OrganicXlivestock – databasen för ekologiska djur

OrganicXlivestock är den officiella svenska databasen där du kan söka efter tillgängliga ekologiska djur.

Starta databasen OrganicXlivestock

I databasen OrganicXlivestock kan du saluföra dina ekologiska djur. Om du söker nya avelsdjur till din besättning måste du först leta i databasen.

Du behöver ingen särskild behörighet för att söka efter ekologiska djur. Däremot behöver du registrera dig om du ska sälja ekologiska djur via OrganicXlivestock.

I undantagsfall får du ta in icke ekologiska djur

Du kan söka tillstånd från Jordbruksverket för att i undantagsfall ta in ett begränsat antal icke ekologiska djur för avel. Innan du gör det ska du alltid leta i databasen OrganicXlivestock om det finns lämpliga ekologiskt uppfödda djur att köpa. I så fall ska du välja dessa framför andra djur.

Om många av dina djur dör på grund av en exceptionell händelse kan du ansöka om att få förnya besättningen med djur som inte är ekologiska. En exceptionell händelse kan exempelvis vara djursjukdomar, olyckshändelser eller bränder.

Mer information om undantag och hur du söker tillstånd finns på våra sidor om ekologiska djur.

Mer information om ekologisk odling

Senast granskad: 2024-01-31