Resor och handel med hästar mellan länder

När du ska resa och handla med hästar och sperma, ägg och embryon från hästar finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på om du ska handla med EU-länder eller med länder utanför EU. Det är också olika regler för att resa in med och ta in hästar till Sverige och för att resa ut med och föra ut hästar från Sverige.

Ta reda på vilka regler som gäller för dig

Det första du måste göra innan du börjar planera transporten är att bedöma om du omfattas av reglerna för djurtransporter i samband med ekonomisk verksamhet. Det gör du på vår sida för djurtransportörer.

Transporter mellan länder

Registrera dig som transportör

 • Du som ska transportera en eller flera hästar över landsgränser ska vara registrerad som transportör.
 • Du som ska transportera en eller flera hästar över landsgränser och gör det i samband med ekonomisk verksamhet behöver både ett transportörstillstånd och vara registrerad som transportör.

Observera att det är olika e-tjänster för att registrera dig som transportör och för att ansöka om transportörstillstånd.

Dokumentation

Alla hästtransporter som sker över landsgränser omfattas av dokumentationskrav. Här är de olika formerna av dokumentation som kan krävas för just din transport:

Journal

Hästar som transporteras över landsgränser, oavsett om transporten sker i samband med ekonomisk verksamhet eller inte ska som minst åtföljas av en journal som innehåller uppgifter om:

 • vilka anläggningar som har besökts
 • vilka hästar som har transporterats.

Journalen kan vara på papper eller i digital form och ska sparas i minst 3 år. Om transporten omfattas av kravet på transporthandlingar kan ovanstående journaluppgifter läggas till i transporthandlingarna.

Transporthandlingar

Hästar som transporteras i samband med ekonomisk verksamhet och när transporten överstiger 50 kilometer från djurens anläggning ska dessutom åtföljas av transporthandlingar. Transporthandlingarna ska innehålla följande uppgifter:

 • djurets ursprung och ägare
 • avsändningsort
 • datum och tid för avsändning
 • avsedd bestämmelseort
 • förväntad transporttid.

Det finns en blankett för transporthandlingar som du kan använda. Men du kan också skriva uppgifterna i en bok eller liknande, och du ska kunna visa den för myndigheten. Om transporten omfattas av kravet på färdjournal räknas färdjournalen som transporthandling och då behöver du inte fylla i båda.

Färdjournal

När du transporterar icke registrerade hästar utomlands och transporten sker i samband med ekonomisk verksamhet samt tar längre tid än 8 timmar måste du ha en färdjournal i fordonet.

Icke registrerade hästar är hästar som inte har en FEI-licens (tidigare FEI-pass) eller är stambokförda i huvudavsnittet av en stambok som är godkänd av EU.

På vår sida för djurtransportörer finns mer information om hur du ska göra när din transport omfattas av kravet på färdjournal.

Rengör och desinficera transporten

När hästar transporteras mellan EU-länder eller till och från länder utanför EU ska hästtransporten rengöras och desinficeras omedelbart efter varje transport och vid behov före ny lastning.

Planera transporten noga

Du måste planera transporten noga så att hästarna inte fastnar någonstans på vägen. Vid resor och handel med vissa länder kan det finnas smittsamma djursjukdomar som kan innebära att du inte får transportera dina hästar överallt. Det kan också finnas begränsningar för djurtransporter på grund av extrema temperaturer som kan innebära att du inte får flytta dem inom eller ut ur ett sådant område. Du måste ta reda på vilka regler som gäller för transporter av hästar i de länderna du ska passera och i det land som du ska åka till. Reglerna skiljer sig åt mellan olika länder.

Resa med eller flytta hästar mellan länder

Hästar mellan EU-länder, Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino

Här kan du läsa om vad som gäller när du reser med en häst eller flyttar en häst mellan länder inom EU, Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino.

Anläggningen måste vara registrerad

Du som driver en anläggning med hästar ska ha registrerat anläggningen.

Om hästar ska flyttas från anläggningen till andra länder inom EU samt Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino är det är viktigt att anläggningen är registrerad minst 4 veckor innan de ska flyttas. 

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet Traces som används i samband med förflyttningar av djur.

Din anläggning måste också vara registrerad om du ska ta emot hästar från andra länder inom EU.

När du registrerar anläggningen ska du svara JA på frågan om du kommer att förflytta djur eller avelsmaterial mellan anläggningen och andra länder. Det gör du under rubriken Se/ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten.

Hästen måste ha hästpass

När du ska resa med eller flytta en häst mellan EU-länder ska du alltid ha med hästpasset. Undantaget är föl under 6 månaders ålder som reser med sitt modersto och är borta från anläggningen som fölet fötts i under maximalt 30 dagar. Dessa föl ska dock vara chipmärkta innan avresan.

Skaffa ett hälsointyg

För att kunna resa med eller flytta hästar mellan EU-länder, Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino måste du ha ett hälsointyg som visar att hästen inte är smittad med någon smittsam sjukdom. Intyget ska utfärdas av en officiell veterinär i det land som hästen kommer ifrån inom 48 timmar eller sista arbetsdagen före lastningen. Veterinären registrerar intyget i EU:s gemensamma system Traces. Intyget gäller för enkel resa och under maximalt 10 dagar. Ska du återvända hem, även om detta sker inom 10 dagar, behöver du ett nytt intyg. Det finns vissa undantag från detta.

Hälsointyg med 30 dagars giltighet

Hälsointyget gäller i normalfallet i 10 dagar från utfärdandet. Hälsointyget kan dock vara giltigt i 30 dagar förutsatt att hästen har en FEI‑licens (tidigare FEI-pass) eller normalt sett hålls på en anläggning med status som låg risk. I Sverige är det för närvarande bara hästar med FEI‑licens (tidigare FEI-pass) som kan använda sig av detta. Dessa hälsointyg kan även vara giltiga även för en återresa till ursprungsanläggningen. En häst kan alltså resa till och från till exempel en tävling med samma intyg.

Om hästen ska tävla eller delta i vissa evenemang behövs inte alltid intyget

Hästen behöver inte ha ett hälsointyg när den reser mellan Sverige, Danmark, Finland eller Norge om hästen

 • är registrerad på en anläggning i Sverige, Danmark, Finland eller Norge och
 • är en registrerad häst, det vill säga att den är införd i huvudavsnittet i en stambok eller har en FEI-licens (tidigare FEI-pass) och
 • ska delta i vissa tävlingar eller evenemang i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

Det här gäller när hästen ska delta i

 • travtävling
 • galopptävling
 • tävling inom de grenar som omfattas av FEI:s regelverk
 • avelsvärdering eller bruksprov.

Om en häst reser utan hälsointyg mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge för att delta i sådana evenemang gäller det här:

 • Det får gå maximalt 10 dagar från att du passerar gränsen ut ur ursprungslandet till att du passerar gränsen tillbaka in i ursprungslandet.
 • När du åker till tävlingen måste du kunna visa att hästen ska tävla genom att till exempel visa en startlista.
 • När du reser hem måste du kunna visa att hästen deltagit i tävlingen genom att till exempel visa en resultatlista eller annat dokument.

Du ska också ha med en egenförsäkran som innehåller det här:

 • ursprungsplats som ska vara en registrerad anläggning
 • destination
 • platser för vila
 • transportmedel och transportör - tänk på att transportören ska vara registrerad
 • hästarnas identitetsnummer, så kallade UELN-nummer
 • en försäkran om att djuren inte kommer från en anläggning med restriktioner eller onormal dödlighet utan fastställd orsak och att djuren inte haft kontakt med djur som omfattas av förflyttningsrestriktioner.

Förflyttning av hästar nära norska gränsen

Om du ska flytta hästen över gränsen mellan Sverige och Norge behövs inte alltid ett hälsointyg om förflyttningen sker nära gränsen. Som nära gränsen definieras i detta fall de här kommunerna och länen:

Kommuner och län i Norge

Kommuner: Bamle, Skien, Kongsberg, Øvre Eiker, Modum, Ringerike, Søndre Land, Nordre Land, Lillehammer, Øyer, Ringebu, Stor-Elvdal, Alvdal, Tynset, Rennebu, Orkanger, Ørland, Åfjord, Osen, Flatanger, Nærøysund samt alla kommuner öster om dessa.

Län: Oslo, Nordland och Finnmarks län

Kommuner och län i Sverige

Kommuner: Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea

Län: Jämtlands, Dalarnas, Värmlands och Västra Götalands län

Fler krav för att flytta hästar utan hälsointyg nära norska gränsen

Det finns också ytterligare krav för att en förflyttning utan hälsointyg i närheten av gränsen ska vara tillåten:

 • Syftet med förflyttningen ska vara att hästen ska användas för rekreationsändamål eller delta i en utställning, idrotts- eller kulturevenemang eller liknande evenemang eller arbeta eller beta i närheten av gränsen.
 • Hästen förflyttas från den anläggning där hästen normalt sett hålls och där hästen är registrerad. Både ursprungsanläggningen och destinationsanläggningen ska vara belägna i närheten av gränsen.
 • Hästen ska inte ha kommit i kontakt med hästar med smittsam sjukdom under minst 15 dagar före förflyttningen eller efter att den lämnat ursprungsanläggningen.
 • Hästen ska åtföljas av en egenförsäkran som utöver de uppgifter som listats tidigare även innehåller en skriftlig försäkran om att hästen inte kommit i kontakt med hästar med smittsam sjukdom under minst 15 dagar före förflyttningen.
 • Hästen ska återvända till ursprungslandet inom 10 dagar efter att den korsat gränsen första gången om den inte förflyttats för att beta då den ska ha återvänt till ursprungslandet inom 30 dagar.

Tilläggsregistrera hästen

Om hästen ska stanna i Sverige ska du registrera den hos en organisation som utfärdar hästpass. Det kallas tilläggsregistrering. Hästar som är i Sverige under en kortare tid än 90 dagar för träning, tävling eller avel behöver inte registreras i Sverige. Hingstar som är i Sverige för en avelssäsong behöver inte heller registreras i Sverige.

Hästar från länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du reser med en häst eller köper en häst som du ska ta in i Sverige från länder utanför EU.

Det är bara tillåtet att resa med eller ta in en häst till Sverige från vissa länder utanför EU. För att det ska vara tillåtet måste landet eller delar av landet som hästen kommer från finnas med i bilaga IV till EU:s förordning.

Anläggningen måste vara registrerad

Du som driver en anläggning med hästar ska ha registrerat anläggningen. Om hästar ska tas emot på anläggningen från länder utanför EU ska du ha registrerat anläggningen 4 veckor innan du tar emot hästarna.

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet Traces som används i samband med förflyttningar av djur.

Hästen måste ha en godkänd identitetshandling

När du ska resa med eller ta in en häst till Sverige från länder utanför EU ska hästen ha ett hästpass eller en annan godkänd identitetshandling.

Hästar från vissa länder ska ha tävlingspass eller vara registrerad i en stambok

Från vissa länder är det bara tillåtet att ta in hästar som är registrerade i huvudavsnittet i en stambok som finns med på EU-kommissionens lista över avelsorgan, och hästar som har en FEI-licens (tidigare FEI‑pass).

Hästen behöver ett hälsointyg

Hästen behöver ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär som visar att den är frisk. Intyget ska utfärdas på lastningsdagen i det land som hästen kommer ifrån. På hälsointyget ska det stå vilka eventuella provtagningar och analyser som måste göras innan hästen transporteras till Sverige. Intyget gäller under 10 dagar.

Du ska behålla hälsointyget under 6 månader så att du kan visa upp det för en officiell veterinär vid till exempel smittspårning.

Olika hälsokrav från olika länder

Kraven på provtagningar och analyser varierar beroende på vilka sjukdomar som finns i det land hästen transporteras ifrån. För att veta vad som gäller i varje fall behöver du veta vilken sanitär grupp landet eller zonen hästen kommer från tillhör. Du kan se från vilka länder och zoner du får ta in djur från i EU:s förordning.

Djur ska tas in via en godkänd gränskontrollstation

Du får bara ta in djur från länder utanför EU via en godkänd gränskontrollstation i Sverige eller i något annat EU-land.

När du tar in djur måste du även anmäla det till gränskontrollstation i Traces-systemet via ett CHED (Common Health Entry Document). Den som anmäler kan vara en privatperson, ett företag eller speditör.

Kontakta tullstationen

När du reser med eller för in en häst till Sverige från länder utanför EU måste du anmäla införseln till den aktuella tullstationen när du passerar gränsen till Sverige.

Om hästen ska vara kvar i Sverige

Om hästen ska vara kvar i Sverige eller något annat EU-land i mer än 90 dagar måste du antingen skaffa ett hästpass till den eller tilläggsregistrera den.

Hästar till länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du reser med en häst eller säljer en häst till länder utanför EU.

Om djuren ska till Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino gäller samma regler som för att ta ut djur till ett annat EU-land. Läs mer under rubriken Hästar till EU-länder, Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino.

Hästen måste ha hästpass

När du ska resa med eller exportera en häst från Sverige till länder utanför EU ska du alltid ha med hästpasset. Föl som följer med moderstoet för tillfällig vistelse i ett land utanför EU behöver inte ha hästpass utan då räcker det om fölet är chipmärkt, förutsatt att landet dit fölet ska resa tillåter det.

Ta reda på reglerna i mottagarlandet

För att kunna exportera eller ta med dig djur till ett land utanför EU (andra länder än Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino), måste du ta reda på vilka krav som gäller i mottagarlandet. Ta i god tid kontakt med mottagarlandets ambassad eller veterinär­myndighet för att ta reda på

 • om det är möjligt att resa med djuren eller exportera dem till mottagarlandet
 • vilka regler som gäller i landet dit djuren ska
 • om du behöver ansöka om något särskilt, till exempel import­tillstånd
 • om djuren ska vara i karantän eller vaccineras innan transporten
 • vilket hälsointyg som behövs, eller vilka andra krav som måste uppfyllas
 • om det behövs något särskilt godkännande

Skaffa ett hälsointyg

Ta i god tid kontakt med en officiell veterinär för att se om det finns ett förhandlat hälsointyg som gäller i det landet dit du ska resa eller sälja dina djur till. Om det finns ett förhandlat intyg ska det användas.

Om det inte finns ett förhandlat hälsointyg ska du ta kontakt med mottagarlandet och ta reda på vilket intyg de godkänner eller vilka krav som måste uppfyllas. Om de bara godkänner det egna landets intyg ska du se till att din officiella veterinär får det i god tid. Använd aldrig ett sedan tidigare sparat intyg utan att kontrollera med mottagarlandet att intyget är fortfarande giltigt och att det är den senaste versionen.

Om du endast fått veta vilka krav som ska uppfyllas för att få exportera till landet är det du som exportör som ska skriva intyget och sätta in de aktuella kraven, samt verifiera i skrift med mottagarlandet att slutgiltig version godkänns.
Du ska sedan ge informationen och intyget till din officiella veterinär skriftligt i god tid innan planerad export.

Jordbruksverkets logga får inte användas vid ett icke förhandlat intyg.

Den officiella veterinären kan alltid neka att skriva på ett hälsointyg om kraven i intyget inte uppfylls eller är skrivet på ett språk som den officiella veterinären inte förstår.

Observera att när ett icke-förhandlat eller generellt intyg används så sker exporten på exportörens ansvar. Varken Jordbruksverket eller den officiella veterinären kan lämna några garantier för att intyget kommer accepteras.

Om de godkänner andra intyg kan du fråga om de godkänner Jordbruksverkets generella intyg för export av häst. Om de godkänner det ska en officiell veterinär utfärda det.

Gör eventuellt en exportansökan

Om det krävs en förhandling med mottagar­landet för att kunna exportera djur ska du göra en exportansökan i vår e-tjänst. När exportansökan har kommit in är det vi på Jordbruksverket som sköter förhandlingen med landet.

Tänk på att det kan ta lång tid (i normalfallet flera år) innan förhandlingarna är klara. Det är ingen lösning för en enstaka export.

Exportansökan riktas sig främst till dig som avser att exportera större kvantiteter och ofta. Notera att inkomma exportansökningar prioriteras av Jordbruksverket.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns export­restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta reda på vilka regler som gäller för transporten

Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler och krav som gäller för transporten.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer djur till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Om djuren ska tillbaka till Sverige senare

Om du ska ta tillbaka djur som du tidigare har rest med eller exporterat till ett land utanför EU behöver du ta reda på vad som gäller.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att mejla till oss om du har frågor.

Föra ut djur eller produkter från djur till Storbritannien

Här kan du läsa vad som gäller för att föra ut djur eller produkter från djur till Storbritannien, men du måste också läsa de generella reglerna om att föra ut till länder utanför EU.

Sedan den 1 januari 2021 gäller nya regler för handel med Storbritannien. Ansvarig myndighet för reglerna är Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA). Om du har frågor ska du vända dig till dem.

Reglerna beskrivs i vägledningen Border Operating Model.

Storbritannien genomför de nya reglerna i flera steg under 2021 och 2022. Villkor vid export till Storbritannien kan komma ändras, och därför är det viktigt att du som exportör håller dig uppdaterad via DEFRA:s webbplats.

Det här behöver du som exportör göra

Företag som ska exportera till Storbritannien behöver bland annat göra följande:

 • Tillsammans med importören, ta reda på vilka intyg som ska medfölja sändningen.
 • Säkerställa att du har behörighet till det webbaserade systemet Traces, för att kunna fylla i uppgifter i intyget.
 • Kontrollera att avsändande anläggning är registrerad eller godkänd och att transportören uppfyller de krav som gäller.
 • Om transporten till Storbritannien sker via andra EU-länder så behöver du också läsa på om vad som gäller för att föra ut till andra EU-länder.
 • Ta kontakt med en officiell veterinär i god tid!

Hälsointyg och föranmälan

Importören i Storbritannien ska föranmäla levande djur, avelsmaterial och produkter från djur från EU i Storbritanniens system Import of Products, Animals, Feed and Food System (IPAFFS). Det ska göras senast en arbetsdag före beräknad ankomst. Ett hälsointyg ska alltid följa med sändningen. Fysiska kontroller kan komma att genomföras.

Hälsointyg har tagits fram av Storbritannien och finns tillgängliga i det EU-gemensamma datasystemet Traces eller på DEFRA:s webbplats. Du som exportör är ansvarig för att ta reda på vilket intyg som ska användas och därför är det viktigt att du, eller med hjälp av importören, tar reda på vad som krävs genom att läsa på DEFRA:s webbplats. Där kan du även läsa mer om hur de olika delarna i intyget fylls i och vilka uppgifter som är obligatoriska och frivilliga.

Det här gäller vid export till Storbritannien:

 1. Importören ska anmäla sändningen i Storbritannien i datasystemet IPAFFS
 2. Sändningen får ett unikt notifieringsnummer (UNN) i IPAFFS som har formatet IMP.GB.2021.1XXXXXX.
 3. Ett hälsointyg som utfärdats av en officiell veterinär i Sverige ska alltid medfölja.
 4. Importören i Storbritannien ska ge UNN-numret till exportören eller den officiella veterinären i Sverige som lägger in numret i hälsointyget.
 5. Exportören ger importören en elektronisk kopia av hälsointyget så att intyget kan laddas upp i IPAFFS.
 6. Exportören ansvarar för att hälsointyget i original medföljer sändningen.

Ta in sperma, ägg och embryon från hästar från andra länder

Sperma, ägg och embryon från EU-länder

Här kan du läsa om vad som gäller när du köper sperma, ägg och embryon från hästar från länder inom EU.

Du behöver tillstånd för semin- och embryoverksamhet

För att få handla med sperma, ägg och embryo måste du ha tillstånd för semin- och embryoverksamhet. Sperman måste komma från hingststationer som är godkända för handel inom EU.

Anläggningarna ska vara godkända för handel inom EU

Du får endast ta in sperma, ägg eller embryon från andra länder om de kommer från anläggningar som är godkända för handel inom EU. Tar du in sperma, ägg eller embryon som inte kommer från en godkänd anläggning bryter du mot lagar inom EU.

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett hälsointyg som i original följer med försändelsen. Intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i landet det kommer ifrån inom 24 timmar före lastning. Om avkomman som produceras med avelsmaterialet ska föras in i en stambok behöver det också finnas ett härstamningsintyg.

Du ska ha ett hälsointyg

Du får inte använda sperma, ägg eller embryon som förts in till Sverige utan hälsointyg utan att Jordbruksverket har gett tillstånd till det. Om hälsointyget saknas ska du kontakta Jordbruksverket.

Sperma, ägg och embryon från länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du importerar eller köper sperma, ägg och embryon från hästar från länder utanför EU.

Du får bara importera sperma, ägg och embryon från länder som ligger utanför EU som är godkända för import.

För att få handla med sperma, ägg och embryo måste du ha tillstånd för semin- och embryoverksamhet. Sperman måste komma från hingststationer som är godkända av EU.

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett hälsointyg som i original följer med försändelsen. Intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i landet det kommer ifrån inom 24 timmar före lastning. Om avkomman som produceras med avelsmaterialet ska föras in i en stambok behöver det också finnas ett härstamningsintyg.

Importera via en godkänd gränskontrollstation

När du ska importera sperma, ägg och embryon från länder utanför EU, förutom Norge, ska importen ske via en godkänd gränskontrollstation. Du ska senast en arbetsdag i förväg anmäla införseln till veterinären på gränskontrollstationen.

Föra ut sperma, ägg och embryon från hästar till andra länder

Sperma, ägg och embryon till EU-länder

Din anläggning måste vara godkänd för handel inom EU med sperma, ägg eller embryon.

Du behöver tillstånd för semin- och embryoverksamhet

För att få handla med sperma, ägg och embryo måste du ha tillstånd för semin- och embryoverksamhet.

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett hälsointyg som i original följer med försändelsen. Intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i landet det kommer ifrån inom 24 timmar före lastning. Om avkomman som produceras med avelsmaterialet ska föras in i en stambok behöver det också finnas ett härstamningsintyg.

Sperma, ägg och embryon till länder utanför EU

För att få exportera sperma, ägg och embryon till länder utanför EU krävs att samling och lagring skett på stationer som är godkända för det. Din anläggning måste vara godkänd för handel inom EU med sperma, ägg eller embryon. Du måste också ha tillstånd för semin- eller embryoverksamhet. Sperman måste komma från seminstationer som har fått ett EU‑godkännande utfärdat av Jordbruksverket.

Ta kontakt med landet dit du ska exportera

Tänk på att export av sperma, ägg och embryon kräver noggranna förberedelser. Ta i god tid kontakt med landets ambassad eller veterinärmyndighet för att ta reda på det här:

 • om det är möjligt att resa med djuren eller exportera dem till mottagarlandet
 • vilka regler som gäller i landet dit djuren ska
 • om du behöver ansöka om något särskilt, till exempel import­tillstånd
 • om djuren ska vara i karantän eller vaccineras innan transporten
 • vilket hälsointyg som behövs, eller vilka andra krav som måste uppfyllas
 • om det behövs något särskilt godkännande

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett hälsointyg som i original följer med försändelsen. Intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i landet det kommer ifrån inom 24 timmar före lastning. Om avkomman som produceras med avelsmaterialet ska föras in i en stambok behöver det också finnas ett härstamningsintyg.

Skaffa ett hälsointyg

Ta i god tid kontakt med en officiell veterinär för att se om det finns ett förhandlat hälsointyg som gäller i det landet dit du ska resa eller sälja dina djur till. Om det finns ett förhandlat intyg ska det användas.

Om det inte finns ett förhandlat hälsointyg ska du ta kontakt med mottagarlandet och ta reda på vilket intyg de godkänner eller vilka krav som måste uppfyllas. Om de bara godkänner det egna landets intyg ska du se till att din officiella veterinär får det i god tid. Använd aldrig ett sedan tidigare sparat intyg utan att kontrollera med mottagarlandet att intyget är fortfarande giltigt och att det är den senaste versionen.

Om du endast fått veta vilka krav som ska uppfyllas för att få exportera till landet är det du som exportör som ska skriva intyget och sätta in de aktuella kraven, samt verifiera i skrift med mottagarlandet att slutgiltig version godkänns.
Du ska sedan ge informationen och intyget till din officiella veterinär skriftligt i god tid innan planerad export.

Jordbruksverkets logga får inte användas vid ett icke förhandlat intyg.

Den officiella veterinären kan alltid neka att skriva på ett hälsointyg om kraven i intyget inte uppfylls eller är skrivet på ett språk som den officiella veterinären inte förstår.

Observera att när ett icke-förhandlat eller generellt intyg används så sker exporten på exportörens ansvar. Varken Jordbruksverket eller den officiella veterinären kan lämna några garantier för att intyget kommer accepteras.

Gör eventuellt en exportansökan

Om det krävs en förhandling med mottagar­landet för att kunna exportera sperma, ägg eller embryon ska du göra en exportansökan i vår e-tjänst. När exportansökan har kommit in är det vi på Jordbruksverket som sköter förhandlingen med landet.

Tänk på att det kan ta lång tid (i normalfallet flera år) innan förhandlingarna är klara. Det är ingen lösning för en enstaka export.

Exportansökan riktas sig främst till dig som avser att exportera större kvantiteter och ofta. Notera att inkomma exportansökningar prioriteras av Jordbruksverket.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns export­restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta reda på vilka regler som gäller för transporten

Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler och krav som gäller för transporten.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer sperma, ägg eller embryon till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Om sperma, ägg eller embryon ska tillbaka till Sverige senare

Om du ska ta tillbaka sperma, ägg eller embryon som du tidigare har exporterat till ett land utanför EU behöver du ta reda på vad som gäller.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att mejla till oss om du har frågor.

Föra ut djur eller produkter från djur till Storbritannien

Här kan du läsa vad som gäller för att föra ut djur eller produkter från djur till Storbritannien, men du måste också läsa de generella reglerna om att föra ut till länder utanför EU.

Sedan den 1 januari 2021 gäller nya regler för handel med Storbritannien. Ansvarig myndighet för reglerna är Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA). Om du har frågor ska du vända dig till dem.

Reglerna beskrivs i vägledningen Border Operating Model.

Storbritannien genomför de nya reglerna i flera steg under 2021 och 2022. Villkor vid export till Storbritannien kan komma ändras, och därför är det viktigt att du som exportör håller dig uppdaterad via DEFRA:s webbplats.

Det här behöver du som exportör göra

Företag som ska exportera till Storbritannien behöver bland annat göra följande:

 • Tillsammans med importören, ta reda på vilka intyg som ska medfölja sändningen.
 • Säkerställa att du har behörighet till det webbaserade systemet Traces, för att kunna fylla i uppgifter i intyget.
 • Kontrollera att avsändande anläggning är registrerad eller godkänd och att transportören uppfyller de krav som gäller.
 • Om transporten till Storbritannien sker via andra EU-länder så behöver du också läsa på om vad som gäller för att föra ut till andra EU-länder.
 • Ta kontakt med en officiell veterinär i god tid!

Hälsointyg och föranmälan

Importören i Storbritannien ska föranmäla levande djur, avelsmaterial och produkter från djur från EU i Storbritanniens system Import of Products, Animals, Feed and Food System (IPAFFS). Det ska göras senast en arbetsdag före beräknad ankomst. Ett hälsointyg ska alltid följa med sändningen. Fysiska kontroller kan komma att genomföras.

Hälsointyg har tagits fram av Storbritannien och finns tillgängliga i det EU-gemensamma datasystemet Traces eller på DEFRA:s webbplats. Du som exportör är ansvarig för att ta reda på vilket intyg som ska användas och därför är det viktigt att du, eller med hjälp av importören, tar reda på vad som krävs genom att läsa på DEFRA:s webbplats. Där kan du även läsa mer om hur de olika delarna i intyget fylls i och vilka uppgifter som är obligatoriska och frivilliga.

Det här gäller vid export till Storbritannien:

 1. Importören ska anmäla sändningen i Storbritannien i datasystemet IPAFFS
 2. Sändningen får ett unikt notifieringsnummer (UNN) i IPAFFS som har formatet IMP.GB.2021.1XXXXXX.
 3. Ett hälsointyg som utfärdats av en officiell veterinär i Sverige ska alltid medfölja.
 4. Importören i Storbritannien ska ge UNN-numret till exportören eller den officiella veterinären i Sverige som lägger in numret i hälsointyget.
 5. Exportören ger importören en elektronisk kopia av hälsointyget så att intyget kan laddas upp i IPAFFS.
 6. Exportören ansvarar för att hälsointyget i original medföljer sändningen.

Författningar

Söker efter 2019:7

Söker efter 2019:75

Senast granskad: 2023-02-03

Till toppen