Resor och handel med hästar mellan länder

När du ska resa och handla med hästar och sperma, ägg och embryon från hästar finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på om du ska handla med EU-länder eller med länder utanför EU. Det är också olika regler för att resa in med och ta in hästar till Sverige och för att resa ut med och föra ut hästar från Sverige. Här kan du läsa övergripande information om vad som gäller.

Transporter mellan länder

Registrera dig som transportör

Du som transporterar hästar till eller från Sverige ska vara registrerad som transportör. Registrering av transportör är inte detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet. Du registrerar dig som transportör i vår e-tjänst.

För journal

När du transporterar hästar mellan länder ska du föra journal över transporten. Du kan ha journalen på papper eller i digital form och du ska spara den i minst 3 år. Journalen ska innehålla uppgifter om

 • vilka anläggningar som besökts
 • vilka hästar som transporterats.

Rengör och desinficera transporten

När hästar transporteras mellan EU-länder eller till och från länder utanför EU ska hästtransporten rengöras och desinficeras efter varje transport.

Planera transporten noga

Vid resor och handel med vissa länder kan det finnas smittsamma djursjukdomar som kan innebära att du inte kan transportera dina hästar överallt. Det kan också finnas begränsningar för djurtransporter på grund av coronaviruset. Det kan innebära att du inte får flytta dem inom eller ut ur ett sådant område. Ta reda på vad som gäller i det land dit dina hästar ska transporteras.

Planera också transporten noga så att hästarna inte fastnar någonstans på vägen och ta reda på vilka regler som gäller för transporter av hästar i det land som du ska åka till. Reglerna skiljer sig åt mellan olika länder.

Resa med eller flytta hästar mellan länder

Hästar mellan EU-länder, Norge, Andorra och Färöarna

Här kan du läsa om vad som gäller när du reser med en häst eller flyttar en häst mellan länder inom EU, Norge, Andorra och Färöarna.

Anläggningen måste vara registrerad

Du som driver en anläggning med hästar ska ha registrerat anläggningen.

Om hästar ska flyttas från anläggningen till andra länder inom EU samt Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino är det är viktigt att anläggningen är registrerad minst 4 veckor innan de ska flyttas. 

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Din anläggning måste också vara registrerad om du ska ta emot hästar från andra länder inom EU.

När du registrerar anläggningen ska du svara JA på frågan om du kommer att förflytta djur eller avelsmaterial mellan anläggningen och andra länder. Det gör du under rubriken Se/ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten.

Hästen måste ha hästpass

När du ska resa med eller flytta en häst mellan EU-länder ska du alltid ha med hästpasset. Undantaget är föl under 6 månaders ålder som reser med sitt modersto och är borta från anläggningen som fölet fötts i under maximalt 30 dagar. Dessa föl ska dock vara chipmärkta innan avresan.

Skaffa ett hälsointyg

För att kunna resa med eller flytta hästar mellan EU-länder, Norge, Andorra och Färöarna måste du ha ett hälsointyg som visar att hästen inte är smittad med någon smittsam sjukdom. Intyget ska utfärdas av en officiell veterinär i det land som hästen kommer ifrån inom 48 timmar före lastningen. Veterinären registrerar intyget i EU:s gemensamma system TRACES.NT. Intyget gäller under 10 dagar.

Om hästen ska tävla eller delta i vissa evenemang behövs inte alltid intyget

Hästen behöver inte ha ett hälsointyg när den reser mellan dessa länder om hästen

 • är registrerad på en anläggning i Sverige, Danmark, Finland eller Norge och
 • är införd i huvudavsnittet i en stambok eller har ett internationellt tävlingspass (FEI‑pass) och
 • ska delta i vissa tävlingar eller evenemang i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

Det här gäller när hästen ska delta i

 • travtävling
 • galopptävling
 • tävling inom de grenar som omfattas av FEI:s regelverk
 • avelsvärdering eller bruksprov

Om en häst reser utan hälsointyg mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge för att delta i sådana evenemang gäller det här:

 • Det får gå maximalt 10 dagar från att du passerar gränsen ut ur ursprungslandet till att du passerar gränsen tillbaka in i ursprungslandet.
 • När du åker till tävlingen måste du kunna visa att hästen ska tävla genom att till exempel visa en startlista.
 • När du reser hem måste du kunna visa att hästen deltagit i tävlingen genom till exempel visa en resultatlista eller annat dokument.

Du ska också ha med en egenförsäkran som innehåller det här:

 • ursprungsplats som ska vara en registrerad anläggning
 • destination
 • platser för vila
 • transportmedel och transportör - tänk på att transportören ska vara registrerad
 • hästarnas identitetsnummer, så kallade UELN-nummer
 • en försäkran om att djuren inte kommer från en anläggning med restriktioner eller onormal dödlighet utan fastställd orsak och att djuren inte haft kontakt med djur som omfattas av förflyttningsrestriktioner.

Hälsointyg med 30 dagars giltighet

Hälsointyget gäller i normalfallet i 10 dagar från utfärdandet. Hälsointyget kan vara giltigt i 30 dagar förutsatt om hästen har en FEI‑licens eller normalt sett hålls på en anläggning med status som låg risk. I Sverige är det för närvarande bara hästar med FEI‑licens som kan använda sig av detta.

Tilläggsregistrera hästen

Om hästen ska stanna i Sverige ska du registrerade den hos en organisation som utfärdar hästpass. Det kallas tilläggsregistrering. Hästar som är i Sverige under en kortare tid än 90 dagar för träning, tävling eller avel behöver inte registreras i Sverige. Hingstar som är i Sverige för en avelssäsong behöver inte heller registreras i Sverige.

Hästar från länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du reser med en häst eller köper en häst som du ska ta in i Sverige från länder utanför EU.

Det är bara tillåtet att resa med eller ta in en häst till Sverige från vissa länder utanför EU. För att det ska vara tillåtet måste landet eller delar av landet som hästen kommer ifrån finnas med i bilaga IV till EU:s förordning.

Anläggningen måste vara registrerad

Du som driver en anläggning med hästar ska ha registrerat anläggningen. Om hästar ska tas emot på anläggningen från länder utanför EU ska du ha registrerat anläggningen 4 veckor innan du tar emot hästarna.

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Hästen måste ha en godkänd identitetshandling

När du ska resa med eller ta in en häst till Sverige från länder utanför EU ska hästen ha ett hästpass eller en annan godkänd identitetshandling.

Hästar från vissa länder ska ha tävlingspass eller vara registrerad i en stambok

Från vissa länder är det bara tillåtet att ta in hästar som är registrerade i huvudavsnittet i en stambok som finns med på EU-kommissionens lista över avelsorgan, och hästar som har ett internationellt tävlingspass (FEI‑pass).

Hästen behöver ett hälsointyg

Hästen behöver ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär som visar att den är frisk. Intyget ska utfärdas på lastningsdagen i det land som hästen kommer ifrån. På hälsointyget ska det stå vilka eventuella provtagningar och analyser som måste göras innan hästen transporteras till Sverige. Intyget gäller under 10 dagar.

Du ska behålla hälsointyget under 6 månader så att du kan visa upp det för en officiell veterinär vid till exempel smittspårning.

Olika hälsokrav från olika länder

Kraven på provtagningar och analyser varierar beroende på vilka sjukdomar som finns i det land hästen transporteras ifrån. För att veta vad som gäller i varje fall behöver du veta vilken sanitär grupp landet eller zonen hästen kommer från tillhör. Du kan se från vilka länder och zoner du får ta in djur från i EU:s förordning.

Djur ska tas in via en godkänd gränskontrollstation

Du får bara ta in djur från länder utanför EU via en godkänd gränskontrollstation i Sverige eller i något annat EU-land.

Kontakta tullstationen

När du reser med eller för in en häst till Sverige från änder utanför EU måste du anmäla införseln till den aktuella tullstationen när du passerar gränsen till Sverige.

Om hästen ska vara kvar i Sverige

Om hästen ska vara kvar i Sverige eller något annat EU-land i mer än 90 dagar måste du antingen skaffa ett hästpass till den eller tilläggsregistrera den.

Hästar till länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du reser med en häst eller säljer en häst till länder utanför EU.

Om djuren ska till Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna gäller samma regler som för att ta ut djur till ett annat EU-land. Läs mer under rubriken Hästar till EU-länder, Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna.

Hästen måste ha hästpass

När du ska resa med eller exportera en häst från Sverige till länder utanför EU ska du alltid ha med hästpasset. Föl som följer med moderstoet för tillfällig vistelse i ett land utanför EU behöver inte ha hästpass utan då räcker det om fölet är chipmärkt. Det gäller bara om landet dit fölet ska resa tillåter det.

Ta reda på reglerna i mottagarlandet

För att kunna exportera eller ta med dig djur till ett land utanför EU (andra länder än Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz), måste du ta reda på vilka krav som gäller i mottagarlandet. Ta i god tid kontakt med mottagarlandets ambassad eller veterinär­myndighet för att ta reda på det här:

 • Är det möjligt att resa med djuren eller exportera dem till mottagarlandet?
 • Vilka regler gäller i landet dit djuren ska?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel import­tillstånd?
 • Ska djuren vara i karantän eller vaccineras innan transporten?
 • Vilket hälsointyg behövs?
 • Behövs det något särskild godkännande?

Skaffa ett hälsointyg

Ta i god tid kontakt med en officiell veterinär för att se om det finns ett förhandlat hälsointyg som gäller i det landet dit du ska resa eller sälja dina djur till. Om det finns ett förhandlat intyg ska veterinären utfärda det hälsointyget som visar att djuren är friska.

Om det inte finns ett förhandlat hälsointyg ska du ta kontakt med mottagarlandet och ta reda på vilket intyg de godkänner. Om de bara godkänner det egna landets intyg ska du se till att din officiella veterinär får det.

Om de godkänner andra intyg kan du fråga om de godkänner Jordbruksverkets generella intyg för export av häst. Om de godkänner det ska en officiell veterinär utfärda det.

Gör eventuellt en exportansökan

Om det krävs en förhandling med mottagar­landet för att kunna exportera djur ska du göra en exportansökan i vår e-tjänst. När exportansökan har kommit in är det vi på Jordbruksverket som sköter förhandlingen med landet. Tänk på att det kan ta lång tid innan förhandlingarna är klara.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns export­restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta reda på vilka regler som gäller för transporten

Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler och krav som gäller för transporten.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer djur till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Om djuren ska tillbaka till Sverige senare

Om du ska ta tillbaka djur som du tidigare har rest med eller exporterat till ett land utanför EU behöver du ta reda på vad som gäller.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att mejla till oss om du har frågor.

Nya regler när du ska föra ut djur eller produkter från djur till Storbritannien

Här kan du läsa vad som gäller för att föra ut djur eller produkter från djur till Storbritannien, men du måste också läsa de generella reglerna om att föra ut till länder utanför EU.

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya regler för handel med Storbritannien. Ansvarig myndighet för reglerna är Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA). Om du har frågor ska du vända dig till dem.

Reglerna beskrivs i vägledningen Border Operating Model.

Storbritannien genomför de nya reglerna i flera steg under 2021 och 2022. Villkor vid export till Storbritannien kan komma ändras, och därför är det viktigt att du som exportör håller dig uppdaterad via DEFRA:s webbplats.

Det här behöver du som exportör göra

Företag som ska exportera till Storbritannien behöver bland annat göra följande:

 • Tillsammans med importören, ta reda på vilka intyg som ska medfölja sändningen.
 • Säkerställa att du har behörighet till det webbaserade systemet TRACES.NT, för att kunna fylla i uppgifter i intyget.
 • Kontrollera att avsändande anläggning är registrerad eller godkänd och att transportören uppfyller de krav som gäller.
 • Om transporten till Storbritannien sker via andra EU-länder så behöver du också läsa på om vad som gäller för att föra ut till andra EU-länder.
 • Ta kontakt med en officiell veterinär i god tid!

Hälsointyg och föranmälan

Importören i Storbritannien ska föranmäla levande djur, avelsmaterial och produkter från djur från EU i Storbritanniens system Import of Products, Animals, Feed and Food System (IPAFFS). Det ska göras senast en arbetsdag före beräknad ankomst. Ett hälsointyg ska alltid följa med sändningen. Fysiska kontroller kan komma att genomföras.

Hälsointyg har tagits fram av Storbritannien och finns tillgängliga i det EU-gemensamma datasystemet TRACES NT eller på DEFRA:s webbplats. Du som exportör är ansvarig för att ta reda på vilket intyg som ska användas och därför är det viktigt att du, eller med hjälp av importören, tar reda på vad som krävs genom att läsa på DEFRA:s webbplats. Där kan du även läsa mer om hur de olika delarna i intyget fylls i och vilka uppgifter som är obligatoriska och frivilliga.

Det här gäller vid export till Storbritannien:

 1. Importören ska anmäla sändningen i Storbritannien i datasystemet IPAFFS
 2. Sändningen får ett unikt notifieringsnummer (UNN) i IPAFFS som har formatet IMP.GB.2021.1XXXXXX.
 3. Ett hälsointyg som utfärdats av en officiell veterinär i Sverige ska alltid medfölja.
 4. Importören i Storbritannien ska ge UNN-numret till exportören eller den officiella veterinären i Sverige som lägger in numret i hälsointyget.
 5. Exportören ger importören en elektronisk kopia av hälsointyget så att intyget kan laddas upp i IPAFFS.
 6. Exportören ansvarar för att hälsointyget i original medföljer sändningen.

Ta in sperma, ägg och embryon från hästar från andra länder

Sperma, ägg och embryon från EU-länder

Här kan du läsa om vad som gäller när du köper sperma, ägg och embryon från hästar från länder inom EU.

För att få handla med sperma, ägg och embryo måste du ha tillstånd för semin- och embryoverksamhet. Sperman måste komma från hingststationer som är godkända för handel inom EU.

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett hälsointyg som i original följer med försändelsen. Intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i landet det kommer ifrån inom 24 timmar före lastning. Om avkomman som produceras med avelsmaterialet ska föras in i en stambok behöver det också finnas ett härstamningsintyg.

Sperma, ägg och embryon från länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du importerar eller köper sperma, ägg och embryon från hästar från länder utanför EU.

Du får bara importera sperma, ägg och embryon från länder som ligger utanför EU som är godkända för import.

För att få handla med sperma, ägg och embryo måste du ha tillstånd för semin- och embryoverksamhet. Sperman måste komma från hingststationer som är godkända av EU.

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett hälsointyg som i original följer med försändelsen. Intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i landet det kommer ifrån inom 24 timmar före lastning. Om avkomman som produceras med avelsmaterialet ska föras in i en stambok behöver det också finnas ett härstamningsintyg.

Importera via en godkänd gränskontrollstation

När du ska importera sperma, ägg och embryon från länder utanför EU, förutom Norge, ska importen ske via en godkänd gränskontrollstation. Du ska senast en arbetsdag i förväg anmäla införseln till veterinären på gränskontrollstationen.

Föra ut sperma, ägg och embryon från hästar till andra länder

Sperma, ägg och embryon till EU-länder

Din anläggning måste vara godkänd för handel inom EU med sperma, ägg eller embryon.

Du behöver tillstånd för semin- och embryoverksamhet

För att få handla med sperma, ägg och embryo måste du ha tillstånd för semin- och embryoverksamhet.

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett hälsointyg som i original följer med försändelsen. Intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i landet det kommer ifrån inom 24 timmar före lastning. Om avkomman som produceras med avelsmaterialet ska föras in i en stambok behöver det också finnas ett härstamningsintyg.

Sperma, ägg och embryon till länder utanför EU

För att få exportera sperma, ägg och embryon till länder utanför EU krävs att samling och lagring skett på stationer som är godkända för det. Din anläggning måste vara godkänd för handel inom EU med sperma, ägg eller embryon. Du måste också ha tillstånd för semin- eller embryoverksamhet. Sperman måste komma från seminstationer som har fått ett EU‑godkännande utfärdat av Jordbruksverket.

Ta kontakt med landet dit du ska exportera

Tänk på att export av djur kräver noggranna förberedelser. Ta i god tid kontakt med landets ambassad eller veterinärmyndighet för att ta reda på det här:

 • Är det möjligt att exportera till landet?
 • Vilka regler gäller i landet?
 • Behövs det något särskild godkännande?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel importtillstånd?
 • Vilket hälsointyg behövs?

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett hälsointyg som i original följer med försändelsen. Intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i landet det kommer ifrån inom 24 timmar före lastning. Om avkomman som produceras med avelsmaterialet ska föras in i en stambok behöver det också finnas ett härstamningsintyg.

Författningar

Söker efter 2019:7

Söker efter 2019:75

Senast uppdaterad: 2022-08-22