Nyhetsbrev om priset på jordbruksprodukter

I nyhetsbrevet kan du ta del av analyser och se grafer över hur priserna på jordbruksprodukter har utvecklats den senaste tiden. Vilka produkter vi tar upp kan variera något från gång till gång, men det handlar bland annat om spannmål, kött och mjölk. Nyhetsbrevet kommer ut cirka en gång per månad.

Mars 2024

Nyhetsbrevet handlar om det här:

 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur, klass R3 vecka 13 var 6 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset för mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) i februari var 6 procent lägre än det genomsnittliga priset inom EU.
 • Vecka 13 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E i Sverige 3 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU.
 • Vecka 13 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige 11 procent lägre än det genomsnittliga priset inom EU.
 • Världsmarknadspriserna för spannmål steg efter en tid av prissänkningar. Oro i svartahavsområdet innebärande eventuell minskad export fick flera aktörer att genomföra återköp på råvarubörserna.
 • Matpotatispriset var oförändrat på den svenska marknaden medan priset på den europeiska marknaden sjönk.

Februari 2024

Nyhetsbrevet handlar om det här:

 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur, klass R3 var 59,43kr/kg vecka 8 vilket är 3 procent högre än motsvarande vecka förra året.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset för konventionell mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) inklusive tillägg låg på 4,91 kr/kg mjölk i januari 2024. Det är 21 procent lägre än i januari 2023.
 • Vecka 8 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E 25,86 kr/kg, vilket är 2 procent högre än priset motsvarande vecka 2023.
 • Vecka 8 var det genomsnittliga priset på lamm 80,20 kr/kg vilket är 2 procent högre än under motsvarande vecka 2023.
 • Fortsatt lägre spannmålspriser i världen p.g.a. stark exportkonkurrens från Ryssland.
 • Matpotatispriset fortsätter att stiga men har stabiliserats på den europeiska marknaden.

Januari 2024

Nyhetsbrevet handlar om det här:

 • Under vecka 4 var det svenska avräkningspriset på ungtjur (R3) 2 procent högre än det genomsnittliga EU‑priset.
 • Under 2023 var invägningen av mjölk 1,9 procent högre än under motsvarande period 2022.
 • Vecka 4 låg det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 13 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • Vecka 4 låg det svenska avräkningspriset på lamm 10 procent lägre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • Fortsatt lägre spannmålspriser i världen beroende bland annat på stark export­konkurrens från främst Ryssland.
 • Kraftigt höjda matpotatispriser både i Sverige och på den europeiska marknaden.

November 2023

Nyhetsbrevet handlar om det här:

 • Under januari–september var slakten av nötkreatur 3 procent högre än under motsvarande period 2022.
 • Under januari–oktober var invägningen av mjölk i Sverige 2,4 procent högre än under motsvarande period 2022.
 • Under januari–september var slakten av gris i Sverige 4 procent lägre än under motsvarande period 2022.
 • Under januari – september var slakten av får och lamm 1 procent högre än under motsvarande period 2022.
 • Lägre spannmålspris noterades i både EU och USA jämfört med föregående månad.
 • Matpotatispriset i Sverige är oförändrat denna månad jämfört med föregående.

Oktober 2023

Nyhetsbrevet handlar om det här:

 • Vecka 42 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 i Sverige 2 procent högre än genomsnittet inom EU.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) har varit stabilt de senaste månaderna.
 • Vecka 42 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E i Sverige 2 procent högre än genomsnittspriset inom EU.
 • Vecka 42 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige 2 procent högre än under motsvarande vecka 2022.
 • Lägre spannmålspris i USA medan stabila priser råder i EU.
 • Matpotatispriset i Sverige är hittills något högre än föregående år.

September 2023

Nyhetsbrevet handlar om det här:

 • Vecka 39 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 i Sverige 2 procent högre än genomsnittet inom EU.
 • I juli var det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) 16 procent lägre än genomsnittspriset inom EU.
 • Vecka 39 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E i Sverige 2 procent lägre än genomsnittspriset inom EU.
 • Vecka 39 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige 16 procent lägre än genomsnittspriset inom EU.
 • Lägre spannmålspriser på världsmarknaden även under september på grund skördearbete och stark exportkonkurrens från Ryssland.
 • Matpotatispriset i Sverige – rapportering sker i nästa månads prisbrev.

Augusti 2023

Nyhetsbrevet handlar om det här:

 • Vecka 34 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 i Sverige 5 procent högre än under motsvarande vecka 2022.
 • I juli var det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) 23 procent lägre än under juli 2022.
 • Vecka 34 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E i Sverige 3 procent högre än under motsvarande vecka 2022.
 • Vecka 34 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige i nivå med motsvarande vecka 2022.
 • Fortsatt lägre priser på spannmål pga. av konkurrenskraftig export från Ryssland och pågående skörd i världen.
 • Matpotatispriset i Sverige – rapportering sker i nästa månads prisbrev.

Senast granskad: 2024-04-10

Till toppen