Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Nyhetsbrev om priset på jordbruksprodukter

Hitta på sidan

I nyhetsbrevet kan du ta del av analyser och se grafer över hur priserna på jordbruksprodukter har utvecklats den senaste tiden. Vilka produkter vi tar upp kan variera något från gång till gång, men det handlar bland annat om spannmål, kött och mjölk. Nyhetsbrevet kommer ut cirka en gång per månad.

December 2020

Nyhetsbrevet i december handlar om det här:

 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 45,35 kronor/kilo vecka 52 vilket är 9 procent högre än motsvarande vecka föregående år.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) har stigit med drygt 10 procent sedan augusti.
 • Vecka 51 låg det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 52 procent högre än EU:s
  genomsnittliga avräkningspris.
 • Höga priser för både spannmål och oljeväxter har noterats under månaden. Priserna har
  bland påverkats införandet av en exportskatt på ryskt vete som dessutom omfattas av en
  exportkvot på 17,5 miljoner ton spannmål.
 • Högre priser har gället för matpotatis i Sverige under december tack vare god efterfrågan.

Oktober 2020

Nyhetsbrevet i oktober handlar om det här:

 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 23 procent högre än EU:s genomsnitt vecka 43.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) var 3,65
  kronor/kilo i september 2020. Priset var 1 procent lägre än i september 2019.
 • Vecka 43 låg det genomsnittliga svenska avräkningspriset 38 procent högre än EU:s
  genomsnittliga avräkningspris.
 • Fortsatt kraftiga prishöjningar har under månaden för spannmål men ökad oro för spridning av covid‑19 hämmar ytterligare prisuppgångar för tillfället.
 • Oförändrade svenska priser på matpotatis jämfört med föregående månad.

September 2020

Nyhetsbrevet i september handlar om det här:

 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 44,67 kronor/kilo vecka 39, vilket är 6 procent högre än motsvarande vecka förra året.
 • Den svenska invägningen av mjölk var under januari–juli 2020 var 1 procent högre än under motsvarande period 2019.
 • Under januari–juli 2020 var produktionen av griskött 1 procent högre än under motsvarande period 2019.
 • Under januari–juli 2020 var produktionen av lammkött 8 procent lägre än under motsvarande period 2019.
 • Skörden av den svenska potatisen har startat, priserna är i nivå med prisläget 2019/20 som var lägre än tidigare år.
 • Kraftiga prishöjningar har skett för spannmål runtom i världen trots prognoser om
  rekordskördar.

Augusti 2020

Nyhetsbrevet i augusti handlar om det här:

 • Under första halvåret 2020 var nötslakten 1 procent högre än under motsvarande period 2019.
 • Den svenska invägningen av mjölk var under första kvartalet 2020 i nivå med motsvarande
  period 2019.
 • Det svenska avräkningspriset på griskött klass E är 12 procent högre än under motsvarande vecka 2019. Priset på smågrisar är 20 procent högre.
 • Under januari–juni 2020 var produktionen av får- och lammkött 8 procent lägre än under
  motsvarande period 2019.
 • Senare prognoser från USDA för den kommande skörden 2020/21 världen visar på lägre skörd för vete jämfört med föregående månads prognos men något högre skörd än föregående år. USDA har beräknat veteskörden till 766 miljoner ton medan IGC beräknar att 763 miljoner ton kommer att produceras. Tillsammans med bla. en hög skörd för majs så beräknas den totala spannmålsskörden nå rekordnivå.

Maj 2020

Nyhetsbrevet i maj handlar om det här:

 • Trenden för det svenska avräkningspriset på ungtjurar klass R3 12 har varit stigande under året.
 • Den svenska invägningen av mjölk var 1 procent högre under första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019.
 • För närvarande ligger det svenska avräkningspriset på griskött klass E 16 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • För närvarande ligger det svenska priset på tunga lamm 6 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • Lägre priser på vete på grund av gynnsammare väderlek i olika produktionsområden.
 • Majspriserna sjönk i mindre utsträckning på grund av stigande oljepris.
 • Stigande priser på vinterpotatis i Sverige på grund av stark efterfrågan.

Mars 2020

Nyhetsbrevet i mars handlar om det här:

 • Det svenska avräkningspriset på ungtjurar klass R3 12 var 43,51 kronor/kilo vecka 12.
 • Den svenska invägningen av mjölk var 1 procent högre under januari–februari 2020 jämfört med motsvarande period 2019.
 • Det svenska avräkningspriset för griskött har varit stabilt de senaste veckorna.
 • Vecka 12 var det genomsnittliga priset på lamm 61,47 kronor/kilo vilket är 10 procent högre än
  motsvarande vecka 2019.
 • Hög efterfrågan har inneburit kraftiga prisökningar för vete medan ett lägre oljepris pressar priserna på majs och raps som även används för framställning av etanol och biodiesel.
 • Fortsatt stabila priser på svensk matpotatis trots utbrottet av corona viruset.

Februari 2020

Nyhetsbrevet i februari handlar om det här:

 • Vecka 8 var det svenska priset på ungtjurar klass R3 12 procent högre än EU:s genomsnittliga pris.
 • Den svenska invägningen av mjölk var 2 procent lägre under 2019 jämfört med 2018.
 • EU:s handelsbalans för griskött under 2019 var positivt med ett överskott på 4 696 700 ton
  slaktvikt till ett värde av 10 137 miljoner euro.
 • Vecka 8 var det genomsnittliga priset på lamm 55,28 kronor/kilo vilket är 10 procent högre än
  motsvarande vecka 2019.
 • Spridningen av Corona-viruset och med den en oro för en neddragning i världsekonomin har bidragit till lägre priser jämfört med föregående månad.

Januari 2020

Nyhetsbrevet i januari handlar om det här:

 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 42,27 kronor/kilo vecka 4, vilket är i 3 procent högre än motsvarande vecka förra året.
 • Den svenska invägningen av mjölk var 2 procent lägre under 2019 jämfört med 2018.
 • Vecka 4 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E 19,09 kronor/kilo, vilket är 12 procent högre än motsvarande vecka 2019.
 • Vecka 4 var det genomsnittliga priset på lamm 51,16 kronor/kilo vilket är 25 procent högre än
  motsvarande vecka 2019.
 • Högre världsmarknadspriser för spannmål både i EU och USA har varit gällande under januari jämfört emd föregående månad, bidragande orsak till har varit en stark efterfrågan från importörer.

Prenumeration

Skriv din e-postadress i fältet för att börja eller avsluta din prenumeration på uppdateringar på den här sidan.

Vi har skickat ett meddelande till din e-postadress. För att starta din prenumeration behöver du klicka på länken i mejlet. Då bekräftar du att adressen är rätt och du godkänner att vi får hantera dina personuppgifter.

Tack för att du har valt att prenumerera på uppdateringar av denna sida!

Din prenumeration är avslutad. Välkommen tillbaka!

Senast uppdaterad: 2021-01-21