Nyhetsbrev På tal om jordbruk och fiske

Nyhetsbrevet ger en fördjupning i aktuella frågor som påverkar jordbrukssektorn, fiskesektorn och livsmedelsindustrin.

9 september 2022

  • Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala förbrukningen som produceras i Sverige och är ett av flera mått på den svenska produktionens konkurrenskraft. De andelar som vi redovisar visar utveckling över tid.
  • Under 2021 minskade den svenska marknadsandelen för nötkött och matfågel medan den fortsatte att öka för griskött.
  • Den svenska marknadsandelen för ägg minskade från 97,5 procent till 88,6 procent mellan 2020 och 2021.
  • Räknat i mjölkekvivalenter ökade den svenska marknadsandelen från 70 procent till 73 procent mellan 2022 och 2021.
  • Fortsatt hög marknadsandel för spannmål, andelen har under en längre tid varit mer än 100 procent.
  • Marknadsandelen för socker har varit förhållandevis stabil kring 100 procent för de senare åren.
  • Stigande marknadsandel för matpotatis kan noteras under de senaste tio åren, detta beror dock på att konsumtionen minskat mer än vad produktionen har gjort.
  • Den svenska andelen av frukt och grönsaker varierar mycket mellan olika produkter och över året. Morötter har en fortsatt hög svensk marknadsandel på omkring 90 procent.

Senast granskad: 2022-01-25