Exportansökan

Du kan behöva göra en exportansökan för att få exportera djurprodukter, foder eller levande djur till ett land utanför EU. Du tar reda på om en exportansökan behövs genom att undersöka vilka krav som gäller i det land som du ska exportera till. Om det visar sig att det krävs en förhandling på myndighetsnivå ska du göra en exportansökan.

Driftinformation: Det kan vara störningar i e-tjänsten på grund av underhållsarbete den 8 december kl. 17-22.

Logga in med e-legitimation

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt bank‑id. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank om du inte har e‑legitimation.

Om du får problem med att logga in

Testa att stänga webbläsaren och öppna den igen om du har svårt att logga in i tjänsten.

Det här behöver du tänka på innan du ansöker

  • Tjänsten fungerar bäst på dator eller surfplatta, men du kan även använda tjänsten på en smarttelefon.
  • Innan du gör din ansökan behöver du läsa om reglerna för att exportera djurprodukter, foder eller levande djur.

Mer information om att exportera djurprodukter, foder eller levande djur

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad: 2021-10-01