Standard- och kvotlicens för import av ris

Hitta på sidan

För att få importera ris behöver du en standardlicens. Med en kvotlicens kan du få nedsatt tull vid import från länder utanför EU. Du söker standardlicens och kvotlicens hos oss på Jordbruksverket.

För att exportera ris krävs inte längre någon exportlicens

Från och med den 20 september 2021 behöver du inte längre licens vid export av ris med varukoderna 1006 20 och 1006 30.

Standardlicens vid import

När du ska importera ris från länder utanför EU måste du ha en importlicens som kallas standardlicens. Med standardlicenser får du betala tull som vanligt.

Du behöver standardlicens när du importerar ris med de här varukoderna:

Produkter som kräver standardlicens

Varukod

Vara

1006 20

Råris utan ytterskal

1006 30

Helt eller delvis slipat ris, polerat och glaserat ris

1006 40 00

Brutet ris

Om du importerar mindre än 1 000 kilo behöver du ingen standardlicens.

Datum för ansökan

Standardlicens kan du söka när som helst under året.

Lämna en säkerhet när du söker licens

När du söker standardlicens måste du ställa en säkerhet som är en garanti för att du verkligen ska importera. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti.

Så mycket pengar ska du lämna som säkerhet när du söker en standardlicens

Vara

Varukod

Säkerhet

Så här räknar du ut säkerheten

Råris och slipat eller delvis slipat ris

1006 20* och 1006 30*

30 euro för varje ton

Antal kilo ris i licensansökan x 0,03 x eurokursen för den första dagen i den månad då du skickar in ansökan till Jordbruksverket.

Brutet ris

1006 40 00

1 euro för varje ton

Antal kilo ris i licensansökan x 0,001 x eurokursen för den första dagen i den månad då du skickar in ansökan till Jordbruksverket.

* Exempel 20 ton ris: 20 000 (kg) x 0,03 (euro/kg) x 10,43 (exempel valutakurs)= 6 258 kr.

Om det totala säkerhetsbeloppet du ska betala är mindre än 100 euro behöver du inte ställa någon säkerhet. Räknat i kilo ris motsvarar detta 3 333 kilo. Det betyder att om du ska importera mellan 1 000 kilo och 3 333 kilo ris, så behöver du standardlicens men du behöver inte betala in något säkerhetsbelopp.

Betala in säkerheten på Jordbruksverkets bankgironummer 5693‑2304. Tänk på att det tar 2 arbetsdagar innan pengarna har kommit in om du betalar via Internet.

När du betalar in säkerheten ska du ange det här på inbetalningskortet eller på Internet:

 • uppgifter om företagets namn och organisationsnummer
 • om det gäller en blocksäkerhet eller enkel säkerhet.

Du kan låta något annat företag importera ris med din licens. Även om någon annan importerar ris med din licens så är det fortfarande du som betalar säkerhetsbeloppet.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Sök licensen

Du kan söka standardlicens 2-3 arbetsdagar efter att du har betalat in säkerheten. Du får bara din licens om det finns en säkerhet som är tillräckligt stor.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Om du importerar olika sorters ris med olika varukoder måste du söka en standardlicens för varje åttasiffrig varukod.

Du får en standardlicens för varje varukod och det är viktigt att du har rätt varukod i licensen. Om du är osäker på vilken varukod ditt ris har, ring till Tullverket.

Anmäl dig till e-tjänsten

Innan du kan börja använda LICnet måste du anmäla dig. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och skicka den med post eller e-post till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Så får du licensen

Du kan söka standardlicenser vilken arbetsdag som helst. För att du ska få en licens samma dag som du ansöker måste ansökan ha kommit in till Jordbruksverket innan klockan 13.00. Då får du licensen efter ungefär en timme. Om ansökan kommer in efter klockan 13.00 får du licensen nästa arbetsdag cirka klockan 8, förutsatt att säkerhetsbeloppet är inbetalt tillräckligt stort.

När vi har godkänt din ansökan om standardlicens hittar du den i LICnet under rubriken Självbetjäning > Licensinformation. Där kan du skriva ut licensmeddelandet. Du får inget meddelande om när licensen är godkänd utan du får själv gå in i LICnet och titta.

Visa ett ursprungsintyg i tullen

När du importerar riset ska du visa ett ursprungsintyg för tullen. Ursprungsintyget ska vara utfärdat av den behöriga myndighet i det land som riset kommer ifrån. Du behöver inte ha ett ursprungsintyg om du har skickat in exportcertifikat till Jordbruksverket.

Om du importerar mindre ris än vad du har licens för

Om du importerar mindre än 95 procent än den kvantitet ris som du har standardlicens för behåller vi en del av säkerheten eller så får du betala ett belopp. Det gäller inte om beloppet är mindre än 100 euro.

Så länge är licensen giltig

I LICnet kan du se hur länge licenserna är giltiga.

Standardlicensen gäller från och med den dag då Jordbruksverket utfärdar licensen. Den gäller under resten av den månaden och i ytterligare två hela månader. Exempel: Oavsett om du får licensen den 3 januari eller den 21 januari gäller den till och med den 31 mars.

Under tiden som standardlicensen är giltig kan du använda den för fler sändningar, men det måste gälla produkter från samma land och varukod. Du får överskrida kvantiteten som licensen gäller för med som mest 5 procent.

Kvotlicens vid import till lägre tull

Om du vill importera ris utan att behöva betala någon tull eller betala en lägre tull behöver du en kvotlicens. Mängden ris som kan importeras till lägre tull är begränsad genom kvoter.

Krav för att få söka kvotlicens

Ditt företag måste ha sitt säte i Sverige och vara momsregistrerat i Sverige.

Tulltjänsteman eller tullombud får inte ansöka om kvotlicenser.

Första gången du söker licens rekommenderar vi att du läser vår sida med grundläggande information om licenser och säkerheter.

Kontakta Tullverket för att visa handel

Första gången du ansöker om kvotlicens under en tullkvotperiod ska du visa att du tidigare har handlat med varor inom samma varuområde. Den handeln ska ha skett under två på varandra följande tolvmånadersperioder, där den sista perioden slutar två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden.

Eftersom kvoten kan sökas från den 23 till den 30 november 2020, ska du visa handel under perioderna

 • 23 september 2018 – 22 september 2019
 • 23 september 2019 – 22 september 2020.

Du måste kunna visa handel på 25 ton per tolvmånadersperiod för att din ansökan ska vara giltig.

Du visar handel genom att kontakta Tullverket och be att de skickar ett utdrag ur Tulldatasystemet till Jordbruksverket, marknadsstod@Jordbruksverket.se.

Kontakta Tullverket:

eller

Tullverket, Box 12854, 112 98 STOCKHOLM

Var ute i god tid, eftersom Tullverket behöver tid för sin hantering, och Jordbruksverket måste få utdragen ur Tulldatasystemet innan ansökningsperioden går ut.

Produkter och kvoter

Du kan söka kvotlicens för att få lägre eller ingen tull för varorna i tabellerna nedan. Där ser du vilka länder du kan importera från och hur stora kvantiteter det finns i varje kvot.

Särskilda regler för ris från Vietnam och basmatiråris från Indien och Pakistan

För kvotlicenser för import av ris från Vietnam och råris av basmati från Indien och Pakistan gäller särskilda regler. Läs mer om de reglerna längre ned på sidan.

Tabell över kvoter för råris

Råris med varukod 1006 20 –
tull på 15 procent av värdet på varan

Ursprungsland

Kvotnummer

Antal ton per år

Alla länder

094148

1 416

Tabell över kvoter för slipat ris eller delvis slipat ris

Slipat ris eller delvis slipat ris med varukod 1006 30 – tullfritt

Ursprungsland

Kvotnummer

Antal ton per år

USA

094127 (länk till mer information om kvoten)

17 251

USA

094116

990

Thailand

094128 (länk till mer information om kvoten)

17 728

Thailand

094112

4 682

Australien

094129 (länk till mer information om kvoten)

220

Indien

094117

1 458

Pakistan

094118

1 370

Övriga länder*

094119

3 041

Övriga länder*

094130

1 532

Alla länder**

094138

-

Alla länder**

094166

22 442


* Övriga länder är andra länder utanför EU än USA, Thailand, Australien, Indien och Pakistan.
** Alla länder är alla länder utanför EU.

Tabell över kvoter för brutet ris

Brutet ris med varukod 1006 40 00
– tullen sänks med 30,77 procent

Ursprungsland

Kvotnummer

Antal ton per år

Thailand

094149

48 729

Australien

094150

14 993

USA

094153

8 434

Övriga länder

094154

11 249

Från den 1 januari 2021 handlägger vi inte längre kvoten 09 4152

Kvoten gäller brutet ris från Guyana. Det är Tullverket som har tagit över den kvoten som en så kallad "först-till-kvarn-kvot".

Brutet ris med varukod 1006 40 00 – tullfritt

Ursprungsland

Kvotnummer

Antal ton per år

Alla länder

094168

26 581

Kvoter för paddyris

Det finns också en kvot på 7 ton paddyris med varukod 1006 10 som ger en tull på 15 procent. Kvotnumret är 09 0083. Det är en så kallad först-till-kvarn-kvot och handläggs av Tullverket. För mer information kontakta Tullverkets kvotagrupp.

Datum för ansökan

Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Om den 6:e och den 7:e är en lördag, söndag eller helgdag så slutar ansökningsperioden klockan 13.00 på fredagen den 5:e i den aktuella månaden.

Tullkvotperioden är från 1 januari till och med 31 december.

Ett undantag är december månad. Då får du inte söka importkvoter under de första sju dagarna. Kvoter som är giltiga att använda från och med den första januari söker du i stället från den 23 till den 30 november.

Tullkvotperioden är uppdelad i delperioder. Perioderna varierar för de olika kvotnumren. Du ser perioderna i bilagorna som vi länkar till i tabellerna över kvoter ovan.

Lämna en säkerhet när du söker licens

När du söker kvotlicens måste du ställa en säkerhet som är en garanti för att du verkligen ska importera. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti.

Så mycket pengar ska du lämna som säkerhet
när du söker licens för importkvot
VaraVarukodSäkerhet
Slipat eller delvis slipat ris1006 3046 euro för varje ton
Brutet ris1006 40 005 euro för varje ton
Råris1006 2030 euro för varje ton

Betala in säkerheten på Jordbruksverkets bankgironummer 5693‑2304. Tänk på att det tar 2 arbetsdagar innan pengarna har kommit in om du betalar via Internet.

När du betalar in säkerheten ska du ange det här på inbetalningskortet eller på Internet:

 • uppgifter om företagets namn och organisationsnummer
 • om det gäller en blocksäkerhet eller enkel säkerhet.

Du kan låta något annat företag importera ris med din licens. Även om någon annan importerar ris med din licens så är det fortfarande du som betalar säkerhetsbeloppet. Du får tillbaka beloppet om "det andra företaget" genomför importen.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Sök licensen

Du kan söka kvotlicens 2-3 arbetsdagar efter att du har betalat in säkerheten. Du får bara din licens om det finns en säkerhet som är tillräckligt stor.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Om du importerar olika sorters ris med olika varukoder måste du söka en kvotlicens för varje åttasiffrig varukod.

Du får en Kvotlicens för varje varukod och det är viktigt att du har rätt varukod i licensen. Om du är osäker på vilken varukod ditt ris har, ring till Tullverket.

Anmäl dig till e-tjänsten

Innan du kan börja använda LICnet måste du anmäla dig. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och skicka den med post eller e-post till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Så får du licensen

När vi har godkänt din ansökan om kvotlicens meddelar vi kommissionen vilken mängd ris du vill importera. Kommissionen meddelar oss om vi kan utfärda licensen, och hur många procent av ansökt kvantitet som vi ska utfärda. Tilldelningen av licenser sker vanligen sista veckan i den månad som ansökan sker. Vi meddelar dig tilldelningen via mejl eller telefon.

Tänk på det här när du söker kvotlicens

Du får bara lämna in en ansökan för varje kvotnummer och period. För de kvoter där du måste bifoga ett exportcertifikat kan du däremot lämna in flera ansökningar för varje kvotnummer. Det gäller kvotnummer 094127, 094128, 094129 och 094149.

Du får importera 5 procent mer eller mindre än vad du har fått licens för. Om du importerar 5 procent mindre än vad du har fått licens för får du ändå tillbaka din säkerhet. Du får bara lägre tull för den kvantitet som du har fått licens för.

Fyll i ursprungsland på licensansökan i LICnet och markera Obligatorisk uppgift med ett kryss. Licenserna gäller bara för ris som kommer från det land som du har angivit.

Ange antal hela kilo (nettovikten) och varukoden med 8 siffror.

Kvotnumret ska anges i rutan Kvot/Referensnummer i LICnet. Under Särskilda upplysningar ska du fylla i den tullsats som gäller för kvoten.

Ansökan får inte gälla en större kvantitet än den kvantitet som gäller för tullkvotperioden.

Bifoga exportcertifikat

För kvotnummer 094127, 094128, 094129 och 094149 ska du skicka in ett exportcertifikat i original som är utfärdat av det aktuella landets myndigheter (USA, Thailand och Australien). Exportcertifikatet ska bara vara giltigt under den aktuella perioden.

Adress:

Jordbruksverket, Fiskeri- och marknadsstödsenheten, 551 82 Jönköping

Visa ett ursprungsintyg i tullen

När du importerar riset ska du visa ett ursprungsintyg för tullen. Ursprungsintyget ska vara utfärdat av den behöriga myndighet i det land som riset kommer ifrån. Du behöver inte ha ett ursprungsintyg om du har skickat in exportcertifikat till Jordbruksverket.

Om det är många som söker

Om det är många som söker kvotlicens är det inte säkert att du får licens för allt du sökt för. Då beslutar kommissionen, efter att ansökningarna kommit in, att alla får en procentuell neddragning på den mängd som man har sökt om. Då frisläpper vi säkerheten för de kvantiteterna som du inte får licens för.

Om du importerar mindre ris än vad du har licens för

Om du importerar mindre ris än vad du har kvotlicens för behåller vi en del av säkerheten eller så får du betala ett belopp. Vi förverkar inte belopp som är mindre än 100 euro.

Så länge är licensen giltig

I LICnet kan du se hur länge licenserna är giltiga.

För ansökningar som lämnats in före tullkvotperiodens början gäller att licensens giltighetstid löper från och med den första dagen i tullkvotperioden till och med dess sista dag.

För ansökningar som lämnats in under den pågående tullkvotperioden så gäller att importkvotlicensen är giltig från och med den första dagen i månaden efter att ansökan om importkvot lämnades in till och med tullkvotperiodens sista dag.

För importkvotansökningar som är gjorda mellan den 23:e och den 30:e november så gäller importkvotlicensen från och med den 1 januari, till och med tullkvotperiodens sista dag.

Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder så gäller importkvotlicensen till och med månaden efter delperiodens slut, dock inte längre än tullkvotperiodens sista dag.

Under tiden som licensen är giltig kan du använda den för fler sändningar, men det måste gälla produkter från samma land och varukod. Du får inte överskrida den kvantitet som licensen gäller för mer än 5 procent. Om du överskrider licenskvantiteten får du betala full tull för den kvantitet som överskrider 100 procent av licenskvantiteten. Som mest kan du överskrida riskvotlicensen med 5 procent.

Särskilda regler för ris från Vietnam och basmatiråris från Indien och Pakistan

För kvotlicenser för import av ris från Vietnam och råris av basmati från Indien och Pakistan gäller särskilda regler.

Kvoter för ris från Vietnam

Reglerna för att söka kvotlicens för import av ris från Vietnam skiljer sig jämfört med reglerna för övriga kvoter. Därför ska du läsa all information i detta stycke eftersom övrig information på denna sida gäller de andra kvoterna.

Genom att söka kvotlicens för import av ris från Vietnam kan du importera riset utan att betala någon tull. Det finns tre olika kvoter för ris från Vietnam.

Datum för ansökan

Du kan söka kvotlicens för import av ris från Vietnam den 1–7 varje månad, utom i december månad. Ansökningar om kvotlicenser från Vietnam med giltighet från och med den 1 januari följande år ska lämnas in under perioden 23–30 november.

Vem kan söka?

För att få licens måste ditt företag ha sitt säte i Sverige och vara momsregistrerat i Sverige.

Licensen är giltig under en viss tid

Licenserna börjar gälla från och med första dagen i månaden efter att du sökt licensen. De gäller i fyra månader, men de får inte gälla längre än till 31 december, som är ”risårets sista dag”.

Kvoter och varunummer

De här kvoterna finns för ris från Vietnam att söka i hela EU.

Kvoter för ris från Vietnam

Varukod=KN-nummer

Kvotnummer

1006 10* och 1006 20*

094729

1006 30*

094730

Doftande ris**
med varukod 1006 10*,
1006 20* eller 1006 30*

094731

* Varukoden är samma sak som KN-nummer och måste anges med 8 siffror i ansökan i LICnet.

** Doftande ris måste vara någon av följande sorter: Jasmine 85, ST 5, ST 20, Nang Hoa 9, VD 20, RVT, OM 4900, OM 5451 eller Tai nguyen Cho Dao.

Så här mycket finns tillgängligt att söka på olika kvoter för hela EU

EU-kommissionen har ett dokument med information om hur stora kvantiteter som finns att söka, för alla företag i hela EU, på respektive kvot.

För att hitta rätt kvotnummer gör du så här:

 • Scrolla ner till rubriken "Allocation coefficients for import tariff rate quotas"
 • Tryck på knappen Download
 • Dokumentet, som är i pdf-format, öppnas
 • Ta fram bokmärkesmenyn i dokumentet
 • Scrolla ner till SV och välj år, produktområde och kvotnummer.

Visa ett äkthetscertifikat för Tullverket

För kvot 094731, doftande ris, visar du vid klareringstillfället ett äkthetscertifikat, ”Certificate of authenticity”, för Tullverket. Du behöver inte skicka det till Jordbruksverket.

En ansökan för varje kvotnummer

Du får bara lämna in en kvotansökan för varje kvotnummer och månad. Ansökan kan bara innehålla ett KN-nummer. Du kan alltså inte söka för två olika KN-nummer inom samma kvot i exempelvis augusti månad.

Tänk på det här när du fyller i ansökan om licens

 • Fyll i ursprungsland Vietnam på licensansökan i Licnet och markera ordet ”ja” med ett kryss. Licenserna gäller bara för ris som kommer från Vietnam.
 • I fältet ”Kvot/Referensnummer”i Licnet ska du fylla i kvotnumret. (Kvotnumret står i Tabellen ovan)
 • I ansökan om kvotlicens ska du ange antal kilo i hela kilo nettovikt och varukoden med 8 siffror.

Kontakta Tullverket för att visa handel

Första gången du ansöker om kvotlicens under en tullkvotperiod ska du visa att du tidigare har handlat med varor inom samma varuområde. Den handeln ska ha skett under två på varandra följande tolvmånadersperioder, där den sista perioden slutar två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden.

Eftersom kvoten kan sökas från den 23 till den 30 november 2020, ska du visa handel under perioderna

 • 23 september 2018 – 22 september 2019
 • 23 september 2019 – 22 september 2020.

Du måste kunna visa handel på 25 ton per tolvmånadersperiod för att din ansökan ska vara giltig.

Du visar handel genom att kontakta Tullverket och be att de skickar ett utdrag ur Tulldatasystemet till Jordbruksverket, marknadsstod@Jordbruksverket.se.

Kontakta Tullverket:

eller

Tullverket, Box 12854, 112 98 STOCKHOLM

Var ute i god tid, eftersom Tullverket behöver tid för sin hantering, och Jordbruksverket måste få utdragen ur Tulldatasystemet innan ansökningsperioden går ut.

Första gången du söker kvotlicens

Första gången du ska söka kvotlicens behöver du anmäla dig för att kunna använda vår e-tjänst LICnet. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter några dagar får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Du måste ställa en säkerhet

När du söker kvotlicens måste du ställa en säkerhet. Säkerheten är 30 euro per ton för de här tre Vietnamkvoterna.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Om efterfrågan på licenser är stor

Om efterfrågan på licenser är större än de kvantiteter som finns får alla som ansökt en minskad kvantitet som procentuellt är lika stor för alla.

Du söker licensen i LICnet

Du kan söka licensen 2-3 arbetsdagar efter att du har betalat in säkerheten. Du kan bara söka licens om det finns en säkerhet som är tillräckligt stor.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Kvoter för råris av basmati från Indien och Pakistan

Reglerna för att söka licens för import av basmatiråris från Indien och Pakistan skiljer sig jämfört med reglerna för övriga kvoter. Därför ska du läsa all information i detta stycke eftersom övrig information på denna sida gäller de andra kvoterna.

Genom att söka kvotlicens för import av basmatiråris från Indien och Pakistan kan du importera riset utan att betala någon tull. Det gäller ris som har varukoderna 1006 20 17 och 1006 20 98. Reglerna gäller för de här sorterna:

Import från Indien

 • Basmati 217
 • Basmati 370
 • Basmati 386
 • Pusa (Basmati)
 • Ranbir (Basmati)
 • Super Basmati
 • Taraori Basmati (HBC-19)
 • Typ-3 (Dhradun)

Import från Pakistan

 • Basmati 370
 • Kernel (Basmati)
 • Pusa (Basmati)
 • Super Basmati

Datum för ansökan

Du kan söka licens för att importera basmatiråris när som helst under året.

Vem kan söka?

För att få licens måste ditt företag ha sitt säte i Sverige och vara momsregistrerat i Sverige.

Licensen är giltig under en viss tid

Licensen gäller från och med den dag då Jordbruksverket utfärdar licensen. Den gäller under resten av den månaden och i ytterligare två hela månader. Exempel: Oavsett om du får licensen den 3 januari eller den 21 januari gäller den till och med den 31 mars.

Kontakta Tullverket för att visa handel

Första gången du ansöker om kvotlicens under en tullkvotperiod ska du visa att du tidigare har handlat med varor inom samma varuområde. Den handeln ska ha skett under de senaste 12 månaderna.

Du måste kunna visa handel på 100 kg för att din ansökan ska vara giltig.

Du visar handel genom att kontakta Tullverket och be att de skickar ett utdrag ur Tulldatasystemet till Jordbruksverket, marknadsstod@Jordbruksverket.se.

Kontakta Tullverket:

eller

Tullverket, Box 12854, 112 98 STOCKHOLM

Var ute i god tid, eftersom Tullverket behöver tid för sin hantering, och Jordbruksverket måste få utdragen ur Tulldatasystemet innan ansökningsperioden går ut.

Du måste ställa en säkerhet

När du söker kvotlicens måste du ställa en säkerhet. Säkerheten är 70 euro per ton.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Du söker licensen i LICnet

Du kan söka licensen 2-3 arbetsdagar efter att du har betalat in säkerheten. Du kan bara söka licens om det finns en säkerhet som är tillräckligt stor.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Om du uppfyller villkoren får du licens för de kvantiteter som du ansöker om. Du kan inte låta något annat företag importera ris med din licens.

Tänk på det här när du fyller i ansökan om licens

Det är viktigt att du i LICnet anger ursprungsland samt markerar Obligatorisk uppgift med ett kryss. I LICnet, under Särskilda upplysningar, ska du skriva så här: "Basmatiris med varukod xx som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006". Ersätt xx med 1006 20 17 eller 1006 20 98.

Första gången du ska söka kvotlicens behöver du anmäla dig för att kunna använda vår e-tjänst LICnet. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten, skriv ut den och signera ansökan, scanna in den och skicka den med post eller mejl till oss.

Efter några dagar får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Visa ett ursprungsintyg för Jordbruksverket

För att få licensen beviljad ska du skicka in ett ursprungsintyg i original till Jordbruksverket. När du söker licensen i LICnet ska du komma ihåg att bocka för rutan "bifoga bilagor". Därefter ska du skicka ursprungsintyget per post till oss.

Om råriset kommer från Indien ska ursprungsintyget vara utfärdat av Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India). Om riset kommer från Pakistan ska intyget vara utfärdat av Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd. Endast vissa tjänstemän i Indien och Pakistan är behöriga att utfärda ursprungsintyget.

Ursprungsintyget är giltigt i 90 dagar från och med den dag då det utfärdades.

När du importerar basmatiråriset ska du visa en kopia på ett ursprungsintyg för tullen från det land som du importerar riset ifrån.

Författningar

Söker efter 1998:88

Senast uppdaterad: