Importera konserverade champinjoner med kvotlicens

Du kan importera konserverade champinjoner från Kina (och andra länder utanför EU) genom tullkvoter och då få betala en lägre tullsats. För att få ta del av de tullkvoter som vi på Jordbruksverket administrerar behöver du söka kvotlicens hos oss.

Produkter och kvoter

Du kan importera konserverade champinjoner med en lägre tull från och med att licensen utfärdades till och med 31 december det aktuella året. Du behöver då en kvotlicens. Mängden champinjoner som kan importeras från länder utanför EU till lägre tull är begränsad genom kvoter.

Krav för att få söka kvotlicens

Ditt företag måste ha sitt säte i Sverige och vara momsregistrerat i Sverige.

Tulltjänsteman eller tullombud får inte ansöka om kvotlicenser.

Du kan söka kvotlicens för dessa produkter
VarukodTullsats med kvotlicens
0711 51 0012 procent av varans värde
2003 10 2023 procent av varans värde
2003 10 3023 procent av varans värde
Tillgängliga kvantiteter för år 2021
UrsprungslandKvotnummerAntal kgMax ansöknings­kvantitet
Kina094284 Pdf, 68.9 kB.30 400 000 kg100 % av referenskvantiteten (avrunnen netto­vikt)
Övriga länder utanför EU utom Storbritannien0942865 030 000 kg100 % av referenskvantiteten (avrunnen netto­vikt)

Referenskvantitet

Första gången varje tullkvotperiod som du ansöker om kvotlicens ska du visa att du tidigare har handlat med varor inom samma importkvot. Det gäller oftast champinjoner från Kina.

Du får inte ansöka om större kvantitet sammanlagt under tullkvotperioden än din referenskvantitet.

Referenskvantitet är den genomsnittliga årliga kvantitet (antal kilo, avrunnen nettovikt) produkter som importeras till EU (Sverige) under två tolvmånadersperioder som löper ut två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden.

Handeln ska ha skett under två på varandra följande tolvmånadersperioder, där den sista perioden slutar två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden.

Kvoten kan sökas under vissa dagar, oftast i början av månaden, under hela året. Datumen då du kan söka hittar du under rubriken Datum för ansökan.

Du ska visa handel med konserverade champinjoner under perioderna

  • 23 september 2021 – 22 september 2022
  • 23 september 2022 – 22 september 2023.

Du visar referenskvantitet genom att kontakta Tullverket och be att de skickar ett utdrag ur Tulldatasystemet i Excelfiler till Jordbruksverket, Licenser@jordbruksverket.se.

Kontakta Tullverket:

eller

Tullverket, ”Utdrag ur TDS”, Box 27311, 102 54 STOCKHOLM

Förutom underlagen från Tullverket behöver vi få in inskannade tulldeklarationer till

Tulldeklarationerna ska minst innehålla

  • importörens namn
  • produktbeskrivning med åttasiffrig varukod
  • fakturanummer.

Ett företags referenskvantitet får inte överskrida 15 procent av den tillgängliga kvantiteten för den berörda tullkvoten under den aktuella tullkvotperioden. Endast produkter inom samma kvotnummer och ursprungsland får räknas med.

I undantagsfall kan kommissionen bestämma att referenskvantitet inte är nödvändigt. Då måste du istället visa att du handlat med någon av nedanstående varor, minst 25 ton per tolvmånadersperiod.

Tabell över varor som du måste ha handlat med för att kunna söka kvotlicens för champinjoner

Bearbetade produkter av frukt och grönt

Varunummer

Varuslag

ex 0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, med undantag av sockermajs enligt undernummer 0710 40 00, oliver enligt undernummer 0710 80 10 och frukter av släktena Capsicum eller Pimenta enligt undernummer 0710 80 59

ex 0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t ex med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, med undantag av oliver enligt undernummer 0711 20, frukter av släktena Capsicum eller Pimenta enligt undernummer 0711 90 10 och sockermajs enligt undernummer 0711 90 30

ex 0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulvriserade, men inte vidare beredda, med undantag av potatis, enligt undernummer ex 0712 90 05 som är vakuumtorkad på artificiell väg eller genom uppvärmning och otjänlig som människoföda, sockermajs enligt undernummer ex 0712 90 11 och 0712 90 19 och oliver enligt undernummer ex 0712 90 90

0804 20 90

Fikon, torkade

0806 20

Vindruvor, torkade

ex 0811

Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, med undantag av frysta bananer enligt undernummer ex 0811 90 95

ex 0812

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t ex med svaveldioxidgas eller i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, med undantag av bananer enligt undernummer ex 0812 90 98

ex 0813

Frukt och bär, torkade, med undantag av frukt och bär enligt nr 0801-0806: blandningar nötter eller av torkad frukt eller torkade bär enligt detta kapitel, med undantag av blandningar av enbart nötter enligt nr 0801 och 0802 som hänförs till undernummer av 0813 50 31 och 0813 50 39

0814 00 00

Skal av citrusfrukter eller meloner, färska, frysta, torkade eller tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar

0904 20 10

Torkad sötpaprika, varken krossade eller malda

ex 0811

Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

ex 1302 20

Pektinämnen, pektinater och pekater

ex 2001

Grönsaker, frukt, bär och nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra, med undantag av: frukter av släktet Capiscum andra än paprika enligt undernummer 2001 90 20, sockermajs (Zea mays var. saccharata) enligt undernummer 2001 90 30, jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar; innehållande minst 5 viktprocent stärkelse enligt undernummer 2001 90 40, palmhjärtan enligt undernummer 2001 90 60, oliver enligt undernummer 2001 90 65, vinblad, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar enligt undernummer ex 2001 90 99

2002

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

2003

Svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

ex 2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006, med undantag av sockermajs (Zea mays var.saccharata) enligt undernummer ex 2004 90 10, oliver enligt undernummer ex 2004 90 30 och potatis, beredd eller konserverad i form av mjöl eller flingor enligt undernummer ex 2004 10 91

ex 2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006, med undantag av oliver enligt undernummer 2005 70, sockermajs (Zea mays var. saccharata) enligt undernummer 2005 80 00 och frukter av släktet Capsicum andra än sötpaprika enligt undernummer 2005 99 10 och potatis, beredd eller konserverad i form av mjöl eller flingor enligt undernummer 2005 20 10

ex 2006 00

Frukt, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade) med undantag av bananer konserverade med socker enligt nr ex 2006 00 38 och ex 2006 00 99

ex 2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel med undantag av: homogeniserade beredningar av bananer enligt undernummer ex 2007 10, sylter, geléer, marmelader, mos och pastor av banan enligt undernummer ex 2007 99 39, ex 2007 99 57, och ex 2007 99 98

ex 2008

Frukt, bär och nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, med undantag av: jordnötssmör enligt undernummer 2008 11 10, palmhjärtan enligt undernummer 2008 91 00, majs enligt undernummer 2008 99 85, jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse enligt undernummer 2008 99 91, vinblad, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar enligt undernummer ex 2008 99 99, blandningar av bananer, beredda eller konserverade på annat sätt, enligt undernummer ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 och ex 2008 92 98, bananer, beredda eller konserverade på annat sätt, enligt undernummer ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 och ex 2008 99 99

Datum för ansökan

Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden.

Ett undantag är december månad. Då får du inte söka importkvoter under de första sju dagarna. Kvoter som är giltiga att använda från och med den första januari söker du i stället från den 23 till den 30 november.

Ansökan måste ha kommit in innan klockan 13.00 sista arbetsdagen i ansökningsperioden.

Betala in ett säkerhetsbelopp

När du söker licens måste du ställa en säkerhet på 40 euro per ton champinjoner i avrunnen vikt. Ska du exempelvis söka licens för 10 000 kg behöver du ställa en säkerhet på 400 euro. Om det totala säkerhetsbeloppet du ska betala är 100 euro eller mindre behöver du inte ställa någon säkerhet.

En säkerhet är pengar eller en bankgaranti. Säkerheten är en garanti för att du verkligen ska importera.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Sök importlicensen

Du kan söka licens 2–3 arbetsdagar efter att du har betalat in säkerheten. Du kan bara söka licens om det finns en säkerhet som är tillräckligt stor.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Första gången du ska söka kvotlicens behöver du anmäla dig för att kunna använda vår e-tjänst LICnet. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

De här uppgifterna måste du fylla i när du söker licens för importkvot

  • Ursprungsland: Kryssa i rutan "obligatorisk uppgift"
  • produktens varukod, KN-nummer
  • kvantitet med siffror, avrunnen nettovikt
  • ange även kvotnummer och aktuell tullsats i rutan ”Särskilda upplysningar”.

Efter att du ansökt

När vi har godkänt din ansökan om licens meddelar vi kommissionen vilken mängd champinjoner du vill importera. Kommissionen meddelar oss om vi kan utfärda licensen. Om du söker den 23 till 30 november så utfärdar vi licensen mellan den 15 och 31 december. Övriga ansökningsperioder utfärdar vi licensen under den sista veckan i ansökningsmånaden. Vi meddelar dig via mejl eller telefon.

Om det är många som söker

Om det är många som söker licens är det inte säkert att du får importlicens för allt du sökt för. Då beslutar kommissionen att alla får en procentuell neddragning på den mängd som man har sökt om. Då frisläpper vi säkerheten för de kvantiteterna som du inte får licens för. Du måste godta en licens även om du inte får licens för hela mängden du sökt för.

Licensen är giltig under en viss tid

Licensen är giltig till och med den 31 december det året du fått din ansökan godkänd.​

Licensen gäller bara för import av champinjoner som kommer från det land som du angett i ansökan.

Du kan överlåta licensen till någon annan om det andra företaget är behörigt att söka licens inom kvoten.

Mer om licenser och säkerheter

På vår sida om licenser och säkerheter får du en grundläggande information om vad licenser är, hur du ställer säkerheter och hur du gör för att frisläppa säkerheten.

Författningar

Senast granskad: 2023-11-27

Till toppen