Logotyp Jordbruksverket

Priser och marknads­information för livsmedel

Vi sammanställer uppgifter om priser och svensk marknadsandel för jordbruksprodukter. Du kan även ta del av årliga rapporter över marknadsutvecklingen. Syftet är bland annat att ge en bild av konkurrenskraften hos svenska produkter.

Genom att följa priserna på jordbruks­produkter får du viktig marknads­information. Vi tar fram uppgifter både på kort och lång sikt för att ge dig information som du kan agera på.

Utvecklingen av priset på jordbruks­produkter

I vårt nyhetsbrev kan du ta del av analyser och se grafer över hur priserna på jordbruksprodukter har utvecklats den senaste tiden. Vilka produkter vi tar upp kan variera något från gång till gång, men det handlar bland annat om spannmål, kött och mjölk.

Priser på kött och ägg

I filerna nedan kan du se avräknings­priser per vecka för kött och ägg, samt partipriser för ägg och kyckling. Serierna går många år tillbaka i tiden. Under den ena fliken i filerna hittar du den svenska prisutvecklingen uttryckt i kronor (SEK). Den andra fliken visar prisutvecklingen för ett urval av EU-länder, både i kronor och i Euro.

Observera att priserna för kött omfattar tillägg för leveransavtal och olika koncept, till exempel ekologisk produktion, samt ett schablontillägg för transport­kostnaden.

Vi uppdaterar filerna flera gånger per månad. Du kan anmäla dig som prenumerant på denna sida för att få ett mejl varje gång filerna uppdaterats.

Marknadsbalanser för kött, mjölk och ägg

I filerna nedan kan du se marknadsbalanser som omfattar statistik för produktion, import, export, förbrukning och svensk marknads­andel.

Marknadsbalanserna har en flik för årsstatistik som sträcker sig långt tillbaka i tiden samt flikar som visar den kvartalsvisa utvecklingen de senaste åren. Även handeln med andra länder finns med i filerna.

Du kan anmäla dig som prenumerant på denna sida för att få ett mejl varje gång filerna uppdaterats.

Uppdateras en gång per kvartal:

Uppdateras en gång per år:

I filen nedan finns en övergripande sammanställning över förbrukning och konsumtion av kött, mejeriprodukter och ägg liksom en beräkning av den verkliga konsumtionen av dessa produkter. Filen innehåller också en sammanställning av svensk marknadsandel. Några flikar i filen uppdateras varje kvartal, andra årligen.

Marknads­rapporter för kött, mejeriprodukter och ägg

Vi sammanställer varje år rapporter som beskriver och kort analyserar utvecklingen av marknaden för de fyra största köttslagen, mejeriprodukter och ägg. Syftet med rapporterna är att leverera användbar marknads­statistik för i huvudsak Sverige, men även i korthet för EU och världsmarknaden.

Rapporterna uppdateras en gång per år, vanligtvis under andra kvartalet.

Marknadsinformation för spannmål och oljeväxter

Två gånger per år, i januari och juni, samlar Jordbruksverket företrädare för branschen inom spannmål och oljeväxter till ett informationsutbyte. Stående inslag på mötena i dialoggruppen är presentation av den aktuella marknadssituationen för spannmål och oljeväxter i Sverige, EU och övriga världen. De presentationerna kan du ta del av här.

Du kanske också är intresserad av det här