Logotyp Jordbruksverket

Handel med snittblommor och andra växtdelar

Du som handlar med färska snittblommor och andra levande växtdelar behöver följa reglerna kring växtskydd för att förhindra att växtskadegörare sprids. Om du handlar med ekologiska produkter eller med växter som är utrotningshotade på grund av omfattande handel, finns det fler regler du behöver följa.

När vi skriver om snittblommor och andra växtdelar så menar vi på den här sidan levande växtdelar, till exempel färska blommor och bladverk, buketter, kransar, levande grenar och julgranar.

Informationen på den här sidan gäller inte plantor och vegetativt förökningsmaterial som ska odlas vidare, till exempel ympris, och inte heller frukt och grönsaker eller utsäde och fröer. För de produkterna gäller andra regler.

Handel med länder utanför EU

Om du ska ta in snittblommor eller andra växtdelar från ett land utanför EU, så ska produkterna ha ett sundhetscertifikat. Sundhetscertifikatet är ett dokument som växtskyddsmyndigheten i exportlandet utfärdar som visar att de har kontrollerat produkterna och sett att de är fria från reglerade växtskadegörare. Du behöver även anmäla importen till Jordbruksverket.

En del växter innebär en så stor risk att de inte får importeras alls om de kommer från vissa länder eller delar av världen.

Om du ska sälja snittblommor eller andra växtdelar till ett land utanför EU, så behöver du ta reda på mottagarlandets regler. Vissa länder kräver att produkterna ska ha sundhetscertifikat. Det ansöker du om hos Jordbruksverket.

Handel inom Sverige och EU

När du handlar inom Sverige och EU behövs växtpass i ett fåtal fall. Du behöver växtpass om du ska handla med växter (utom frukter och fröer) av

 • Choisya (och hybrider av dessa)
 • Citrus (och hybrider av dessa)
 • Fortunella (och hybrider av dessa)
 • Poncirus (och hybrider av dessa)
 • Casimiroa
 • Clausena
 • Murraya
 • Vepris
 • Zanthoxylum
 • Vitis

Ett växtpass är en etikett som fästs på produkten och som intygar att den har kontrollerats och är fri från reglerade växtskadegörare. Om du handlar med snittblommor och andra växtdelar som ska ha växtpass kan du också behöva anmäla din verksamhet till Jordbruksverket. Senast den 30 april varje år ska du uppdatera föregående års uppgifter om dessa har ändrats. Du gör detta i vår e-tjänst.

Du som handlar med andra växtarter av snittblommor och andra växtdelar inom Sverige och EU behöver inte anmäla din verksamhet till Jordbruksverket.

Det kan finnas andra regler i områden inom EU där det förekommer karantänskadegörare. Du behöver vara uppmärksam på lokal information från din leverantör eller myndigheten i det EU-landet om du ska handla från sådana områden. Karantänskadegörare är växtskadegörare som ännu inte är spridda inom EU och som kan få oacceptabla miljömässiga, ekonomiska eller sociala konsekvenser om de sprids.

Ekologiska snittblommor och andra växtdelar

För att du ska få sälja dina snittblommor och andra växtdelar som ekologiska ska du vara certifierad för ekologisk produktion.

När du handlar med snittblommor och andra växtdelar med länder utanför EU finns det fler regler som du måste följa för att få sälja dem som ekologiska i Sverige och resten av EU.

Handel med humle kräver intyg

Produkter av humle som säljs inom EU ska ha av ett intyg där det framgår var humlet har producerats, när det skördades och vad det är för sort eller sorter.

Vid import av humle från länder utanför EU måste du visa upp ett särskilt intyg i tullen som visar att produkterna är likvärdiga med EU-produkter. Intyget utfärdas av ansvarig myndighet i det land där humlen odlats.

Kravet på intyg gäller för de här humleprodukterna:

 • humlekottar, färska eller torkade
 • humle i form av pulver eller pelletar
 • humleextrakt.

Det är Tullverket som kontrollerar att du följer kraven på intyg.

Färska humlekottar behöver även ha sundhets­certifikat vid import från länder utanför EU.

Vid import av hampa krävs licens

Om du ska importera hampa från ett land utanför EU behöver du en licens som du ansöker om i vår e-tjänst. Det gäller oavsett mängd.

Handel med hotade växter – CITES

Om du ska handla med växter som är utrotningshotade på grund av omfattande handel, eller som riskerar att bli det, så finns det särskilda regler du behöver följa. Dessa regler kallas CITES.

Författningar

Du kanske också är intresserad av det här