Ansökan transportörstillstånd – djur i ekonomisk verksamhet

I e-tjänsten ansöker du som transporterar djur i samband med ekonomisk verksamhet om transportörs­tillstånd.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Transportörstillstånd behövs i de här fallen

På vår sida för djurtransportörer hittar du all information om när du behöver ett transportörstillstånd. Där kan du också läsa om vad du behöver tänka på när du ska transportera levande djur i samband med ekonomisk verksamhet.

Det här behöver du tänka på innan du ansöker

  • Du ska bifoga två dokument i din ansökan: ett intyg och ett besiktningsprotokoll. Dokumenten ska vara i pdf‑format. Du får dokumenten av den länsstyrelse som godkänner ditt eller dina fordon. Dokumenten heter:
    • INTYG – vägfordon med tillhörande transportmedel uppfyller EU‑krav (blankett D104)
    • Besiktning av transportmedel inför registrering (blankett D103).
  • E‑tjänsten fungerar bäst på dator eller surfplatta, men du kan även använda tjänsten på en smarttelefon.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Tänk på detta när du har loggat in i e‑tjänsten

  • Transportföretag med flera anställda chaufförer behöver bara ansöka om tillstånd för själva företaget.
  • Även du som inte har ett eget fordon kan söka transportörs­tillstånd.
  • Det är du som söker transportörs­tillståndet som kommer att stå på tillståndet. Om den sökande är en juridisk person är det firmatecknaren som ska underteckna ansökan.

Avgifter för att ansöka om transportörs­tillstånd

Det kostar 1 300 kronor att ansöka om transportörs­tillstånd via vår e‑tjänst. Du kan betala med kort eller faktura. Om du betalar med faktura kostar det 50 kronor mer. Om du redan har ett transportörs­tillstånd och vill lägga till ett transportmedel kostar det 350 kronor.

Avgiften för denna ansökan eller anmälan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kap 6 §).

Om du transporterar djur mellan länder

När du ska transportera hållna hovdjur, klövdjur och fjäderfän över landsgränser i samband med ekonomisk verksamhet ska du registrera dig som transportör. Även du som transporterar katter, hundar och illrar över landsgränser ska registrera dig om djuren ska byta ägare, resa mer än 5 dagar före eller efter sin ägare, eller resa i en grupp på fler än 5 djur.

Det innebär att du som transporterar djur över landsgränser kan behöva både ett transportörstillstånd och vara registrerad som transportör. Observera att det är olika e-tjänster för att söka transportörstillstånd och för att registrera dig som transportör vid transport mellan länder.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2023-07-11