Handel med livsmedel från jordbruket

Du som yrkesmässigt ska handla med livsmedel från jordbruket behöver följa de regler kring handelsnormer, växtskydd och import- och exportlicenser som Jordbruksverket ansvarar för. Men även andra myndigheter har regler som gäller när du handlar med livsmedel.

Flera myndigheter har regler som du behöver följa vid handel med livsmedel

Jordbruksverket ansvarar för en del regler när det gäller att livsmedel som säljs eller tas in i landet uppfyller krav på kvalitet och sundhet. De reglerna kan du som yrkesmässigt handlar med livsmedel läsa om på denna sida. De flesta regler du behöver ha koll på när du hanterar livsmedel är det däremot Livsmedelsverket som ansvarar för. Det gäller exempelvis krav på godkänd anläggning för hantering av produkter med animaliskt ursprung, salmonella­kontroll och märkning av ägg samt vissa handelsnormer. Även Tullverket har information som du kan behöva ta del av.

Handelsnormer för färska frukter, grönsaker, bär, örter och nötter

Färska frukter, grönsaker, bär, örter och vissa nötter som säljs inom EU måste uppfylla EU:s handelsnormer för att visa att de är sunda och av god marknadsmässig kvalitet. Det gäller alla handelsled utom vid försäljning direkt från den egna gården. De ska också vara korrekt märkta med bland annat ursprungs­land.

Du som handlar med dessa produkter behöver registrera din verksamhet hos oss. Vid import ska du anmäla sändningen för kontroll.

Krav på intyg att produkten är fri från växtskade­görare när den förflyttas

Växtpass krävs för vissa produkter vid handel inom Sverige eller med andra EU-länder

Växtpass krävs för citrusfrukter med stjälkar och blad (Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa).

Även färska blad och kvistar av Choisya, Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa, Casimiroa, Clausena, Murraya, Vepris, Zanthoxylum och Vitis kräver växtpass, dock inte frukter av dessa arter.

Ett växtpass är ett intyg på att produkten har kontrollerats för reglerade växtskadegörare av företaget som säljer eller förflyttar den. Syftet är att förhindra att reglerade växtskade­görare sprids och att vid behov kunna spåra skadegörare som spridits.

Importförbud eller krav på sundhets­certifikat vid handel med länder utanför EU

Ett fåtal frukter och grönsaker, till exempel potatis, innebär en så stor risk att de inte får importeras alls om de kommer från vissa länder eller delar av världen.

Om du ska importera färska frukter, grönsaker, bär och örter från ett land utanför EU ska produkterna ha ett sundhets­certifikat. Det gäller också för färska nötter som har kvar det gröna ytterhöljet, men inte för torkade nötter. Kravet på sundhets­certifikat gäller inte färska frukter av ananas, banan, dadlar, durian och kokosnöt.

Även spannmål av vete, råg och rågvete från Afghanistan, Indien, Iran, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan, Sydafrika och USA kräver sundhetscertifikat.

Sundhetscertifikat är ett dokument som växtskydds­myndigheten i export­landet utfärdar som visar att de har kontrollerat produkterna och sett att de är fria från reglerade växtskadegörare.

Produkter som kräver licens för att få importera eller exportera dem

För ett fåtal produkter inom jordbruks­området krävs det att du har en licens för att få importera eller exportera produkten. Det gäller för dessa produkter och i dessa fall:

  • ris – när du importerar minst 1 000 kilo
  • hampa – när du importerar (oavsett mängd)
  • jordbruksetanol – när du importerar minst 100 hektoliter (hl).

Import och export är när du handlar med länder utanför EU. Du behöver betala in ett säkerhetsbelopp när du söker licens.

Tull vid handel med länder utanför EU

Inom EU är det fri rörlighet för varor, vilket innebär att det inte ska finnas handelshinder eller tullar på varor när man handlar med andra EU-länder.

EU:s handelsavtal påverkar tullar

När du importerar produkter från ett land utanför EU kan du behöva betala tull. EU har slutit en mängd handelsavtal med både grannländer och mer avlägsna länder. Ett viktigt inslag i avtalen är att de sänker tullarna vid import av vissa produkter. Alla EU-länder tar ut samma tullar på varor som importeras från länder utanför EU, vilket också gäller reducerade tullar vid import från länder som man slutit avtal med.

Ta reda på tullsatsen

Tullsatser vid import

Om du vill veta vilken tullsats EU tar ut när du ska importera en vara från ett land utanför EU kan du använda Tullverkets tjänst för att söka i tulltaxan.

Tulltaxan är uppbyggd efter avdelningar, kapitel och underavdelningar. För alla produkter finns en varukod, så kallat KN-nummer, som är gemensamt för alla länder som är medlemmar i Världhandels­organisationen upp till sexsiffrig nivå. Länderna kan lägga till ytterligare siffror för att anpassa systemet till nationell nivå. I Tullverkets tjänst behöver KN-numret anges på tiosiffrig nivå för att få ut information om tullsatser.

Tullsatser vid export

Om du vill veta vilken tull andra länder tar ut på en viss produkt från EU och Sverige kan du använda EU:s databas Access2Markets.

Importera tullfritt eller till lägre tull

När du handlar med ett land som EU har frihandelsavtal med eller tillämpar andra typer av handels­förmåner gentemot kan den produkten vara tullfri eller ha en lägre tull. I många fall gäller tullfriheten eller den reducerade tullen för obegränsade volymer, men i vissa fall är den begränsad till en viss mängd eller ett visst belopp. Det kallas tullkvoter. För att kunna ta del av tullkvoter behöver du i vissa fall en kvotlicens som vi på Jordbruksverket utfärdar. Du behöver betala in ett säkerhetsbelopp när du söker kvotlicens.

Kvotlicenser som ger lägre tullsats vid import

Vi har mer detaljerad information om kvotlicenser för de vanligaste jordbruksvarorna som vi utfärdar licens för:

Vi utfärdar också kvotlicenser för bland annat:

  • griskött
  • fjäderfäkött
  • ägg.

Vissa tullkvoter ansvarar Tullverket för, de så kallade först-till-kvarn-kvoterna.

Handel med humle kräver intyg

Produkter av humle som säljs inom EU ska ha av ett intyg där det framgår var humlet har producerats, när det skördades och vad det är för sort eller sorter.

Vid import av humle från länder utanför EU måste du visa upp ett särskilt intyg i tullen som visar att produkterna är likvärdiga med EU-produkter. Intyget utfärdas av ansvarig myndighet i det land där humlen odlats.

Kravet på intyg gäller för de här humleprodukterna:

  • humlekottar, färska eller torkade
  • humle i form av pulver eller pelletar
  • humleextrakt.

Det är Tullverket som kontrollerar att du följer kraven på intyg.

Färska humlekottar behöver även ha sundhets­certifikat vid import från länder utanför EU.

Klassning av slaktkroppar

Prissättningen på kött är fri, men det finns klassnings­system som används för att så noggrant som möjligt beskriva slaktkroppen. Detta underlättar för uppfödaren att möta marknadens krav och satsa på kvalitets­produktion. Klassnings­systemet gäller får-, get-, gris-, nöt-, svin-, häst- och renkött.

Slakterierna utför klassningen enligt ett system som är gemensamt för alla länder inom EU.

Fler krav vid import och export

Förutom att känna till vad som gäller kring handelsnormer, intyg och licenser kan det finnas sådant som andra myndigheter ansvarar för som du behöver tänka på när du ska importera eller exportera livsmedel.

För att ta reda på vilka frågor du berörs av och vilken myndighet du ska kontakta kan du använda de guider som flera myndigheter tillsammans har tagit fram.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2022-02-17

Till toppen