Logotyp Jordbruksverket

Ansök om inköp av icke-ekologiska avelsdjur

I den här e‑tjänsten ansöker du om undantag för att få köpa in icke‑ekologiska djur till din besättning, om du inte får tag i ekologiska djur. För att få undantag ska syftet med inköpet vara att du utökar din besättning väsentligt. 

Driftinformation: Det kan vara störningar i e-tjänsten på grund av underhållsarbete den 8 december kl. 17-22.

Logga in med e-legitimation

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt bank‑id. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank om du inte har e‑legitimation.

Om du får problem med att logga in

Testa att stänga webbläsaren och öppna den igen om du har svårt att logga in i tjänsten.

Avgift för att ansöka om undantag

Vi tar ut en avgift på 900 kronor för att handlägga din ansökan. Du kan betala med kort eller mot faktura.

Det här behöver du tänka på innan du ansöker

  • Tjänsten fungerar bäst på dator eller surfplatta, men du kan även använda tjänsten på en smarttelefon.
  • Du behöver bara ansöka om undantag om du vill utöka din besättning med mer än 10 procent när det gäller nötkreatur och 20 procent när det gäller får, getter eller grisar. I tjänsten får du information om du inte behöver skicka in någon ansökan.
  • Det finns en gräns för hur många djur du högst kan få utöka din besättning med. Den gränsen ligger på 40 procent hondjur, räknat på det antal vuxna djur som du kommer att ha efter rekryteringen. I tjänsten får du information om du ansöker om för många djur.

Räkna ut hur många djur du högst kan få utöka med

Multiplicera antal vuxna djur i besättningen som du hade den 1 januari med två. Dela summan du får med tre.

Exempel:

Du hade 47 kor och 1 avelstjur den 1 januari 2015. Du vill veta hur många icke‑ekologiska kvigor du kan utöka din besättning med under kalenderåret om det inte går att få tag på ekologiska djur.

Så här ser uträkningen ut: 48 * 2 / 3 = 32.

Du får alltså utöka din besättning med högst 32 icke‑ekologiska djur under kalenderåret, om Jordbruksverket godkänner undantaget.

Skicka in ansökan i tid

Tänk på att skicka in din ansökan i tid. Ansökan ska ha kommit in till oss senast 30 arbetsdagar innan du beräknar att sätta in djuren.

Mer om undantag för inköp av icke-ekologiska avelsdjur

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.