav på att vara fria från växt­skadegörare. Du får antagligen betala en avgift för certifikatet.

Du måste ha sundhetscertifikat för att få ta in

 • levande växtdelar utom fröer, det vill säga färska frukter, grönsaker, örter och andra levande växtdelar (med några undantag)
 • spannmål av vete, råg och rågvete från vissa länder.

Du behöver däremot inte ha sundhetscertifikat för att få ta in

 • färska frukter av ananas, banan, dadlar, durian och kokosnöt
 • torkade fröer som inte ska användas för sådd, som till exempel popcorn, bönor och ris
 • andra torkade produkter, som torkad frukt, kaffe, te, kryddor och liknande
 • frysta frukter, grönsaker och andra växtdelar
 • bearbetade produkter som juice, sylt, konserver, kex, mjöl och liknande.

Se film om reglerna för att ta med exempelvis färska frukter och grönsaker från länder utanför EU

Den här filmen sammanfattar riskerna med växtskadegörare och vad som gäller om du vill ta med dig växter, inklusive färska frukter, grönsaker och örter, från länder utanför EU.

Livsmedel av animaliskt ursprung som du får ta in i Sverige

En del livsmedel av animaliskt ursprung ses som mindre riskfyllda att ta in i EU. Sådana livsmedel får du ta in i Sverige för personligt bruk.

Livsmedel av animaliskt ursprung som du får ta in 2 kilo av

Du får ta in maximalt 2 kilo av följande livsmedel från länder utanför EU:

 • Honung, insekter, ägg, sniglar, levande ostron, grodlår och andra livsmedel som inte är förbjudna för att de innehåller kött- eller mjölkprodukter eller animaliska fetter. De livsmedel som är förbjudna står i EU‑förordning 2019/2122 (bilaga I, del 2), som finns länkad under rubriken Författningar.
 • Modersmjölksersättning och livsmedel för speciella medicinska ändamål, förutsatt att
  • produkten inte kräver kylförvaring
  • produkten är en förpackad märkesvara för direkt försäljning till slutkonsument
  • förpackningen är obruten, om den inte är i bruk
  • produkten är avsedd att användas av passageraren.
Urtagna färska, beredda eller bearbetade fiskeri­produkter

Du får ta in urtagna färska, beredda eller bearbetade fiskeri­produkter.

Produkterna får väga antingen högst 20 kilo sammanlagt eller vikten av en fisk, beroende på vilken vikt som är högst. Här inkluderas till exempel färsk, torkad, tillagad, saltad eller rökt fisk samt vissa skaldjur, som till exempel räkor eller kokta musslor.

Livsmedel av animaliskt ursprung som du får ta in från Färöarna och Grönland

Särskilda regler gäller för Färöarna och Grönland. Från dessa länder får du ta in

 • alla typer av fiskeriprodukter, oavsett vikt
 • produkterna som listas under rubriken ”Livsmedel av animaliskt ursprung som du får ta in i Sverige”, maximalt 10 kilo från varje av de två undergrupperna
 • kött- och mjölkprodukter, maximalt 10 kilo.
Övriga livsmedel kan du eventuellt ta in genom kommersiell import

Om du vill ta in produkter eller mängder som inte passar in i punkterna ovan kan du eventuellt ta in dem genom kommersiell import. Men då måste du kontakta Livsmedelsverket och Tullverket i god tid innan importen för att ta reda på vilka krav som finns.

Regler för livsmedel av hotade arter

Det kan finnas ytterligare regler om du vill ta in livsmedels­­produkter från hotade djur eller särskilt skyddsvärda arter. Det gäller till exempel

 • kaviar från stör
 • björnkött.

För att skydda hotade arter och den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln med dem. Överenskommelsen kallas CITES. På våra sidor om CITES kan du läsa mer om reglerna för att ta in livsmedel från hotade arter.

Tullverket stoppar otillåtna livsmedel

Om en otillåten produkt finns i ditt bagage eller i en postförsändelse stoppas den av Tullverket. Samma sak gäller om du tar in för mycket av en produkt som har en viktgräns. Om en produkt blir stoppad så är det Tullverket som fattar beslut om vad som ska hända med den. Tullverket kan beslagta produkten och även rapportera smugglingsbrott.

Skicka eller ta med mat och drycker till länder utanför EU

Det är mottagarlandet som bestämmer vilken typ av livsmedel som du får ta in i landet. Landet bestämmer också om du behöver visa upp intyg av något slag.

Om du ska skicka mat eller dryck till någon kan du be mottagaren att ta reda på vilka krav som gäller. Annars kan du vända dig till mottagar­landets ambassad.

Frågor och svar

Min släkting som bor i ett annat land har skickat en present till mig, men den blev stoppad i tullen. Vad kan jag göra?

Tullverket har stoppat presenten eftersom den innehåller mat eller dryck som inte får tas in till EU. Det kan till exempel vara en produkt som är förbjuden att ta in från ett land utanför EU, eller en produkt som överskrider den tillåtna vikten.

Det du kan göra är att fråga Tullverket om det går att skicka tillbaka produkten till avsändaren. Produkter som inte skickas tillbaka kommer att slängas.

Får jag ta med kött från djur som jag har jagat utomlands?

Ja, du får ta med köttet om det är för personligt bruk och du har jagat inom EU eller i något av de här länderna:

 • Andorra
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • San Marino
 • Schweiz
 • Grönland
 • Färöarna.

Från Grönland och Färöarna får du maximalt ta med 10 kilo, som räknas ihop med övriga livsmedel av animaliskt ursprung som du tar med dig.

Från andra länder inom EU och de övriga länderna i listan får du ta med dig hur mycket kött du vill för eget bruk.

Det kan finnas särskilda tullregler som du måste ta hänsyn till när du tar med kött från länderna i listan. Det kan också finnas restriktioner för jakt och för att föra ut kött från områden inom EU, om det pågår ett utbrott av en smittsam djursjukdom.

Jag vill beställa livsmedel på nätet. Vad behöver jag tänka på?

När du vill beställa livsmedel på nätet ska du först ta reda på vilket land produkten skickas ifrån, så att du vet om det räknas som inom EU eller inte. Det avgör vilka produkter du får beställa och hur stor mängd du får ta in.

Läs sedan på den här sidan om vilka regler som gäller för det du vill beställa. Du får bara beställa produkter som vi beskriver att du får ta in i Sverige.

Hur räknas Norge när det gäller att ta in mat och drycker i Sverige?

Norge räknas olika beroende på om livsmedlet är av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung:

 • Livsmedel av animaliskt ursprung från Norge räknas på samma sätt som livsmedel från EU‑länder. Men om du tar med dig stora mängder behöver du betala tull, eftersom Norge inte är med i tullunionen.
 • Livsmedel av vegetabiliskt ursprung från Norge räknas däremot som livsmedel från ett land utanför EU. Om du ska ta in frukter, grönsaker eller andra livsmedel av vegetabiliskt ursprung från Norge behöver du alltså följa reglerna för länder utanför EU.

Vilka områden i EU räknas inte till EU när det gäller växtskyddsreglerna?

Kanarieöarna, Ceuta, Melilla, Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy och Saint-Martin räknas på samma sätt som länder utanför EU när det gäller växtskyddsreglerna. Om du ska ta växter eller växtprodukter från något av dessa områden behöver du alltså följa reglerna från länder utanför EU.

Från vilka länder utanför EU gäller samma växtskyddsregler som från ett EU-land?

Schweiz och Lichtenstein har särskilda avtal med EU som innebär att de följer samma växtskyddsregler som EU.

Storbritannien har lämnat EU. Däremot finns ett särskilt avtal som innebär att Nordirland följer samma växtskyddsregler som EU. England, Skottland och Wales omfattas inte av det avtalet och räknas alltså som andra länder utanför EU.

Senast granskad: 2023-03-31

Till toppen