Importlicens för jordbruksetanol

För att få importera jordbruksetanol från länder utanför EU behöver du en licens. Importlicens söker du hos oss på Jordbruksverket.

Produkter som kräver licens

När du ska importera jordbruksetanol från länder utanför EU måste du ha en importlicens. Det finns flera typer av licenser. Den du behöver för att importera jordbruksetanol kallas standardlicens.

Om du importerar mindre än 10 000 liter behöver du ingen licens.

Du behöver veta den fullständiga varukoden för din produkt. Om du är osäker på vilken varukod din produkt har, ring till Tullverket.

Definitioner av etanol

Etanol och etylalkohol är samma produkt. Begreppen alkohol och vanlig sprit används ibland också som synonymer till etanol. Exempel på alkoholer som inte är etanol är metanol (träsprit), glykol och propanol.

Produkter, förutom drycker, där etanol är huvudbeståndsdelen benämns teknisk sprit eller industrietanol. Teknisk sprit är för det mesta denaturerad, det vill säga den innehåller illasmakande eller hälsofarliga tillsatsmedel. Denaturerad etanol är därför inte drickbar.

Inom EU används även begreppet jordbruksetanol för etanol framställd av jordbruksråvara. Motsatsen är icke jordbruksetanol som omfattar både etanol som kommer från skogsråvara och syntetisk etanol som framställs på kemisk väg av fossila råvaror.

Första gången du söker licens

Första gången du ska söka standardlicens behöver du anmäla dig för att kunna använda vår e-tjänst LICnet. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter några dagar får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e‑legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Betala in ett säkerhets­belopp

När du söker standardlicens måste du ställa en säkerhet på 1 euro per 100 liter etanol du söker licens för. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti. Säkerheten är en garanti för att du verkligen ska importera.

Säkerhetsbeloppet måste finnas på vårt konto innan klockan 13.00 för att vi ska kunna godkänna en ansökan om licens samma dag. Tänk på att det tar 2–3 arbetsdagar från inbetalningstillfället tills vi kan se att pengarna har kommit in.

Om säkerhetsbeloppet är 100 euro eller mindre behöver du inte ställa någon säkerhet.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Sök importlicensen

Du kan söka licens 2–3 arbetsdagar efter att du har betalat in säkerheten. Du kan bara söka licens om det finns en säkerhet som är tillräckligt stor.

Du söker licens i vår e‑tjänst LICnet.

Du kan söka standardlicens vilken arbetsdag som helst. För att du ska få en licens samma dag som du ansöker måste ansökan ha kommit in till Jordbruksverket innan klockan 13.00. Då får du licensen efter ungefär en timme. Om ansökan kommer in efter klockan 13.00 får du licensen nästa dag cirka klockan 8, förutsatt att säkerhets­beloppet är inbetalt och tillräckligt stort.

Tänk på att du är skyldig att importera så mycket som du angett i licensansökan under licensens giltighetstid. Du får importera max 5 procent mer och 5 procent mindre än den mängd licensen gäller för. Du kan även låta något annat företag importera etanol med din licens under giltighetstiden. Då måste du begära en överlåtelse. Om du gör det är det fortfarande du som är skyldig att se till att den angivna mängden importeras från det angivna landet.

När vi har godkänt din ansökan om standardlicens hittar du den i LICnet under rubriken Självbetjäning, Licensinformation. Där kan du skriva ut licens­meddelandet. Du får inget meddelande om när licensen är godkänd utan du får själv gå in och titta.

Så här fyller du i ansökan

Välj "vanlig licens" i scrollistan vid "typ av ansökan" i LICnet.

Fyll i ursprungsland i licensansökan och markera "Obligatorisk uppgift" med ett kryss. Du kan byta ursprungsland en gång under licensens giltighetstid. Om du vill byta ursprungsland måste du begära det hos Jordbruksverket.

Fyll i varukod, åtta siffror. Om du har fått en 10-siffrig Taric-kod från Tullverket ska du använda de första åtta siffrorna.

Fyll i kvantitet i hektoliter (1 hektoliter = 100 liter).

Vill du dra tillbaka ansökan eller ändra i den ska du göra det innan klockan 13 den dag ansökan kommit in till oss på Jordbruksverket. Om du har skickat in ansökan efter klockan 13 har du till klockan 13 arbetsdagen efter på dig att meddela oss.

Licensen är giltig under en viss tid

Licensen är giltig för den månad då du ansökt fram till utgången av den fjärde månaden efter ansökan kommit in och gäller inom hela EU. Den ger dig rätt att importera så mycket jordbruksetanol som du angett i din ansökan så länge licensen är giltig.

Mer om licenser och säkerheter

På vår sida om licenser och säkerheter får du en grundläggande information om vad licenser är, hur du ställer säkerheter och hur du gör för att frisläppa säkerheten.

Författningar

Senast granskad: 2023-08-10

Till toppen