Nyhetsbrev om priset på jordbruksprodukter

I nyhetsbrevet kan du ta del av analyser och se grafer över hur priserna på jordbruksprodukter har utvecklats den senaste tiden. Vilka produkter vi tar upp kan variera något från gång till gång, men det handlar bland annat om spannmål, kött och mjölk. Nyhetsbrevet kommer ut cirka en gång per månad.

December 2021

Nyhetsbrevet i december handlar om det här:

 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 47,93 kr/kg vecka 52, vilket är 6 procent högre än motsvarande vecka 2020.
 • Det svenska avräkningspriset på mjölk omräknat till euro var 41,6 euro/100 kg i november 2021, vilket var 4 procent högre än EU:s genomsnitt.
 • Vecka 52 var det genomsnittliga priset på svensk slaktgris klass E 20,36 kr/kg, vilket är 2 procent högre än motsvarande vecka 2020.
 • Under januari – oktober 2021 var slakten av får och lamm 7 procent lägre än under motsvarande period 2020.
 • Vi ser något lägre priser för vete på världsmarknaden under december medan rapspriset fortsätter att stiga.
 • Vi ser högre matpotatispriser under december på den svenska marknaden på grund av lägre skörd.

November 2021

Nyhetsbrevet i november handlar om det här:

 • Under januari – september var slakten av nötkreatur 5 procent lägre än under motsvarande period 2020.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset omräknat till euro var drygt 5 procent högre än EU:s genomsnitt.
 • Vecka 46 låg det svenska avräkningspriset på slaktgris 57 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • Vecka 47 var det genomsnittliga priset på lamm 58,93 kr/kg vilket är 31 procent högre än motsvarande vecka 2020.
 • Oro för den nya smittspridningen av virusvarianten omikron fick priserna i världen att sjunka i slutet av månaden men trots detta är priserna fortsatt höga.
 • Stabilt höga priser gäller fortsatt för matpotatis i Sverige.

Oktober 2021

Nyhetsbrevet i oktober handlar om det här:

 • Det svenska avräkningspriset på ungtjurar klass R3 var 14 procent högre än EU:s genomsnittliga pris vecka 42.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) var 4,01 kronor/kilo i september 2021. Priset var 14 procent högre än priset i september 2020.
 • Vecka 43 låg det svenska avräkningspriset 57 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • Vecka 43 var det genomsnittliga priset på lamm 59,43 kr/kg vilket är 25 procent högre än motsvarande vecka 2020.
 • Stigande priser på spannmål och rekordnoteringar för rapsfrö under oktober.
 • Förhållandevis höga priser råder för potatis på den svenska marknaden under inledningen av säsongen.

September 2021

Nyhetsbrevet i september handlar om det här:

 • Det svenska avräkningspriset på ungtjurar klass R3 var 17 procent högre än EU:s genomsnittliga pris vecka 38.
 • Det svenska avräkningspriset omräknat till euro var 37,8 euro/100 kg i juli 2021, vilket var 6 procent högre än EU:s genomsnitt.
 • Under januari – juli 2021 var slakten av gris drygt 2 procent högre än under motsvarande period 2020.
 • Vecka 38 var det genomsnittliga priset på lamm 62,26 kr/kg vilket är 22 procent högre än motsvarande vecka 2020.
 • Fortsatt höga priser på spannmål trots höjda produktionsprognoser. Priserna på rapsfrö stiger återigen mot rekordnivåer.

Augusti 2021

Nyhetsbrevet i augusti handlar om det här:

 • Under första halvåret var slakten av nötkreatur 7 procent lägre än under
  motsvarande period 2020.
 • Under januari – juni 2021 var invägningen av mjölk nästan 2 procent högre än
  under motsvarande period 2020.
 • För närvarande ligger det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 43 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris
 • Vecka 34 var det genomsnittliga priset på lamm 65,79 kr/kg vilket är 23 procent högre än motsvarande vecka 2020.
 • Stigande världsmarknadspriser för spannmål beroende på kraftiga nedjusteringar av skörden i större producentländer.
 • Fortsatt hög prisnivå för raps på grund av lägre förväntad skörd i Kanada och i EU.

Juli 2021

Nyhetsbrevet i juli handlar om det här:

 • Den svenska slakten av nötkreatur var 10 procent lägre under januari – april 2021 jämfört med motsvarande period 2020.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset var 3,99 kr/kg i maj. Det är 9 procent högre än i maj 2020.
 • Under januari – april 2021 var slakten av gris 3 procent högre än under motsvarande period 2020.
 • För närvarande ligger det svenska priset på lammkött 7 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • Lägre världsmarknadspriser för både spannmål och oljeväxter noterades under juni men en oro för kommande skörd beroende på torka i viktiga producentländer innebar att priserna steg i slutet av månaden.

Maj 2021

Nyhetsbrevet i maj handlar om det här:

 • Det svenska avräkningspriset på ungtjurar var 23 procent högre än EU: genomsnittliga pris vecka 23.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset var 3,88 kr/kg i april. Det är 2 procent högre än i april 2020.
 • Under första kvartalet 2021 var slakten av gris 2 procent högre än under motsvarande period 2020.
 • För närvarande ligger det svenska priset på lammkött 5 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • Spannmåls- och oljeväxtpriserna justerades nedåt under månaden, främst på grund av förbättrade väderleksutsikter i viktigare produktionsområden i världen.
 • Matpotatismarknaden för höstpotatis är slut för säsongen. Information om marknadssituationen återkommer i september/oktober.

April 2021

Nyhetsbrevet i april handlar om det här:

 • Slakten av nötkreatur under januari – februari 2021 var 15 procent lägre än under motsvarande period 2020.
 • Det svenska avräkningspriset omräknat till euro var 36,8 euro/100 kg i februari 2021, vilket var 5 procent högre än EU:s genomsnitt.
 • Vecka 16 låg det svenska priset på slaktgris klass E 25 procent högre än EU:s genomsnittliga pris.
 • Vecka 16 var det genomsnittliga priset på tunga lamm i Sverige 70,25 kr/kg vilket är 16 procent högre än motsvarande vecka 2020.
 • Mycket höga spannmålspriser råder i världen delvis på grund av sämre väderleksförhållanden i flera viktiga producentländer.
 • Det har varit stabila priser för matpotatis i Sverige medan en viss uppgång hade skett på den europeiska marknaden.

Februari 2021

Nyhetsbrevet i februari handlar om det här:

 • Slakten av nötkreatur under 2020 var 1 procent högre än under 2019.
 • Under 2020 var mjölkinvägningen i Sverige 2,5 procent högre än under 2019.
 • Slakten av gris under 2020 var drygt 2 procent högre än under 2019.
 • Den svenska produktionen av får- och lammkött var 5 procent lägre under 2020 än under 2019.
 • Höga priser noterades på världsmarknaden för spannmål och oljeväxter delvis beroende på kallt väder i USA och i Ryssland.
 • Stabila priser för matpotatis i Sverige och EU noterades under månaden.

Januari 2021

Nyhetsbrevet i januari handlar om det här:

 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 23 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris vecka 3.
 • Under januari–november var mjölkinvägningen i Sverige 2,5 procent högre än under motsvarande period 2019.
 • Vecka 3 låg det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 55 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på lamm var 3 procent lägre än EU:s genomsnittliga avräkningspris vecka 3.
 • Fortsatt stigande priser för spannmål på världsmarknaden, främst på grund av Kinas stora inköp av sojabönor och majs men inköp har även skett av vete. De ryska besluten om införandet av exportskatt har också påverkat priserna uppåt.
 • Stabila priser för matpotatis i Sverige under januari.

December 2020

Nyhetsbrevet i december handlar om det här:

 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 45,35 kronor/kilo vecka 52 vilket är 9 procent högre än motsvarande vecka föregående år.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) har stigit med drygt 10 procent sedan augusti.
 • Vecka 51 låg det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 52 procent högre än EU:s
  genomsnittliga avräkningspris.
 • Höga priser för både spannmål och oljeväxter har noterats under månaden. Priserna har
  bland påverkats införandet av en exportskatt på ryskt vete som dessutom omfattas av en
  exportkvot på 17,5 miljoner ton spannmål.
 • Högre priser har gället för matpotatis i Sverige under december tack vare god efterfrågan.

Oktober 2020

Nyhetsbrevet i oktober handlar om det här:

 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 23 procent högre än EU:s genomsnitt vecka 43.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) var 3,65
  kronor/kilo i september 2020. Priset var 1 procent lägre än i september 2019.
 • Vecka 43 låg det genomsnittliga svenska avräkningspriset 38 procent högre än EU:s
  genomsnittliga avräkningspris.
 • Fortsatt kraftiga prishöjningar har under månaden för spannmål men ökad oro för spridning av covid‑19 hämmar ytterligare prisuppgångar för tillfället.
 • Oförändrade svenska priser på matpotatis jämfört med föregående månad.

Senast uppdaterad: 2022-01-11