Nyhetsbrev På tal om jordbruk och fiske

Nyhetsbrevet ger en fördjupning i aktuella frågor som påverkar jordbrukssektorn, fiskesektorn och livsmedelsindustrin.

17 maj 2023

 • Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala svenska konsumtionen som skulle kunna täckas av livsmedel producerade i Sverige. Utvecklingen av marknadsandelen är också ett av flera mått på jordbrukets konkurrenskraft.
 • Under 2022 minskade den svenska marknadsandelen för nötkött, matfågel och lamm medan den var stabil för griskött, totalt för allt kött minskade marknadsandelen med två procentenheter.
 • Den svenska marknadsandelen för ägg ökade från 88 procent till 101 procent mellan 2021 och 2022.
 • Räknat i mjölkekvivalenter låg den svenska marknadsandelen kvar på 72 procent under 2022.
 • Fortsatt hög marknadsandel för spannmål, andelen har under en längre tid varit mer än 100 %.
 • Varierade marknadsandel för socker men i genomsnitt uppgår andelen till ca 100 procent.
 • Svensk marknadsandel för potatis 2022 är i nivå med det långsiktiga genomsnittet sedan EU-inträdet 1995.
 • Den svenska andelen av frukt och grönsaker varierar mycket mellan olika produkter och över året. Morötter har en fortsatt hög svensk marknadsandel på över 90 procent.

9 september 2022

 • Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala förbrukningen som produceras i Sverige och är ett av flera mått på den svenska produktionens konkurrenskraft. De andelar som vi redovisar visar utveckling över tid.
 • Under 2021 minskade den svenska marknadsandelen för nötkött och matfågel medan den fortsatte att öka för griskött.
 • Den svenska marknadsandelen för ägg minskade från 97,5 procent till 88,6 procent mellan 2020 och 2021.
 • Räknat i mjölkekvivalenter ökade den svenska marknadsandelen från 70 procent till 73 procent mellan 2022 och 2021.
 • Fortsatt hög marknadsandel för spannmål, andelen har under en längre tid varit mer än 100 procent.
 • Marknadsandelen för socker har varit förhållandevis stabil kring 100 procent för de senare åren.
 • Stigande marknadsandel för matpotatis kan noteras under de senaste tio åren, detta beror dock på att konsumtionen minskat mer än vad produktionen har gjort.
 • Den svenska andelen av frukt och grönsaker varierar mycket mellan olika produkter och över året. Morötter har en fortsatt hög svensk marknadsandel på omkring 90 procent.

Senast granskad: 2022-01-25

Till toppen