Statistik utrikeshandel

Jordbruksverket sammanställer regelbundet statistik över Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel. Statistiken som visas är en bearbetning av handelsstatistik från Statistiska centralbyrån.

Basfakta om Sveriges handel med livsmedel

Vi importerar mer än vi exporterar

Sett över de senaste 10 åren importerar Sverige i genomsnitt närmare 70 procent mer jordbruksprodukter och livsmedel än vad vi exporterar. Under de senaste åren har denna siffra dock minskat och ligger i dagsläget på ungefär 60 procent. Den värdemässiga importen och exporten ökar normalt sett varje år.

En betydande del av importen utgörs av produkter som vi inte producerar själva, som till exempel citrusfrukt, bananer, soja och kaffebönor. Vi importerar dock också en hel del produkter som direkt konkurrerar med den svenska produktionen. Exempel på det är kött, vissa slags frukter och grönsaker, samt mejeriprodukter.

Vi handlar mest med andra EU-länder

Nästan all vår import av livsmedel kommer från andra EU-länder, fram för allt från Danmark, Nederländerna och Tyskland. I den importen döljer det sig dock en del import från länder som ligger utanför Europa. Det innebär att livsmedelsprodukter som kommer till andra EU-länder och som därefter transporteras vidare till Sverige räknas som import från andra EU-länder.

Vår export går i första hand till våra grannar i de nordiska länderna.

Vår handelsstatistik

Då publicerar vi statistiken

Jordbruksverket följer handelsutvecklingen för jordbruksvaror och livsmedel och publicerar varje år en rapport med detaljerade siffror över produkter och länder.

Vi publicerar även en kortrapport i början av april när helårssiffror finns tillgängliga på SCB:s webbplats, och en i september med halvårssiffror.

Handelsstatistiken störs av produkter på genomresa

När du använder den officiella handelsstatistiken bör du se upp med produkter i transit. Den svenska handeln kan se mycket större ut än vad den faktiskt är, eftersom vidareexport av norsk fisk redovisas som import till och export från Sverige. Särskilt när du tittar på exportsiffror bör du vara klar över om du vill ha med den norska fisken eller inte.

Statistiksammanställningar över utrikeshandel

Publikation

Titel och beskrivning

Datum

Utrikeshandel årssammanställning 2023 Pdf, 409.6 kB.

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2023

2024-03-27

Rapport 2023:15

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2020–2022

2023‑12‑29

Utrikeshandel halvårs­sammanställning 2023 Pdf, 216.8 kB.

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1–2 år 2023

2023‑09‑22

Utrikeshandel årssammanställning 2022 Pdf, 313.3 kB.

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2022

2023‑04‑05

Utrikeshandel månadsstatistik Excel, 104.2 kB.

Utrikeshandel inom livsmedelsområdet. Månadsstatistik fr.o.m. januari 1996 t.o.m. april 2024

2024‑06‑28

Rapport 2022:11

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2019–2021

2023‑01‑20

Utrikeshandel halvårssammanställning 2022 Pdf, 361.9 kB.

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-2 år 2022

2022‑09‑23

Utrikeshandel årssammanställning 2021 Pdf, 362.4 kB.

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2021

2022‑04‑07

Rapport 2021:9

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2018–2020

2022‑02‑11

Utrikeshandel halvårssammanställning 2021 Pdf, 659.6 kB.

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1 och 2 2021

2021‑09‑14

Utrikeshandel årssammanställning 2020 Pdf, 377.7 kB.

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2020

2021‑04‑01

Rapport 2020:18

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2017–2019

2020‑12‑21

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-01-18

Till toppen