Djurtransportörer

I alla EU‑länder och i Norge finns det gemensamma regler för vad som ska gälla för transporter. Det finns regler och krav på transportörstillstånd för transportörer som tar betalt för transporter och för dig som transporterar djur som en del av din ekonomiska verksamhet. Ska du transportera vissa djur mellan länder finns det krav på registrering även om djuren inte transporteras i ekonomisk verksamhet.

Vem reglerna om transportörstillstånd gäller för

Vad som räknas som ekonomisk verksamhet kan variera mellan olika länder. Om du ska transportera djur utomlands är det därför viktigt att du tar reda på vad som gäller i de länder som du ska passera och i det land som du ska åka till, även om det inte räknas som ekonomisk verksamhet i Sverige.

Här är exempel på vad som räknas som transporter inom ekonomisk verksamhet i Sverige:

 • transporter av produktionsdjur där djuren är en del av drifts­upplägget, till exempel suggor i en suggring (produktionsdjur är djur som används för produktion av till exempel livsmedel, ull, päls eller skinn)
 • transporter av produktionsdjur till slakt
 • transporter inom professionell trav-, galopp- och tränar­verksamhet
 • transporter inom professionell tävlingsryttar- eller tävlingskusk­verksamhet
 • transporter i samband med yrkesmässig avelsverksamhet.
 • transporter av djur för uppvisning, till exempel cirkusar och djurparker
 • transporter som utförs av djurhandlare eller djurbutiker
 • transporter av försöksdjur
 • transporter inom yrkesmässig verksamhet som kräver tillstånd för verksamheter med hästar och större hästhållning.

Transporter som reglerna inte gäller för

Här är exempel på transporter som inte räknas som att de sker inom ekonomisk verksamhet och som därför inte omfattas av reglerna i Sverige:

 • Transporter i hobby­verksamhet av ett fåtal djur till slakt enstaka gånger
 • Transporter inom ett bevarande­­program av ett fåtal djur enstaka gånger
 • Transporter som en djurpark gör för avel inom ett bevarande­­program
 • Transporter som görs av och för hobbyryttare och hobbykuskar
 • Transporter i samband med amatörtrav- och galopp­verksamhet
 • Transporter till och från fodervärd
 • Transporter i samband med amatöruppvisning, till exempel riddarspel
 • Transporter i samband med utbildningsverksamhet och ridskolor
 • Transporter av ridskolehästar till och från tävling
 • Transporter av en häst som ett företag äger och som någon tävlar med på hobbynivå
 • Transporter av de flesta B‑tränares hästar. Om verksamheten är så omfattande att den ger en betydande del av inkomsten så gäller reglerna.

Det är alltid ditt eget ansvar att bedöma om du berörs av reglerna eller inte.

Reglerna i korthet

Om reglerna gäller för dig ska du göra det här:

 • skaffa ett transportörs­­tillstånd och besiktiga ditt fordon för att få det godkänt för det djurslag du ska transportera
 • gå en utbildning och få ett kompetensbevis om det krävs för det djurslag som du ska transportera
 • ha med dig vissa transporthandlingar i fordonet
 • ha skyltar på djurtransporterna
 • ha ett navigeringssystem för långa transporter.

Du kan läsa övergripande information om de här olika delarna längre ner på sidan.

För att djuren ska ha det bra under transporten finns det fler regler för de olika djurslagen som du också behöver läsa om.

För att få reda på alla regler behöver du läsa författningarna, alltså både de svenska föreskrifterna och EU:s förordning.

Rengöring av transporten

De fordon du använder för att transportera djur ska vara lätta att rengöra. Det är du som transportör som ska se till att fordonen är rengjorda och torra när djuren lastas.

Transportörstillstånd för att transportera djur

För att få transportera levande djur behöver du registrera dig som transportör och få ett transportörs­tillstånd. Det gör du i vår e-tjänst.

Sök transportörstillstånd

Transportörs­tillståndet gäller i 5 år.

Du kan också söka transporttillstånd på blankett.

Du får inte ha begått något djurskyddsbrott under de tre närmaste åren innan du söker transportörs­tillstånd.

Om du har eget fordon ska du besiktiga det innan du söker transportörs­tillstånd

Innan du söker transportörs­­tillstånd ska länsstyrelsen besiktiga ditt fordon och intyga att det uppfyller de regler som krävs. Länsstyrelsen ska fylla i de här blanketterna som du ska bifoga till ansökan.

Om du söker transportörs­­tillstånd för transporter som är längre än 8 timmar får du ett fordonsintyg från Jordbruksverket.

Transportörs­­tillståndet, besiktningsintyget och fordonsintyget ska alltid finnas i fordonet så att du kan visa dem vid en kontroll.

Om du har flera anställda

Om du driver ett transportföretag med flera anställda chaufförer behöver du bara registrera och söka transportörs­tillstånd för själva företaget. Men det är viktigt att du ser till att alla som kör fordonet vet vilka regler som gäller och att chaufförer som kör nötkreatur, får, getter, grisar, fjäderfän eller hästar har ett kompetensbevis. Läs mer under rubriken Kompetensbevis.

I vissa fall behöver du inget transportörs­tillstånd

Du behöver inget transportörs­tillstånd om du transporterar

 • egna djur i ett eget fordon kortare sträckor än 65 kilometer och högst 8 gånger per år
 • dina egna djur till och från veterinär eller bete.

Priser

Det kostar 1 300 kronor att få ett transportörs­tillstånd om du söker via vår e-tjänst. Om du betalar med faktura kostar det 50 kronor mer. Om du redan har ett transportörs­tillstånd och vill ändra något i det kostar det 350 kronor.

Om du söker på blanketten kostar det 1 600 kronor. Om du redan har ett transportörs­tillstånd och vill ändra något i det kostar det 750 kronor att göra det på blanketten.

Du måste också ha ett yrkestrafiktillstånd

När du tar betalt för att transportera andras djur måste du också ha ett yrkestrafiktillstånd. Det söker du hos Transportstyrelsen.

Godkända djurtransportörer

I vår databas kan du se vilka djurtransportörer som är godkända i Sverige.

Kompetensbevis

För att du ska få köra nötkreatur, får, getter, grisar, fjäderfän eller hästar måste du ha ett kompetensbevis. Om det är någon annan än chauffören som ansvarar för djurens skötsel måste den personen också ha ett kompetensbevis.

För att få kompetensbeviset behöver du gå en utbildning för de djurslag som du ska transportera och bli godkänd på den. På utbildningen får du bland annat lära dig vilken lagstiftning som gäller, hur du ska hantera djuren, tecken på stress hos djuren och hur ditt körsätt påverkar djuren under transporten.

Kompetensbeviset är giltigt tills vidare under förutsättning att du inte döms för något allvarligt brott mot djurskyddslagen.

I vissa fall behöver du inget kompetensbevis

Du behöver inget kompetensbevis om du transporterar

 • egna djur i ett eget fordon kortare sträckor än 65 kilometer och 8 eller färre gånger per år
 • dina egna djur till och från veterinär eller bete.

Godkända utbildningar för att få ett kompetensbevis

De här utbildningarna är godkända just nu:

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA)

Transporter av lantbrukets djur, fjäderfä och hästar

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU meny)

Transporter av hästar – webbaserad utbildning

Dalagårdens veterinärpraktik i Båstad

Transporter av hästar - distansutbildning

Studiefrämjandet i Uppsala län

Transporter av hästar, får och getter

ViVet AB i Örebro

Transporter av hästar, nötkreatur, får, getter och grisar

Transporthandlingar

När du transporterar djur ska du ha med dig uppgifter om

 • djurets ursprung och ägare
 • ort som transporten startar ifrån
 • datum och tid för när transporten startar
 • ort dit transporten går och förväntad transporttid

Uppgifterna kan du fylla i på blanketten Transporthandlingar och häfta ihop den till en loggbok som du har i fordonet. Om du använder en färdjournal räcker det med den eftersom den innehåller samma uppgifter.

Om du inte vill använda blanketten kan du skriva uppgifterna på ett vanligt papper men tänk då på att skriva tydligt.

Skyltar på transporterna

Det ska finnas skyltar på motordrivna fordon och släpvagnar som djur transporteras i. Det behöver inte finnas skyltar på personbilar. 

Det här gäller för svenskregistrerade fordon:

 • Det ska finnas skyltar både bak och fram.
 • Det ska vara tydligt att det är levande djur i fordonet.
 • Skyltarna ska vara lätta att läsa på långt avstånd.
 • Texten kan vara på svenska eller engelska.

Skyltarna bör kunna tas bort, fällas ned, släckas eller täckas över när du inte transporterar djur.

Fordon som är registrerade i något EU-land, Norge, Lichtenstein eller Island ska följa bestämmelserna som gäller i de länderna och ska tydligt visa att det är en transport av levande djur.

Navigeringssystem för långa transporter

När du transporterar hästar till slakt, nötkreatur, får, getter eller grisar slakt och transporten tar mer än 8 timmar, ska ditt fordon vara utrustat med ett navigeringssystem. Systemet ska kunna registrera förflyttningar och stopp. Systemet ska också innehålla sensorer för temperatur och lucköppning och möjligheten att föra över data till en fast mottagare. Du ska bevara uppgifterna i minst 3 år och kunna visa upp dem om länsstyrelsen begär att få se dem i när de gör en transportkontroll.

För att fordonet ska vara godkänt för långa transporter på över 8 timmar ska det vara utrustat med navigeringssystem när länsstyrelsen besiktigar det.

Om du vill ha råd om navigeringssystem kan du kontakta Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA).

Transporter utomlands

Vad som räknas som ekonomisk verksamhet och vilka regler som gäller för det kan variera mellan olika länder. Om du ska transportera djur utomlands är det därför viktigt att du tar reda på vad som gäller i de länder som du passerar och i det land som du ska till.

Färdjournal

Om du transporterar icke registrerade hästdjur, nötkreatur, får, getter eller grisar utomlands och transporten tar längre tid än 8 timmar måste du ha en färdjournal i fordonet.

Gör så här med färdjournalen

 1. Senast 2 arbetsdagar före avresan måste du skicka in avsnitt 1, Planering, i färdjournalen via e-post till Jordbruksverket. djurvalfard@jordbruksverket.se
 2. Du behöver också skapa en färdjournal i systemet TRACES NT. För att göra det behöver du valideras av Jordbruksverket som användare av en aktivitet i TRACES NT och skapa en färdjournal som innehåller samma uppgifter som den journal du skickar in till oss på e‑post. Observera att detta kan ta lite tid så var ute i god tid så vi hinner hjälpa dig.
 3. Om färdjournalen blir godkänd skickar vi tillbaka ett godkännande till dig som ska transportera djuren.
 4. Du genomför transporten och fyller i avsnitt 2, 3 och vid behov avsnitt 5 i färdjournalen. När transporten är färdig skickar du in avsnitt 4, Transportörens rapport, till länsstyrelsen i det län du reste ifrån. Du behöver inte skicka in avsnitt 2 och 3. Om du har fyllt i avsnitt 5, Avvikelserapport, ska du skicka in den via e-post till Jordbruksverket. djurvalfard@jordbruksverket.se

Du som är transportör eller organisatör av en transport är ansvarig för planeringen av transporten, att färdjournalen blir ifylld och att den skickas in till Jordbruksverket och länsstyrelsen.

Registrera transporter av djur mellan länder i TRACES

När du transporterar djur mellan EU-länder och när du exporterar djur till ett land som ligger utanför EU ska det registreras i EU:s gemensamma datasystem TRACES. När du importerar djur från ett land som ligger utanför EU ska det registreras i TRACES.NT.

Katter, hundar och andra sällskapsdjur som reser med sin ägare och som inte ska byta ägare behöver inte registreras i TRACES.NT om de är upp till 5 stycken. Om de är fler än 5 ska de registreras i TRACES.

Restriktioner på grund av coronaviruset

Inom EU-länderna finns restriktioner för djurtransporter på grund av coronaviruset. Restriktionerna kan ändras snabbt så kontrollera därför alltid vad som gäller i varje

Myndigheter som är ansvariga för transporter i EU-länderna

Här finns länkar till de flesta myndigheter som är ansvariga för frågor om djurtransporter i de europeiska länderna.

Transporter med flyg, järnväg och fartyg

Om du ska transportera djur med flyg finns det särskilda bestämmelser. Kontakta flygbolaget för att ta reda på vad som gäller.

Det finns också särskilda bestämmelser för transporter av djur på järnväg och med fartyg. Du får själv läsa vad som gäller för dessa transporter i EU:s förordning och Jordbruksverkets föreskrifter. Du hittar dem under rubriken Bestämmelser.

Nytt krav på registrering vid transporter mellan länder

Den 21 april 2021 började ett nytt krav att gälla. Det nya kravet innebär att du behöver registrera dig som transportör när du ska transportera hållna hovdjur, klövdjur och fjäderfän mellan länder. Även du som transporterar katter, hundar och illrar mellan länder ska registrera dig om djuren ska byta ägare, resa mer än 5 dagar före eller efter sin ägare, eller resa i en grupp på fler än 5 djur.

Detta nya krav innebär att du som transporterar djur mellan länder kan behöva både ett transportörstillstånd och vara registrerad som transportör. Observera att det är olika e-tjänster för att söka transportörstillstånd och för att registrera transportör vid transport mellan länder.

Djur som kravet gäller

Listan kan komma att uppdateras med fler exempel på djur.

Vid transporter av de här djuren behöver du registrera dig

A–G

H–N

N–Ö

Addaxantilop

Hjort

Noshörning

Afrikanskt flodsvin

Hund

Nötkreatur

Alpacka

Häst

Ren

Axishjort

Iller

Sabelantilop

Berguv¹

Jak

Savannbuffel

Besoarantilop

Jättehavsörn¹

Skogsvildren

Bläsbock

Kamel

Struts

Bongoantilop

Katt

Sydlig trubbnoshörning

Davidshjort

Knölgås

Takin

Dovhjort

Korp¹

Trana¹

Dromedar

Kronhjort

Watussi

Dvärgflodhäst

Kulan

Vikunja

Elandantilop

Lama

Vildsvin

Elefant

Lappuggla¹

Visayavårtsvin

Falk¹

Lechwevattenbock

Visent

Får

Mufflonfår

Zebra

Get

Mula

Zedonk

Gemsbock

Mulåsna

Zonkey

Giraff

Muntjak

Åsna

Gnu

Myskoxe

Älg

Gris

Nandu

Östlig bongo

Guanaco

Nilvattenbock


¹Krav på att registrera transportör – flytta djur mellan länder finns för dessa fåglar endast när de föds upp eller hålls i fångenskap för att användas för vidmakthållande av stammen av fjädervilt.

Du kan bli av med tillståndet och kompetensbeviset

Om du inte följer alla regler som gäller för transporter av levande djur kan du bli av med tillståndet och kompetensbeviset.

Frågor och svar

Vad händer om jag inte följer reglerna om djurskydd?

Länsstyrelserna kontrollerar efterlevnaden av djurskydds­lagstiftningen i Sverige. Upptäcker de att du inte har följt reglerna ska de kräva att du rättar till bristerna. Kravet kan kombineras med att du får betala vite om du inte rättar till bristerna.

Du kan också dömas till böter eller fängelse i högst två år om du döms för brott mot djurskyddslagen eller för djurplågeri enligt brottsbalken. Om du har brutit mot djurskydds­reglerna, på ett allvarligt sätt eller upprepade gånger, eller om du har dömts för djurplågeri, kan länsstyrelsen förbjuda dig att ha hand om djur, så kallat djurförbud.

Är du jordbrukare och har sökt jordbrukarstöd kan du också få mindre pengar i stöd om du inte följer djurskyddsreglerna eftersom de ingår i de så kallade tvärvillkoren.

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2019:7

Senast uppdaterad: 2022-06-21