Resor och handel med hästar mellan länder

Hitta på sidan

När du ska resa och handla med hästar och sperma, ägg och embryon från hästar finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på om du ska handla med EU-länder eller med länder utanför EU. Det är också olika regler för att resa in med och ta in hästar till Sverige och för att resa ut med och föra ut hästar från Sverige. Här kan du läsa övergripande information. För att få reda på alla regler behöver du också läsa författningarna.

Nya regler för att resa och handla med hästar

Den 21 april började nya regler att gälla i alla EU-länder. De nya reglerna innebär det här:

 • Du som driver en anläggning med hästar eller avelsmaterial (sperma, ägg eller embryon) ska ha registrerat anläggningen senast den 1 oktober. Det är särskilt viktigt att i god tid före den 1 oktober registrera anläggningen om djur eller avelsmaterial ska flyttas från anläggningen till vissa länder. Det är också viktigt att göra det om djur och avelsmaterial ska tas emot på anläggningen från länder utanför EU.
 • Du som transporterar hästar till eller från Sverige ska vara registrerad som transportör senast den 1 oktober.
 • När du transporterar hästar mellan länder ska du föra journal över transporten.
 • När hästar transporteras mellan EU-länder eller till och från länder utanför EU ska hästtransporten rengöras och desinficeras efter varje transport.
 • När du ska föra ut sperma, ägg och embryon från hästar behöver du inte längre registrera dig för utförsel.

Syftet med de nya reglerna är att förbättra djurhälsan och förhindra utbrott av sjukdomar. Sidan är uppdaterad med de nya reglerna.

Transporter mellan länder

Registrera dig som transportör senast den 1 oktober

Du som transporterar hästar till eller från Sverige ska vara registrerad som transportör. Du ska registrera dig senast den 1 oktober. Registrering av transportör är inte detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet. Du registrerar dig som transportör i vår e-tjänst.

För journal

När du transporterar hästar mellan länder ska du föra journal över transporten. Du kan ha journalen på papper eller i digital form och du ska spara den i minst 3 år. Journalen ska innehålla uppgifter om

 • vilka anläggningar som besökts
 • vilka hästar som transporterats.

Rengör och desinficera transporten

När hästar transporteras mellan EU-länder eller till och från länder utanför EU ska hästtransporten rengöras och desinficeras efter varje transport. Inom Sverige behöver du bara rengöra och desinficera transporten om du kör hästen till slakt.

Planera transporten noga

Vid resor och handel med vissa länder kan det finnas smittsamma djursjukdomar som kan innebära att du inte kan transportera dina hästar överallt. Det kan också finnas begränsningar för djurtransporter på grund av coronaviruset. Det kan innebära att du inte får flytta dem inom eller ut ur ett sådant område. Ta reda på vad som gäller i det land dit dina hästar ska transporteras.

Planera också transporten noga så att hästarna inte fastnar någonstans på vägen och ta reda på vilka regler som gäller för transporter av hästar i det land som du ska åka till. Reglerna skiljer sig åt mellan olika länder.

Resa med eller flytta hästar mellan länder

Hästar mellan EU-länder, Norge, Andorra och Färöarna

Här kan du läsa om vad som gäller när du reser med en häst eller flyttar en häst mellan länder inom EU, Norge, Andorra och Färöarna.

Anläggningen måste vara registrerad

Du som driver en anläggning med hästar ska ha registrerat anläggningen senast den 1 oktober. Det är särskilt viktigt att i god tid före den 1 oktober registrera anläggningen om hästar ska flyttas från anläggningen till andra länder inom EU samt Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino. 

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Hästen måste ha hästpass

När du ska resa med eller flytta en häst mellan EU-länder ska du alltid ha med hästpasset. Undantaget är föl under 6 månaders ålder som reser med sitt modersto och är borta från anläggningen som fölet fötts i under maximalt 30 dagar. Dessa föl ska dock vara chipmärkta innan avresan.

Skaffa ett hälsointyg eller utlåtande om hälsotillstånd

För att kunna resa med eller flytta hästar mellan EU-länder, Norge, Andorra och Färöarna måste du ha ett intyg som visar att hästen inte haft kontakt med hästar med någon smittsam sjukdom innan avresan. Det finns två olika typer av intyg som kan användas för olika hästar:

 • Hälsointyg
 • Utlåtande om hälsotillstånd
Hälsointyg

Hästar som reser mellan länder ska normalt sett ha ett hälsointyg utfärdat i det elektroniska systemet TRACES. Det intyget ska utfärdas av en officiell veterinär i det land som hästen kommer ifrån inom 48 timmar före lastningen. Veterinären registrerar intyget i EU:s gemensamma system TRACES. Intyget gäller bara för en transport från en plats till en annan.

Utlåtande om hälsotillstånd

Om hästen är registrerad i huvudavsnittet i en stambok eller om den har ett internationellt tävlingspass (FEI‑pass) räcker det att hästen har ett utlåtande om hälsotillstånd. Det är ett förenklat hälsointyg som inte behöver registreras i TRACES.

Om en häst saknar fullständig härstamning finns den registrerad i bilagan till en stambok och då behöver den däremot ett hälsointyg. Från mitten av oktober 2021 ska alla hästar som reser mellan länder ha ett hälsointyg.

Om du inte vet om din häst är registrerad i huvudavsnittet i en stambok eller i bilagan kan du kontakta din avelsorganisation.

Utlåtandet om hälsotillstånd ska utfärdas av en officiell veterinär i det land som hästen kommer ifrån inom 48 timmar före lastningen. Intyget gäller under 10 dagar och under den tiden kan hästen resa obegränsat mellan länderna inom EU, Norge, Andorra och Färöarna.

Om hästen ska tävla behövs inte alltid intygen

Om din häst är registrerad i Sverige, Danmark, Finland eller Norge och hästen är införd i huvudavsnittet i en stambok eller har ett internationellt tävlingspass (FEI‑pass) och ska tävla i vissa tävlingsformer i Sverige, Danmark, Finland eller Norge behöver hästen inte ha ett hälsointyg eller utlåtande om hälsotillstånd när den reser mellan dessa länder. Det gäller de här tävlingsformerna:

 • travtävling
 • galopptävling
 • dressyrtävling
 • hopptävling
 • fälttävlan
 • körtävling
 • distansritt
 • ridtävling med islandshästar
 • tävling i westernritt

Om en häst reser utan hälsointyg eller utlåtande om hälsotillstånd mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge för att delta i sådana tävlingar gäller det här:

 • Hästen kan resa utan hälsointyg eller utlåtande om hälsotillstånd i upp till 5 dagar före första tävlingen och upp till 5 dagar efter hästens sista tävlingsdag.
 • När du åker till tävlingen måste du kunna visa att hästen ska tävla genom att till exempel visa en startlista.
 • När du reser hem måste du visa ett tävlingsintyg.
 • Om hästen redan har ett giltigt hälsointyg behöver du inte visa några andra handlingar.

Tilläggsregistrera hästen

Om hästen ska stanna i Sverige ska du registrerade den hos en organisation som utfärdar hästpass. Det kallas tilläggsregistrering. Hästar som är i Sverige under en kortare tid än 90 dagar för träning, tävling eller avel behöver inte registreras i Sverige. Hingstar som är i Sverige för en avelssäsong behöver inte heller registreras i Sverige.

Hästar från länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du reser med en häst eller köper en häst som du ska ta in i Sverige från länder utanför EU.

Det är bara tillåtet att resa med eller ta in en häst till Sverige från vissa länder utanför EU. För att det ska vara tillåtet måste landet eller delar av landet som hästen kommer ifrån finnas med i bilaga IV till EU:s förordning.

Anläggningen måste vara registrerad

Du som driver en anläggning med hästar ska ha registrerat anläggningen senast den 1 oktober. Det är särskilt viktigt att i god tid före den 1 oktober registrera anläggningen om hästar ska tas emot på anläggningen från länder utanför EU.

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Hästen måste ha en godkänd identitetshandling

När du ska resa med eller ta in en häst till Sverige från länder utanför EU ska hästen ha ett hästpass eller en annan godkänd identitetshandling.

Hästar från vissa länder ska ha tävlingspass eller vara registrerad i en stambok

Från vissa länder är det bara tillåtet att ta in hästar som är registrerade i huvudavsnittet i en stambok som finns med på EU-kommissionens lista över avelsorgan, och hästar som har ett internationellt tävlingspass (FEI‑pass).

Hästen behöver ett hälsointyg

Hästen behöver ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär som visar att den är frisk. Intyget ska utfärdas på lastningsdagen i det land som hästen kommer ifrån. På hälsointyget ska det stå vilka eventuella provtagningar och analyser som måste göras innan hästen transporteras till Sverige. Intyget gäller under 10 dagar.

Du ska behålla hälsointyget under 6 månader så att du kan visa upp det för en officiell veterinär vid till exempel smittspårning.

Olika hälsokrav från olika länder

Kraven på provtagningar och analyser varierar beroende på vilka sjukdomar som finns i det land hästen transporteras ifrån. Vad som gäller i vilket land står i bilaga II i EU:s förordning.

Djur ska tas in via en godkänd gränskontrollstation

Du får bara ta in djur från länder utanför EU via en godkänd gränskontrollstation i Sverige eller i något annat EU-land.

Kontakta tullstationen

När du reser med eller för in en häst till Sverige från änder utanför EU måste du anmäla införseln till den aktuella tullstationen när du passerar gränsen till Sverige.

Om hästen ska vara kvar i Sverige

Om hästen ska vara kvar i Sverige eller något annat EU-land i mer än 90 dagar måste du antingen skaffa ett hästpass till den eller tilläggsregistrera den.

Hästar från Rumänien

När du ska resa med eller ta in en häst från vissa regioner i Rumänien till Sverige eller andra EU-länder gäller särskilda regler. Det beror på att sjukdomen Equin Infektiös Anemi (EIA) är vanligare på hästar i Rumänien än i övriga EU.

Hästen ska stå på en godkänd anläggning i minst 90 dagar innan den lämnar Rumänien. Under den tiden ska hästen provtas för EIA 2 gånger med 90 dagars mellanrum. Den sista av dessa provtagningar ska ske inom 10 dagar före avresan. När hästen kommer fram ska den isoleras i minst 30 dagar under tillsyn av officiell veterinär. Tidigast efter 28 dagar ska hästen provtas på nytt.

Hästar till länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du reser med en häst eller säljer en häst till länder utanför EU.

Om djuren ska till Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna gäller samma regler som för att ta ut djur till ett annat EU-land. Läs mer under rubriken Hästar till EU-länder, Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna.

Hästen måste ha hästpass

När du ska resa med eller exportera en häst från Sverige till länder utanför EU ska du alltid ha med hästpasset.

Ta reda på reglerna i mottagarlandet

För att kunna exportera eller ta med dig djur till ett land utanför EU (andra länder än Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz), måste du ta reda på vilka krav som gäller i mottagarlandet. Ta i god tid kontakt med mottagarlandets ambassad eller veterinär­myndighet för att ta reda på det här:

 • Är det möjligt att resa med djuren eller exportera dem till mottagarlandet?
 • Vilka regler gäller i landet dit djuren ska?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel import­tillstånd?
 • Ska djuren vara i karantän eller vaccineras innan transporten?
 • Vilket hälsointyg behövs?
 • Behövs det något särskild godkännande?

Skaffa ett hälsointyg

Ta i god tid kontakt med en officiell veterinär för att se om det finns ett förhandlat hälsointyg som gäller i det landet dit du ska resa eller sälja dina djur till. Om det finns ett förhandlat intyg ska veterinären utfärda det hälsointyget som visar att djuren är friska.

Om det inte finns ett förhandlat hälsointyg ska du ta kontakt med mottagarlandet och ta reda på vilket intyg de godkänner. Om de bara godkänner det egna landets intyg ska du se till att din officiella veterinär får det.

Om de godkänner andra intyg kan du fråga om de godkänner Jordbruksverkets generella intyg för export av häst. Om de godkänner det ska en officiell veterinär utfärda det.

Gör eventuellt en exportansökan

Om det krävs en förhandling med mottagar­landet för att kunna exportera djur ska du göra en exportansökan i vår e-tjänst. När exportansökan har kommit in är det vi på Jordbruksverket som sköter förhandlingen med landet. Tänk på att det kan ta lång tid innan förhandlingarna är klara.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns export­restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta reda på vilka regler som gäller för transporten

Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler och krav som gäller för transporten.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer djur till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Om djuren ska tillbaka till Sverige senare

Om du ska ta tillbaka djur som du tidigare har rest med eller exporterat till ett land utanför EU behöver du ta reda på vad som gäller.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att mejla till oss om du har frågor.

Ta in sperma, ägg och embryon från hästar från andra länder

Sperma, ägg och embryon från EU-länder

Här kan du läsa om vad som gäller när du köper sperma, ägg och embryon från hästar från länder inom EU.

För att få handla med sperma, ägg och embryo måste du ha tillstånd för semin- och embryoverksamhet. Sperman måste komma från hingststationer som är godkända för handel inom EU.

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett hälsointyg som i original följer med försändelsen. Intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i landet det kommer ifrån inom 24 timmar före lastning.

Sperma, ägg och embryon från länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du importerar eller köper sperma, ägg och embryon från hästar från länder utanför EU.

Du får bara importera sperma, ägg och embryon från länder som ligger utanför EU som är godkända för import.

För att få handla med sperma, ägg och embryo måste du ha tillstånd för semin- och embryoverksamhet. Sperman måste komma från hingststationer som är godkända av EU.

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett hälsointyg som i original följer med försändelsen. Intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i landet det kommer ifrån inom 24 timmar före lastning.

Importera via en godkänd gränskontrollstation

När du ska importera sperma, ägg och embryon från länder utanför EU, förutom Norge, ska importen ske via en godkänd gränskontrollstation. Du ska senast en arbetsdag i förväg anmäla införseln till veterinären på gränskontrollstationen.

Föra ut sperma, ägg och embryon från hästar till andra länder

Sperma, ägg och embryon till EU-länder

Din anläggning måste vara godkänd för handel inom EU med sperma, ägg eller embryon.

Du behöver tillstånd för semin- och embryoverksamhet

För att få handla med sperma, ägg och embryo måste du ha tillstånd för semin- och embryoverksamhet.

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett hälsointyg som i original följer med försändelsen. Intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i landet det kommer ifrån inom 24 timmar före lastning.

Sperma, ägg och embryon till länder utanför EU

För att få exportera sperma, ägg och embryon till länder utanför EU krävs att samling och lagring skett på stationer som är godkända för det. Din anläggning måste vara godkänd för handel inom EU med sperma, ägg eller embryon. Du måste också ha tillstånd för semin- eller embryoverksamhet. Sperman måste komma från seminstationer som har fått ett EU‑godkännande utfärdat av Jordbruksverket.

Ta kontakt med landet dit du ska exportera

Tänk på att export av djur kräver noggranna förberedelser. Ta i god tid kontakt med landets ambassad eller veterinärmyndighet för att ta reda på det här:

 • Är det möjligt att exportera till landet?
 • Vilka regler gäller i landet?
 • Behövs det något särskild godkännande?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel importtillstånd?
 • Vilket hälsointyg behövs?

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett hälsointyg som i original följer med försändelsen. Intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i landet det kommer ifrån inom 24 timmar före lastning.

Författningar

Söker efter 2019:7

Söker efter 2019:75

Senast uppdaterad: