Logotyp Jordbruksverket

Handel med nötkreatur mellan länder

När du ska handla med nötkreatur, och med sperma, ägg och embryon från nötkreatur, finns det regler som du behöver följa. Reglerna är olika beroende på om du ska handla med EU‑länder eller med länder utanför EU. Det är också olika regler för att ta in till Sverige och för att föra ut från Sverige.

Nya regler för handel med nötkreatur mellan länder

Den 21 april 2021 började nya regler gälla i alla EU-länder. De nya reglerna innebär bland annat det här:

 • Du som driver en anläggning med nötkreatur eller avelsmaterial (sperma, ägg eller embryon) ska ha en registrerat anläggningen.
 • När du tar in nötkreatur till Sverige finns det inte längre något krav på karantän och på provtagning i karantänen. Däremot finns det bland annat ett krav på salmonellaprovtagning i det nationella kontrollprogrammet som även gäller nötkreatur från andra länder.
 • Du ska vara registrerad för införsel minst 30 dagar innan djuren tas in till Sverige. Tidigare var det 7 dagar.
 • Du som transporterar nötkreatur mellan länder ska vara registrerad som transportör.

Syftet med de nya reglerna är att förbättra djurhälsan och förhindra spridning av sjukdomar.

Sidan är uppdaterad med de nya reglerna.

Nya nationella regler för att förhindra spridning av paratuberkulos

Den 1 september började nya regler för paratuberkulos att gälla i Sverige. Syftet med reglerna är att förhindra att paratuberkulos kommer in i och sprids mellan svenska nötkreatursanläggningar så att vi därmed fortsatt kan hålla Sverige fritt från smitta. Läs mer om de nya reglerna för paratuberkulos under rubriken Ta in nötkreatur från andra länder.

Ta in nötkreatur från andra länder

Nötkreatur från EU‑länder, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz

De här reglerna gäller alla EU-länder och Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz. Tänk på att Storbritannien numera räknas som ett land utanför EU.

Kontakta oss för mer information

Här på sidan kan du läsa övergripande information om vad som gäller. Inom kort kommer vi att lägga ut ett informationsblad med mer detaljer. Tills dess kan du kontakta oss för mer information.

Anläggningen måste vara registrerad

Anläggningar där det finns nötkreatur ska vara registrerade. Om nötkreatur ska flyttas till anläggningen från andra länder inom EU samt Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino är det viktigt att anläggningen är registrerad i god tid innan flytten.

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Du måste vara registrerad för införsel

För att få ta in djur till Sverige måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig i vår e-tjänst minst 30 arbetsdagar före beräknat datum för första införseltillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 150 kronor.

Hälsointyg och sjukdomar

EU:s gemensamma hälsointyg som måste användas vid all förflyttning inom EU visar att djuren inte bär på mycket allvarliga sjukdomar eller sjukdomar som finns inom EU i olika grad. Det är den officiella veterinären i avsändarlandet som ska se till att djuren uppfyller kraven i intyget.

Djuren behöver uppfylla de krav som finns i det nationella salmonellaprogrammet respektive de nya nationella reglerna för PRRS som gäller från 1 september när du flyttar in nya grisar i din anläggning. Har djuren du tar in inte den status som krävs ska de isoleras och testas enligt reglerna.

Nationellt kontrollprogram för salmonella

Programmet innebär att nötkreatur som förs in från ett land som inte har ett salmonellakontrollprogram som är godkänt av EU-kommissionen och som är likvärdigt med det svenska salmonellakontrollprogrammet, ska undersökas för salmonella innan de sätts in i mottagarbesättningen. En sådan undersökning görs lämpligen i en isolering på mottagaranläggningen. Kontakta oss för mer information.

Nya nationella regler för att förhindra spridning av paratuberkulos

Den 1 september började nya nationella regler för paratuberkulos att gälla för alla aktörer i Sverige som tar in nya nötkreatur i sin anläggning. De nya reglerna gäller oavsett om du tar in djur från svenska anläggningar eller andra länder, men det är inte införselkrav utan gäller efter att djuren har kommit in i Sverige om det är utländska djur.

Kraven är olika beroende på om djuren kommer från en anläggning med dokumenterat god status när det gäller paratuberkulos eller inte. Svenska anläggningar bedöms ha en sådan god status, förutsatt att nya djur förs in på ett smittskyddssäkert sätt. Djur som inte kommer från anläggningar med en dokumenterat god status behöver isoleras och provtas samt även genomgå uppföljande provtagning enligt kraven i föreskrifterna.

Mer information om de nya reglerna och kriterierna för en dokumenterat god status när det gäller paratuberkulos hittar du på sidan om sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos nötkreatur samt i föreskriften (SJVFS 2021:23).

Eftersom paratuberkulos både leder till sämre djurhälsa och produktionsminskning är det viktigt att du följer reglerna om isolering och provtagning av djur om du tar in djur från andra länder som har smittan. Man kan med fördel samordna provtagningen för paratuberkulos och salmonella (i de fall sådan provtagning ska göras) då djuren i båda fallen ska hållas i isolering.

Söker efter 2021:23

Djuren ska ha identitetshandling för nötkreatur

Nötkreatur som kommer från ett annat EU‑land, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz ska ha identitetshandlingar med sig. Tidigare hette det nötkreaturspass.

När nötkreaturen har kommit till mottagar­besättningen ska du skicka identitetshandlingarna till vår djurregister­enhet i Söderhamn.

Postadress:

Jordbruksverket

826 84 Söderhamn

Planera transporten noga

Det kan finnas områden med restriktioner för transporter av nötkreatur på grund av smittsamma djursjukdomar. I ett sådant område kan det finnas särskilda regler för transporter av nötkreatur. Det måste du ta reda på i förväg så att djuren inte stoppas någonstans på vägen.

Registrering av transportör för flytt av djur mellan länder

Du som transporterar djur till eller från Sverige ska vara registrerad som transportör. Du registrerar dig i vår e-tjänst. Tänk på att registrering av transportörer inte är detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet.

Ta in djuren över en tullstation

När du tar in nötkreatur från EU‑länder, Norge, Andorra, Schweiz och Färöarna får djuren bara tas in över en tullstation. När djuren passerar gränsen ska du anmäla importen till den aktuella tullstationen. Vi rekommenderar att du förvarnar tullstationen i god tid att transporten är på väg och när transporten förväntas komma till gränsen.

Märkning och rapportering

Djuren ska vara märkta med godkänd id‑märkning i det land djuren kommer ifrån.

Vid ankomst till mottagarbesättningen i Sverige ska djuren kompletterings­märkas med svenska öronbrickor. Tidigare fanns det ett krav på att en veterinär måste märka djuren men nu kan du göra det själv.

Nötkreatur som tagits in till Sverige ska rapporteras till centrala nötkreaturs­registret senast 20 dagar efter att djuren har märkts med svenska öronbrickor.

Nötkreatur från länder utanför EU

Det är bara vissa länder utanför EU som det är tillåtet att ta in nötkreatur ifrån. Kontakta oss för att få veta vilka länder som är godkända.

Kontakta oss för mer information

Här på sidan kan du läsa övergripande information om vad som gäller. Inom kort kommer vi att lägga ut ett informationsblad med mer detaljer. Tills dess kan du kontakta oss för mer information.

Anläggningen måste vara registrerad

Anläggningar där det finns nötkreatur ska vara registrerade. Om nötkreatur ska tas emot på anläggningen från länder utanför EU är det viktigt att anläggningen är registrerad i god tid innan djuren tas emot.

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Du måste vara registrerad för införsel

För att få ta in djur till Sverige måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig i vår e-tjänst minst 30 arbetsdagar före beräknat datum för första införseltillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 150 kronor.

Hälsointyg och sjukdomar

EU:s gemensamma hälsointyg som måste användas vid förflyttning till EU visar att djuren inte bär på mycket allvarliga sjukdomar eller sjukdomar som finns inom EU i olika grad. Det är den officiella veterinären i avsändarlandet som ska se till att djuren uppfyller kraven i intyget. Sverige ställer inga extra obligatoriska krav utöver EU:s på avsändarlandet eller avsändande anläggning.

Djuren behöver uppfylla de krav som finns i det nationella salmonellaprogrammet respektive de nya nationella reglerna för PRRS som gäller från 1 september när du flyttar in nya grisar i din anläggning. Har djuren du tar in inte den status som krävs ska de isoleras och testas enligt reglerna.

Efter ankomst till din besättning måste de nya djuren stanna i mottagarbesättningen i Sverige i 30 dagar innan de får flyttas ut ur besättningen. Om de nya djuren ställs direkt in i mottagarbesättningen och inte i ett isoleringsstall får inga djur i besättningen flyttas ut på 30 dagar efter mottagandet.

Nationellt kontrollprogram för salmonella

Programmet innebär att nötkreatur som förs in från ett land som inte har ett salmonellakontrollprogram som är godkänt av EU-kommissionen och som är likvärdigt med det svenska salmonellakontrollprogrammet ska undersökas avseende salmonella innan de sätts in i mottagarbesättningen. En sådan undersökning görs lämpligen i en isolering på mottagaranläggningen. Kontakta oss för mer information.

Nya nationella regler för att förhindra spridning av paratuberkulos

Den 1 september började nya nationella regler för paratuberkulos att gälla för alla aktörer i Sverige som tar in nya nötkreatur i sin anläggning. De nya reglerna gäller oavsett om du tar in djur från svenska anläggningar eller andra länder, men det är inte införselkrav utan gäller efter att djuren har kommit in i Sverige om det är utländska djur.

Kraven är olika beroende på om djuren kommer från en anläggning med dokumenterat god status när det gäller paratuberkulos eller inte. Svenska anläggningar bedöms ha en sådan god status, förutsatt att nya djur förs in på ett smittskyddssäkert sätt. Djur som inte kommer från anläggningar med en dokumenterat god status behöver isoleras och provtas samt även genomgå uppföljande provtagning enligt kraven i föreskrifterna.

Mer information om de nya reglerna och kriterierna för en dokumenterat god status när det gäller paratuberkulos hittar du på sidan om sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos nötkreatur samt i föreskriften (SJVFS 2021:23).

Eftersom paratuberkulos både leder till sämre djurhälsa och produktionsminskning är det viktigt att du följer reglerna om isolering och provtagning av djur om du tar in djur från andra länder som har smittan. Man kan med fördel samordna provtagningen för paratuberkulos och salmonella (i de fall sådan provtagning ska göras) då djuren i båda fallen ska hållas i isolering.

Söker efter 2021:23

Planera transporten noga

Det kan finnas områden med restriktioner för transporter av nötkreatur på grund av smittsamma djursjukdomar. I ett sådant område kan det finnas särskilda regler för transporter av nötkreatur. Det måste du ta reda på i förväg så att djuren inte stoppas någonstans på vägen.

Registrering av transportör för flytt av djur mellan länder

Du som transporterar djur till eller från Sverige ska vara registrerad som transportör. Du registrerar dig i vår e-tjänst. Tänk på att registrering av transportörer inte är detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet.

Ta in djuren via en godkänd gränskontrollstation

Djur från godkända länder utanför EU förutom Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz, får bara tas in via en godkänd gränskontroll­station.

Införseln ska anmälas senast en arbetsdag i förväg till gränskontroll­veterinären vid gränskontroll­stationen. Det finns i dagsläget ingen gränskontroll­station i Sverige som är godkänd för att ta emot nötkreatur. Därför måste du ta in djuren via en godkänd gränskontroll­station i annat land. Transporten kommer därefter hanteras som en import från ett annat EU‑land.

Om importen sker via ett annat EU‑land ska den anmälas till den gränskontroll­station där djuren kommer in i EU.

När djuren passerar gränsen till Sverige ska du anmäla införseln till tullen.

Ta in djuren via en tullstation

När djuren passerar gränsen till Sverige ska du dessutom anmäla införseln till tullen. Vi rekommenderar att du förvarnar tullstationen i god tid att transporten är på väg och när den förväntas komma till gränsen.

Märkning och rapportering

Djuren ska vara märkta med godkänd id‑märkning i det land djuren kommer ifrån.

Vid ankomst till mottagarbesättningen i Sverige ska djuren kompletterings­märkas med svenska öronbrickor. Tidigare fanns det ett krav på att en veterinär måste märka djuren men nu kan du göra det själv.

Nötkreatur som tagits in till Sverige ska rapporteras till centrala nötkreaturs­registret senast 20 dagar efter att djuren har märkts med svenska öronbrickor.

Föra ut nötkreatur till andra länder

Nötkreatur till EU‑länder, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz

Tänk på att Storbritannien numera räknas som ett land utanför EU.

Kontakta oss för mer information

Här på sidan kan du läsa övergripande information om vad som gäller. Inom kort kommer vi att lägga ut ett informationsblad med mer detaljer. Tills dess kan du kontakta oss för mer information.

Anläggningen måste vara registrerad

Anläggningar där det finns nötkreatur ska vara registrerade. Om nötkreatur ska flyttas från anläggningen till andra länder inom EU samt Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino är det viktigt att anläggningen är registrerad i god tid innan flytten.

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Hälsointyg

Du måste i god tid ha kontaktat en officiell veterinär som måste inspektera djuren samt utfärda ett hälsointyg inom 24 timmar före utförseln. Veterinären ska också kunna intyga att djuren uppfyllt alla kraven i hälsointyget. Ett original i form av en papperskopia ska medfölja djuren. Hälsointyget skickas även elektroniskt mellan länderna genom EU:s gemensamma databas TRACES.

Det finns två hälsointyg för nötkreatur: avel eller direkt till slakt. För alla djur som inte ska gå direkt till slakt ska intyget för avel användas. Även för eventuella kastrerade djur.

Djuren måste ha befunnit sig i avsändaranläggningen i 30 dagar innan de kan skickas till ett annat EU land. Detta ska den officiella veterinären intyga i intyget. Om djuren inte varit isolerade får det inte ha tillkommit nya djur till besättningen under den perioden.

För djur som ska användas för avel ska det medfölja ett härstamnings­bevis.

Färdplan

Djuren ska medföljas av en färdplan vid transporter som överstiger 8 timmar som ska upprättas av den officiella veterinären, godkännas av Jordbruksverket och medfölja djuren.

Märkning

Djuren måste vara korrekt märkta och förflyttningen ska rapporteras till centrala nötkreaturs­registret.

Identitetshandlingar

Djuren måste ha identitetshandlingar för nötkreatur. Tidigare hette det nötkreaturspass. Vi utfärdar handlingarna sedan du anmält att du ska ta ut djuren. De ska vara tillgängliga för den officiella veterinären senast vid intygsskrivningen.

Ansökan om identitetshandlingar ska ha inkommit till Jordbruksverket senast 7 dagar innan djuren förflyttas till en annan medlemsstat. Du betalar en avgift till Jordbruksverket på 150 kronor för varje utfärdad identitetshandling.

Uppsamlingsanläggning

Om du ska skicka djur från flera besättningar till ett annat land så kan du behöva göra en uppsamling av djuren. Uppsamling kan ske via godkända uppsamlingsanläggning eller via uppsamling på transport enligt särskilda regler. Sverige har just nu en godkänd uppsamlingsanläggning.

Planera transporten noga

Det kan finnas områden med restriktioner för transporter av nötkreatur på grund av smittsamma djursjukdomar. I ett sådant område kan det finnas särskilda regler för transporter av nötkreatur. Det måste du ta reda på i förväg så att djuren inte stoppas någonstans på vägen.

Registrering av transportör för flytt av djur mellan länder

Du som transporterar djur till eller från Sverige ska vara registrerad som transportör. Du registrerar dig i vår e-tjänst. Tänk på att registrering av transportörer inte är detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet.

Nötkreatur till länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska exportera nötkreatur till länder utanför EU.

Om djuren ska till Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna gäller samma regler som för att exportera djur till ett annat EU‑land. Läs mer under rubriken Nötkreatur till EU‑länder, Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna.

Ta reda på reglerna i mottagarlandet

För att kunna exportera eller ta med dig djur till ett land utanför EU (andra länder än Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz), måste du ta reda på vilka krav som gäller i mottagarlandet. Ta i god tid kontakt med mottagarlandets ambassad eller veterinär­myndighet för att ta reda på det här:

 • Är det möjligt att resa med djuren eller exportera dem till mottagarlandet?
 • Vilka regler gäller i landet dit djuren ska?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel import­tillstånd?
 • Ska djuren vara i karantän eller vaccineras innan transporten?
 • Vilket hälsointyg behövs?
 • Behövs det något särskild godkännande?

Skaffa ett hälsointyg

Ta i god tid kontakt med en officiell veterinär för att se om det finns ett förhandlat hälsointyg som gäller i det landet dit du ska resa eller sälja dina djur till. Om det finns ett förhandlat intyg ska veterinären utfärda det hälsointyget som visar att djuren är friska.

Om det inte finns ett förhandlat hälsointyg ska du ta kontakt med mottagarlandet och ta reda på vilket intyg de godkänner. Om de bara godkänner det egna landets intyg ska du se till att din officiella veterinär får det.

Gör eventuellt en exportansökan

Om det krävs en förhandling med mottagar­landet för att kunna exportera djur ska du göra en exportansökan i vår e-tjänst. När exportansökan har kommit in är det vi på Jordbruksverket som sköter förhandlingen med landet. Tänk på att det kan ta lång tid innan förhandlingarna är klara.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns export­restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta reda på vilka regler som gäller för transporten

Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler och krav som gäller för transporten.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer djur till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Om djuren ska tillbaka till Sverige senare

Om du ska ta tillbaka djur som du tidigare har rest med eller exporterat till ett land utanför EU behöver du ta reda på vad som gäller.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att mejla till oss om du har frågor.

Nya regler när du ska föra ut djur eller produkter av animaliskt ursprung till Storbritannien

Här kan du läsa vad som gäller för att föra ut djur eller produkter av animaliskt ursprung till Storbritannien, men du måste också läsa de generella reglerna om att föra ut till länder utanför EU.

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya regler för handel med Storbritannien. Ansvarig myndighet för reglerna är Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA). Om du har frågor ska du vända dig till dem.

Reglerna beskrivs i vägledningen Border Operating Model.

Storbritannien genomför de nya reglerna i flera steg under 2021 och 2022. Villkor vid export till Storbritannien kan komma ändras, och därför är det viktigt att du som exportör håller dig uppdaterad via DEFRA:s webbplats.

Det här behöver du som exportör göra

Företag som ska exportera till Storbritannien behöver bland annat göra följande:

 • Tillsammans med importören, ta reda på vilka intyg som ska medfölja sändningen.
 • Säkerställa att du har behörighet till det webbaserade systemet TRACES NT, för att kunna fylla i uppgifter i intyget.
 • Kontrollera att avsändande anläggning är registrerad eller godkänd och att transportören uppfyller de krav som gäller.
 • Om transporten till Storbritannien sker via andra EU-länder så behöver du också läsa på om vad som gäller för att föra ut till andra EU-länder.
 • Ta kontakt med en officiell veterinär i god tid!

Hälsointyg och föranmälan

Importören i Storbritannien ska föranmäla levande djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från EU i Storbritanniens system Import of Products, Animals, Feed and Food System (IPAFFS). Det ska göras senast en arbetsdag före beräknad ankomst. Ett hälsointyg ska alltid följa med sändningen. Fysiska kontroller kan komma att genomföras.

Hälsointyg har tagits fram av Storbritannien och finns tillgängliga i det EU-gemensamma datasystemet TRACES NT eller på DEFRA:s webbplats. Du som exportör är ansvarig för att ta reda på vilket intyg som ska användas och därför är det viktigt att du, eller med hjälp av importören, tar reda på vad som krävs genom att läsa på DEFRA:s webbplats. Där kan du även läsa mer om hur de olika delarna i intyget fylls i och vilka uppgifter som är obligatoriska och frivilliga.

Det här gäller vid export till Storbritannien:

 1. Importören ska anmäla sändningen i Storbritannien i datasystemet IPAFFS
 2. Sändningen får ett unikt notifieringsnummer (UNN) i IPAFFS som har formatet IMP.GB.2021.1XXXXXX.
 3. Ett hälsointyg som utfärdats av en officiell veterinär i Sverige ska alltid medfölja.
 4. Importören i Storbritannien ska ge UNN-numret till exportören eller den officiella veterinären i Sverige som lägger in numret i hälsointyget.
 5. Exportören ger importören en elektronisk kopia av hälsointyget så att intyget kan laddas upp i IPAFFS.
 6. Exportören ansvarar för att hälsointyget i original medföljer sändningen.

Ta in sperma, ägg och embryon från nötkreatur från andra länder

Sperma, ägg och embryon från EU‑länder, Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz

Det är tillåtet att köpa sperma, ägg och embryon från nötkreatur från länder inom EU, Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz.

Din anläggning måste vara godkänd för handel inom EU med sperma, ägg eller embryon.

Du behöver tillstånd för semin- och embryoverksamhet

För att få handla med sperma, ägg och embryo måste du ha tillstånd för semin- och embryoverksamhet.

Sperman och embryon måste ha lagrats på en godkänd seminstation eller embryosamlingslagsgrupp innan den importeras till Sverige.

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett officiellt hälsointyg som i original följer med försändelsen. Hälso­intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i landet det kommer ifrån inom 24 timmar före lastning.

Om du importerar sperma ska även ett härstamningsbevis följa med sperman.

Sperma, ägg och embryon från länder utanför EU

Du får bara importera sperma, ägg och embryon från länder och anläggningar som ligger utanför EU som är godkända för import. På EU:s webbplats finns en lista över anläggningar i länder som är godkända för införsel till EU.

När du ska importera till Sverige från länder utanför EU, förutom Norge, Färöarna, Andorra och Schweiz ska importen ske via en godkänd gränskontroll­station. Du ska anmäla införseln senast en arbetsdag i förväg till veterinären vid gränskontroll­stationen.

Om importen till Sverige från ett land utanför EU sker via ett annat EU‑land ska anmälan om gränskontroll göras till den gränskontroll­station där sändningen kommer in i EU.

Föra ut sperma, ägg och embryon från nötkreatur till andra länder

Sperma, ägg och embryon till EU‑länder, Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz

Din anläggning måste vara godkänd för handel inom EU med sperma, ägg eller embryon.

Du behöver tillstånd för semin- och embryoverksamhet

För att få handla med sperma, ägg och embryo måste du ha tillstånd för semin- och embryoverksamhet.

Sperma, ägg och embryon till länder utanför EU

För att få exportera sperma, ägg och embryon till länder utanför EU krävs att samling och lagring skett på stationer som är godkända för det. Din anläggning måste vara godkänd för handel inom EU med sperma, ägg eller embryon. Du måste också ha tillstånd för semin- eller embryoverksamhet. Sperman måste komma från seminstationer som har fått ett EU‑godkännande utfärdat av Jordbruksverket.

Ta kontakt med landet dit du ska exportera

Tänk på att export av djur kräver noggranna förberedelser. Ta i god tid kontakt med landets ambassad eller veterinärmyndighet för att ta reda på det här:

 • Är det möjligt att exportera till landet?
 • Vilka regler gäller i landet?
 • Behövs det något särskild godkännande?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel importtillstånd?
 • Vilket hälsointyg behövs?

Författningar

Söker efter 2021:23

Söker efter 2021:13

Söker efter 2019:7