Ansökan transportörstillstånd – djur i ekonomisk verksamhet

I e-tjänsten ansöker du som tar betalt för att transportera djur om transportörs­tillstånd.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Transportörstillstånd behövs i de här fallen

Du måste ha ett transportörs­tillstånd om du tar betalt för att transportera djur. Du måste också ha tillstånd om du själv transporterar djur som är en del av din ekonomiska verksamhet utan att anlita en transportör. Du kan söka tillstånd för korta transporter (under 8 timmar) eller långa transporter (över 8 timmar).

Om du transporterar djur mellan länder

Du som transporterar hållna hovdjur, klövdjur och fjäderfän mellan länder behöver även registrera dig som transportör. Även du som transporterar katter, hundar och illrar mellan länder ska registrera dig om syftet är att djuren ska byta ägare eller användas i verksamhet där syftet är att tjäna pengar. Observera att det är olika e-tjänster för att söka transportörstillstånd och för att registrera dig som transportör vid transporter mellan länder.

Logga in med e-legitimation

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt bank‑id. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank om du inte har e‑legitimation.

Avgifter för att ansöka om transportörs­tillstånd

Det kostar 1 300 kronor att ansöka om transportörs­tillstånd av levande djur via e‑tjänsten. Du kan betala med kort eller faktura. Om du betalar med faktura kostar det 50 kronor mer. Om du redan har ett transportörs­tillstånd och vill ändra något i det kostar det 350 kronor.

Avgiften för denna ansökan eller anmälan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kap 6 §).

Det här behöver du tänka på innan du ansöker

  • Du ska bifoga två dokument i din ansökan: ett intyg och ett besiktningsprotokoll. Dokumenten ska vara i pdf‑format. Du får dokumenten av den länsstyrelse som godkänner ditt eller dina fordon. Här är titlarna på dokumenten:
    • INTYG – vägfordon med tillhörande transportmedel uppfyller EU‑krav (blankett D104)
    • Besiktning av transportmedel inför registrering (blankett D103).
  • E‑tjänsten fungerar bäst på dator eller surfplatta, men du kan även använda tjänsten på en smarttelefon.

Tänk på detta när du har loggat in i e‑tjänsten

  • Transportföretag med flera anställda chaufförer behöver bara registrera själva företaget.
  • Även du som inte har ett eget fordon kan söka transportörs­tillstånd.
  • Det är du som söker transportörs­tillståndet som kommer att stå på tillståndet. Om den sökande är en juridisk person är det firmatecknaren som ska underteckna ansökan.

Mer information om transportörs­tillstånd

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2022-08-05