Importera olivolja från Tunisien med kvotlicens

Du kan importera olivolja från Tunisien genom tullkvoter och då få betala en lägre tullsats. För att få ta del av den tullkvot som vi på Jordbruksverket administrerar behöver du söka kvotlicens hos oss.

Krav för att få söka kvotlicens

Ditt företag måste ha sitt säte i Sverige och vara momsregistrerat i Sverige.

Tulltjänsteman eller tullombud får inte ansöka om licenser för importkvot.

Kontakta Tullverket för att visa handel

Första gången du ansöker om kvotlicens under en tullkvotperiod ska du visa att du tidigare har handlat med varor inom samma varuområde. Handeln ska ha skett under två på varandra följande tolvmånadersperioder, där den sista perioden slutar två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden.

Du måste kunna visa handel med oliver eller olivolja på 25 ton per tolvmånadersperiod för att din ansökan ska vara giltig.

Eftersom kvoten kan sökas från den 23 till den 30 november 2023, ska du visa handel under perioderna

  • 23 september 2021 – 22 september 2022
  • 23 september 2022 – 22 september 2023.

Du visar handel genom att kontakta Tullverket och be att de skickar ett utdrag ur Tulldatasystemet till Jordbruksverket, Licenser@jordbruksverket.se.

Kontakta Tullverket:

eller

Tullverket, "Utdrag ur TDS”, Box 27311, 102 54 STOCKHOLM

Var ute i god tid, eftersom Tullverket behöver tid för sin hantering, och Jordbruksverket måste få utdragen ur Tulldatasystemet innan ansökningsperioden går ut.

Produkter och kvoter

Du kan yrkesmässigt importera beredd och oberedd olivolja från Tunisien utan tull eller till en lägre tull under en begränsad tid. Du behöver då en kvotlicens. Mängden olivolja som kan importeras till lägre tull är begränsad genom kvoter.

  • När du importerar obearbetad olivolja från Tunisien med varunummer 1509 10 10, 1509 10 20 och 1510 10 80 är det tullfritt med kvotlicens.
  • Kvotnummer är 094032.
  • Oljan ska transporteras direkt från Tunisien till EU.
  • Tullkvotens volym är 56 700 ton.

Första gången du söker kvotlicens

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Första gången du ska söka kvotlicens behöver du anmäla dig för att kunna använda vår e-tjänst LICnet. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Första gången du söker licens rekommenderar vi att du läser vår sida med grundläggande information om licenser och säkerheter.

Datum för ansökan

Tullkvoten öppnas den 1 januari varje år.

Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Det går också att ansöka under de första sju dagarna i månaden innan tullkvotperioden börjar. Ett undantag är december månad. Då får du inte söka importkvoter under de första sju dagarna. Kvoter som är giltiga att använda från och med den första januari söker du i stället från den 23 till den 30 november.

Kvoten är populär och tar ofta slut fort. Det betyder att du kan behöva söka kvotlicens redan under perioden 23–30 november för att kunna få kvot för kommande år.

Betala in ett säkerhetsbelopp

När du söker licens måste du ställa en säkerhet på 20 euro per 100 kg netto som du söker licens för. Ska du exempelvis söka licens för 1 000 kg behöver du ställa en säkerhet på 200 euro. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti. Säkerheten är en garanti för att du verkligen ska importera.

Om det totala säkerhetsbeloppet du ska betala är 100 euro eller mindre behöver du inte ställa någon säkerhet.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Sök importlicensen

Du kan söka licens 2-3 arbetsdagar efter att du har betalat in säkerheten. Du kan bara söka licens om det finns en säkerhet som är tillräckligt stor.
Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Kvotnumret ska anges i rutan Kvot/Referensnummer i LICnet. Under Särskilda upplysningar ska du fylla i den tullsats som gäller för kvoten.

Om det är många som söker

Om det är många som söker licens är det inte säkert att du får importlicens för allt du sökt för. Då beslutar kommissionen att alla får en procentuell neddragning på den mängd som man har sökt om. Då frisläpper vi säkerheten för de kvantiteterna som du inte får licens för. Du måste godta en licens även om du inte får licens för hela mängden du sökt för.

Om kvoten är slut får du ingen importlicens alls.

Licensen är giltig under en viss tid

I LICnet kan du se hur länge licensen är giltig.

För importkvotansökningar som är gjorda mellan den 23 och den 30 november så gäller importkvotlicensen från och med den 1 januari, till och med den 31 december.

Mer om licenser och säkerheter

På vår sida om licenser och säkerheter får du en grundläggande information om vad licenser är, hur du ställer säkerheter och hur du gör för att frisläppa säkerheten.

Författningar

Senast granskad: 2023-08-09

Till toppen