Nyhetsbrev om priset på jordbruksprodukter

I nyhetsbrevet kan du ta del av analyser och se grafer över hur priserna på jordbruksprodukter har utvecklats den senaste tiden. Vilka produkter vi tar upp kan variera något från gång till gång, men det handlar bland annat om spannmål, kött och mjölk. Nyhetsbrevet kommer ut cirka en gång per månad.

Augusti 2023

Nyhetsbrevet handlar om det här:

 • Vecka 34 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 i Sverige 5 procent högre än under motsvarande vecka 2022.
 • I juli var det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) 23 procent lägre än under juli 2022.
 • Vecka 34 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E i Sverige 3 procent högre än under motsvarande vecka 2022.
 • Vecka 34 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige i nivå med motsvarande vecka 2022.
 • Fortsatt lägre priser på spannmål pga. av konkurrenskraftig export från Ryssland och pågående skörd i världen.
 • Matpotatispriset i Sverige – rapportering sker i nästa månads prisbrev.

April 2023

Nyhetsbrevet handlar om det här:

 • Vecka 16 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 i Sverige 11 procent högre än under motsvarande vecka 2022.
 • I februari var det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) 33 procent högre än under februari 2022.
 • Vecka 16 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E i Sverige 14 procent högre än under motsvarande vecka 2022.
 • Vecka 16 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige 11 procent högre än under motsvarande vecka 2022.
 • Fortsatt lägre priser på både spannmål och oljeväxter i världen.
 • Matpotatispriset i Sverige var oförändrat under februari och uppgick till 3,50 kr/kg.

Februari 2023

Nyhetsbrevet handlar om det här:

 • Vecka 7 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 i Sverige 2 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU.
 • I november var det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) 1 procent högre än genomsnittet för EU.
 • Vecka 4 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E i Sverige 2 procent det genomsnittliga priset i EU.
 • Vecka 8 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige 3 procent högre än EU:s genomsnittliga pris.
 • Världsmarknadspriserna på spannmål och oljeväxter sjönk under den senare delen av februari, bland annat beroende på stark exportkonkurrens från Ryssland.
 • Matpotatispriset var oförändrat under februari och uppgick till 4,25 kr/kg.

Januari 2023

Nyhetsbrevet handlar om det här:

 • Vecka 4 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 i Sverige 18 procent högre än motsvarande vecka förra året.
 • I november var det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) 54 procent högre än i november 2021.
 • Vecka 4 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E i Sverige 25 procent högre än under motsvarande vecka 2022.
 • Vecka 4 var det genomsnittliga priset på lamm 11 procent högre än motsvarande vecka 2022.
 • Fortsatt lägre priser på spannmål i världen bland annat beroende på stark exportkonkurrens från svartahavsområdet.
 • Matpotatispriset var oförändrat under månaden och uppgick till 4,25 kr/kg beroende på högre kostnadsläge för sektorn.

November 2022

Nyhetsbrevet handlar om det här:

 • Vecka 47 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 i Sverige 1 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU.
 • I oktober var det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) 51 procent högre än i oktober 2021.
 • Vecka 46 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E i Sverige 25 procent högre än under motsvarande vecka 2021.
 • Vecka 47 var det genomsnittliga priset på lamm 63,14 kr/kg vilket är 7 procent högre än motsvarande vecka 2021.
 • Lägre spannmålspriser beroende på global lågkonjunktur och förlängning av svartahavsavtalet som möjliggör export ifrån hamnarna där.
 • Matpotatispriset höjdes med 1 kr/kg till 4,25 kr/kg beroende på högre kostnadsläge för sektorn.

Oktober 2022

Nyhetsbrevet handlar om det här:

 • Vecka 43 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 I Sverige 18 procent högre än motsvarande vecka 2021.
 • I augusti var det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) 3 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU.
 • Vecka 42 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E i Sverige 14 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU.
 • Vecka 43 var det genomsnittliga priset på lamm 62,40 kr/kg vilket är 5 procent högre än motsvarande vecka 2021.
 • Spannmålspriserna steg återigen i världen efter att Ryssland meddelat att de drar sig ur avtalet som möjliggör export av jordbruksprodukter från hamnarna i Svartahavet.
 • Höga priser på den svenska marknaden gäller inledningsvis under säsongsstarten för matpotatis.

September 2022

Nyhetsbrevet handlar om det här:

 • Vecka 39 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 I Sverige 4 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU.
 • I augusti var det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) 43 procent högre än i augusti 2021.
 • Vecka 39 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E i Sverige 11 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU.
 • Vecka 39 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige 13 procent lägre än det genomsnittliga priset inom EU.
 • Stigande priser på spannmål i världen beroende på en fortsatt oro över exportmöjligheterna för vete i svarta havsområdet samt lägre skördar av majs i både USA och i EU.

Augusti 2022

Nyhetsbrevet handlar om det här:

 • Vecka 33 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 I Sverige 19 procent högre än motsvarande vecka 2021.
 • I juni var det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) 32 procent högre än i juni 2021.
 • Vecka 33 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E på 25,10 kr/kg, vilket är 25 procent högre än motsvarande vecka 2021.
 • Vecka 33 var det genomsnittliga priset 79,68 kr/kg vilket är 17 procent högre än motsvarande vecka 2021.
 • Fortsatt lägre världsmarknadspriser för både spannmål och oljeväxter, bland annat beroende på att ny skörd pågår runtom i världen.

Juni 2022

Nyhetsbrevet handlar om det här:

 • Vecka 25 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 4 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU.
 • I maj var det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) i nivå med det genomsnittliga priset i EU.
 • Vecka 25 låg det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 19 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU.
 • Vecka 25 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige 10 procent högre än EU:s genomsnittliga pris.
 • Lägre världsmarknadspriser för spannmål och oljeväxter har varit gällande under månaden, bland annat beroende på att skördearbetet pågår i olika delar av världen.

Maj 2022

Nyhetsbrevet handlar om det här:

 • Vecka 20 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 i nivå med det genomsnittliga priset inom EU.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) var i mars 3 procent högre än det genomsnittliga priset i EU.
 • Vecka 21 låg det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 20 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU.
 • Vecka 20 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige 3 procent lägre än EU:s genomsnittliga pris.
 • Lägre spannmålspriser har noterats på världsmarknaden under senare delen av månaden, främst beroende eventuella åtgärder som leder till att underlätta exporten av ukrainskt spannmål.
 • Säsongen för höst- och vinterpotatis är slut, information från den kommande skörden kommer att finnas i nyhetsbrevet för oktober.

Senast granskad: 2022-12-06