LICnet – ansök om import- och exportlicens

I vår e-tjänst LICnet kan du skapa och skicka in ansökningar för import- och exportlicenser.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

E-tjänsten ger dig överblick över dina licenser. Du kan beräkna säkerhet, återanvända dina ansökningar med mera.

Ingen licens för att exportera ris

Du behöver inte längre någon exportlicens vid export av ris med varukoderna 1006 20 och 1006 30.

Så fungerar LICnet

I handboken får du hjälp att använda LICnet.

Betala in ett säkerhetsbelopp

När du söker licens måste du oftast ställa en säkerhet. En säkerhet kan till exempel vara pengar eller en bankgaranti.

Om säkerhetsbeloppet är mindre än 100 Euro behöver du inte betala in någon säkerhet.

Om du söker licens vid flera tillfällen är det lämpligt att ställa en så kallad blocksäkerhet. Importerar du bara vid ett enstaka tillfälle kan du ställa en enkel säkerhet. Du kan läsa mer om blocksäkerhet och enkel säkerhet i vår allmänna information om licenser och säkerheter.

Betala in säkerheten på Jordbruksverkets bankgironummer 5693‑2304. Tänk på att det tar 2 arbetsdagar innan vi kan se att pengarna har kommit in om du betalar via Internet.

När du betalar in säkerheten ska du ange det här på inbetalningskortet eller på Internet:

  • uppgifter om företagets namn och organisationsnummer
  • om det gäller en blocksäkerhet eller enkel säkerhet.

Säkerhetsnivån anges i euro och varierar för de olika varuslagen. Om det uträknade säkerhetsbeloppet är mindre än 100 euro behöver du inte betala in beloppet.

Du behöver anmäla dig

Du anmäler dig till e-tjänsten via blankett. Blanketten ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas eller mejlas in till Jordbruksverket. När personerna är registrerade i Jordbruksverkets system som användare av tjänsten meddelas dessa med ett e-postmeddelande.

Skriv ut blanketten. Den ska undertecknas av firmatecknaren. Scanna in den och mejla den till

Någon arbetsdag efter att vi fått in blanketten så skickar vi ett välkomstmejl så att du vet att du kan börja använda LICnet.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Du behöver fullmakt

För att kunna använda tjänsten krävs att du har fullmakt för att agera för ett företag gällande import- och exportlicenser.

Detta krävs av din dator

Du måste logga in från en dator. Tyvärr fungerar inte tjänsten i mobil, på surfplatta eller annan utrustning med pekskärm.

Problem med vissa webbläsare

Du som använder Internet Explorer 11 kan ha problem med att skriva under med e-legitimation. Med en av de senaste versionerna av Chrome kan det vara svårt att logga in med e-legitimation.

Vad du kan göra för att lösa problemet

Innan du gör något annat kan du försöka med att logga in till e-tjänsten från en annan webbläsare, till exempel Mozilla Firefox eller en äldre version av Chrome.

Inställningar för att kunna skriva under med e-legitimation i Internet Explorer 11

Om du använder Internet Explorer 11 kan du behöva göra några inställningar i din webbläsare för att kunna skriva under med e-legitimation. Observera att du inte får vara inloggad i någon av jordbruksverkets e-tjänster när du gör inställningarna.

Gör så här:

  1. Stäng alla öppna Internet Explorer-fönster.
  2. Öppna ett nytt fönster med Internet Explorer 11.
  3. Välj Verktyg i menyn eller klicka på kugghjulet.
  4. Välj Inställningar för Kompatibilitetsvyn.
  5. Skriv in jordbruksverket.se och välj Lägg till och Stäng.

Problem att logga in med e-legitimation om du använder en av de senaste versionerna av Chrome

Om du använder en av de senaste versionerna av Chrome kan du få problem när du loggar in med e-legitimation. Det gäller version 32 eller senare. Chrome kräver att du tillåter körning av plugin-program. Det innebär att du måste tillåta att Nexus Personal körs när du loggar in med BankID.

Att rensa cookies och tömma webbhistoriken kan rätta till vissa problem

Många problem kan bero på gamla cookies eller att det finns kvar felaktig information i webbhistoriken. Därför rekommenderar vi att du rensar cookies och tar bort webbhistorik för att se om problemen försvinner.

Tänk på detta när du har loggat in

I rutan ”Särskilda upplysningar” i ska du fylla i aktuellt tullkvotnummer: sex siffror utan punkt. Du ska också fylla i aktuell tullsats för den ansökta produkten inom kvoten.
Om det anges i bilagorna II –VIII i förordning 2020/761 ska du ange varans ursprungsland och bocka för rutan ”Obligatorisk uppgift”. Ursprungslandet är det land (utanför EU) där maten producerades.

Mer information om licenser och säkerheter

I vår generella information om licenser och säkerheter får du hjälp med de vanligaste frågorna. Vi har också information om de varuslag som flest söker licenser för.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i anmälan för ändamålen registrera och hantera uppgifter för beslutshantering, uppföljning och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Kontakta oss om du har frågor

Har du frågor gällande LICnet-tjänsten kan du mejla vår support.

Senast granskad: 2023-10-10

Till toppen