Nyhetsbrev om priset på jordbruksprodukter

I nyhetsbrevet kan du ta del av analyser och se grafer över hur priserna på jordbruksprodukter har utvecklats den senaste tiden. Vilka produkter vi tar upp kan variera något från gång till gång, men det handlar bland annat om spannmål, kött och mjölk. Nyhetsbrevet kommer ut cirka en gång per månad.

Juni 2022

Nyhetsbrevet i juni handlar om det här:

 • Vecka 25 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 4 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU.
 • I maj var det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) i nivå med det genomsnittliga priset i EU.
 • Vecka 25 låg det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 19 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU.
 • Vecka 25 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige 10 procent högre än EU:s genomsnittliga pris.
 • Lägre världsmarknadspriser för spannmål och oljeväxter har varit gällande under månaden, bland annat beroende på att skördearbetet pågår i olika delar av världen.

Maj 2022

Nyhetsbrevet i maj handlar om det här:

 • Vecka 20 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 i nivå med det genomsnittliga priset inom EU.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) var i mars 3 procent högre än det genomsnittliga priset i EU.
 • Vecka 21 låg det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 20 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU.
 • Vecka 20 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige 3 procent lägre än EU:s genomsnittliga pris.
 • Lägre spannmålspriser har noterats på världsmarknaden under senare delen av månaden, främst beroende eventuella åtgärder som leder till att underlätta exporten av ukrainskt spannmål.
 • Säsongen för höst- och vinterpotatis är slut, information från den kommande skörden kommer att finnas i nyhetsbrevet för oktober.

April 2022

Nyhetsbrevet i april handlar om det här:

 • Vecka 16 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 52,75 kr/kg.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) i mars var 26 procent högre än priset i mars 2021.
 • Vecka 16 låg det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 12 procent högre än motsvarande vecka 2021.
 • Vecka 16 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige 6 procent högre än EU:s genomsnittliga pris.
 • Det har nästintill varit rekordpriser för alla spannmålslag återigen denna månad. Förutom kriget i Ukraina påverkar även torr väderlek i USA och Sydamerika priserna.
 • Stigande priser har varit gällande på den svenska marknaden och skörden av färskpotatis på friland är försenad p.g.a. kallt väder.

Mars 2022

Nyhetsbrevet i mars handlar om det här:

 • Vecka 12 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 50,42.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) var 22 procent högre än priset i februari 2021.
 • Vecka 12 låg det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 13 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • Vecka 12 var det genomsnittliga priset på lamm 76,94 kr/kg vilket är 14 procent högre än motsvarande vecka 2021.
 • Rekordpriser för vete uppnåddes under månaden men nedjusteringar skedde i slutet av perioden beroende på gynnsamma väderleksförhållanden i EU och USA. Detta var situationen som gällde innan det kallare vädret drog in över EU. Majspriserna har varit stabilt höga under månaden främst på grund av rapporter om lägre areal i EU och i USA för kommande skörd.
 • Stabila matpotatispriser i Sverige har gällt under månaden.

Februari 2022

Nyhetsbrevet i januari handlar om det här:

 • Under 2021 var slakten av nötkreatur 4 procent lägre än under 2020.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) var 4,44 kronor/kilo i januari 2022. Priset var 18 procent högre än priset i januari 2021.
 • Under 2021 var slakten av gris 2 procent högre än under 2020.
 • Under 2021 var slakten 3 procent lägre än under 2020.
 • Fortsatt höga priser råder på världsmarknaden p.g.a. Ryssland invasion av Ukraina.
 • Stabila men fortsatt höga matpotatispriser i Sverige.

Januari 2022

Nyhetsbrevet i januari handlar om det här:

 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 48,61 kr/kg vecka 4, vilket är 7 procent högre än motsvarande vecka förra året.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) var 4,44 kronor/kilo i december 2021 vilket är 15 procent högre än priset i december
 • Vecka 4 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E 20,41 kr/kg, vilket är 2 procent högre än motsvarande vecka 2021.
 • Vecka 4 var det genomsnittliga priset på lamm 66,19 kr/kg vilket är 13 procent högre än motsvarande vecka 2021.
 • Priserna på världsmarknaden för vete var något lägre i januari jämfört med december, delvis beroende på bättre väder i USA. Rapspriset i EU är fortsatt högt, dock inte lika högt som rekordnoteringen i början av månaden.
 • Oförändrade höga matpotatispriser gäller även för januari på den svenska På den euroepiska marknaden steg potatispriserna på grund av stark efterfrågan.

December 2021

Nyhetsbrevet i december handlar om det här:

 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 47,93 kr/kg vecka 52, vilket är 6 procent högre än motsvarande vecka 2020.
 • Det svenska avräkningspriset på mjölk omräknat till euro var 41,6 euro/100 kg i november 2021, vilket var 4 procent högre än EU:s genomsnitt.
 • Vecka 52 var det genomsnittliga priset på svensk slaktgris klass E 20,36 kr/kg, vilket är 2 procent högre än motsvarande vecka 2020.
 • Under januari – oktober 2021 var slakten av får och lamm 7 procent lägre än under motsvarande period 2020.
 • Vi ser något lägre priser för vete på världsmarknaden under december medan rapspriset fortsätter att stiga.
 • Vi ser högre matpotatispriser under december på den svenska marknaden på grund av lägre skörd.

November 2021

Nyhetsbrevet i november handlar om det här:

 • Under januari – september var slakten av nötkreatur 5 procent lägre än under motsvarande period 2020.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset omräknat till euro var drygt 5 procent högre än EU:s genomsnitt.
 • Vecka 46 låg det svenska avräkningspriset på slaktgris 57 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • Vecka 47 var det genomsnittliga priset på lamm 58,93 kr/kg vilket är 31 procent högre än motsvarande vecka 2020.
 • Oro för den nya smittspridningen av virusvarianten omikron fick priserna i världen att sjunka i slutet av månaden men trots detta är priserna fortsatt höga.
 • Stabilt höga priser gäller fortsatt för matpotatis i Sverige.

Oktober 2021

Nyhetsbrevet i oktober handlar om det här:

 • Det svenska avräkningspriset på ungtjurar klass R3 var 14 procent högre än EU:s genomsnittliga pris vecka 42.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) var 4,01 kronor/kilo i september 2021. Priset var 14 procent högre än priset i september 2020.
 • Vecka 43 låg det svenska avräkningspriset 57 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • Vecka 43 var det genomsnittliga priset på lamm 59,43 kr/kg vilket är 25 procent högre än motsvarande vecka 2020.
 • Stigande priser på spannmål och rekordnoteringar för rapsfrö under oktober.
 • Förhållandevis höga priser råder för potatis på den svenska marknaden under inledningen av säsongen.

September 2021

Nyhetsbrevet i september handlar om det här:

 • Det svenska avräkningspriset på ungtjurar klass R3 var 17 procent högre än EU:s genomsnittliga pris vecka 38.
 • Det svenska avräkningspriset omräknat till euro var 37,8 euro/100 kg i juli 2021, vilket var 6 procent högre än EU:s genomsnitt.
 • Under januari – juli 2021 var slakten av gris drygt 2 procent högre än under motsvarande period 2020.
 • Vecka 38 var det genomsnittliga priset på lamm 62,26 kr/kg vilket är 22 procent högre än motsvarande vecka 2020.
 • Fortsatt höga priser på spannmål trots höjda produktionsprognoser. Priserna på rapsfrö stiger återigen mot rekordnivåer.

Augusti 2021

Nyhetsbrevet i augusti handlar om det här:

 • Under första halvåret var slakten av nötkreatur 7 procent lägre än under
  motsvarande period 2020.
 • Under januari – juni 2021 var invägningen av mjölk nästan 2 procent högre än
  under motsvarande period 2020.
 • För närvarande ligger det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 43 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris
 • Vecka 34 var det genomsnittliga priset på lamm 65,79 kr/kg vilket är 23 procent högre än motsvarande vecka 2020.
 • Stigande världsmarknadspriser för spannmål beroende på kraftiga nedjusteringar av skörden i större producentländer.
 • Fortsatt hög prisnivå för raps på grund av lägre förväntad skörd i Kanada och i EU.

Juli 2021

Nyhetsbrevet i juli handlar om det här:

 • Den svenska slakten av nötkreatur var 10 procent lägre under januari – april 2021 jämfört med motsvarande period 2020.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset var 3,99 kr/kg i maj. Det är 9 procent högre än i maj 2020.
 • Under januari – april 2021 var slakten av gris 3 procent högre än under motsvarande period 2020.
 • För närvarande ligger det svenska priset på lammkött 7 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • Lägre världsmarknadspriser för både spannmål och oljeväxter noterades under juni men en oro för kommande skörd beroende på torka i viktiga producentländer innebar att priserna steg i slutet av månaden.

Senast granskad: 2022-01-25