Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Importera nötkött med kvotlicens

Hitta på sidan

Nötkött kan du importera från länder utanför EU genom tullkvoter och då få betala en lägre tullsats. För att få ta del av de tullkvoter som vi på Jordbruksverket administrerar behöver du söka kvotlicens och ibland även importrätt hos oss.

Du kan importera nötkött med en lägre tull under en begränsad tid om du uppfyller villkoren. Du behöver då en kvotlicens. Mängden nötkött som kan importeras från länder utanför EU till lägre tull är begränsad genom kvoter. Det finns kvoter för olika varuslag, vilket du kan läsa mer om här på sidan.

Nötkött med hög kvalitet (Hiltonkvoter)

Dessa kvoter brukar kallas Hiltonkvoter. Kvoterna gäller för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet och för fryst buffelkött.

Med kvotlicens betalar du en tullavgift på 20 procent av värdet på köttet som du importerar. En licens gäller i 3 månader från och med den dag Jordbruksverket utfärdar den.

I tabellen kan du se vilka olika kvoter som finns, vilket nummer kvoterna har och vilka varukoder som kvoterna gäller för.

Tabell över kvoter för nötkött med hög kvalitet

Kvoter för nötkött med hög kvalitet
KvotnummerKvoten gäller för import från det här landetKvoten gäller för varukoder som börjar med de här siffrornaKvotens kvantitetÖvriga upplysningar
094001Australien0202 30 902 250 tonBuffelkött
094004Argentina0201 30 00, 0202 30 90200 tonBuffelkött
094450Argentina0201 30 00, 0206 10 9529 500 ton
094451Australien0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95, 0206 29 917 150 ton
094452Uruguay0201 30 00, 0206 10 956 300 ton
094453Brasilien0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95, 0206 29 9110 000 ton
094454Nya Zeeland0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95, 0206 29 911 300 ton
094455Paraguay0201 30 00, 0202 30 901 000 ton
094002USA och Kanada0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 9111 500 tonDenna kvot hanteras på annat sätt än övriga Hiltonkvoter. Kvotperioden är uppdelad i 12 delperioder och licens kan sökas de första 5 dagarna varje månad. Kontakta Jordbruksverket om du önskar mer information.

Så här söker du licens

Du kan söka licens för kött med hög kvalitet när som helst under året. Tänk på att detta inte gäller kvot 09.4002.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Innan du kan börja använda LICnet måste du anmäla dig. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Tänk på det här när du söker kvotlicens i LICnet

 • I ansökan om kvotlicens ska du ange vilket kvotnummer det gäller.
 • I rutan Särskilda upplysningar ska du skriva ”Nötkött av hög kvalitet (genomförandeförordning (EU) nr 593/2013)”.
 • I rutan Särskilda villkor ska du ange numret på äkthetsintyget som du skickar per post till oss.

Bifoga ett äkthetsintyg

När du söker licens för import av nötkött med hög kvalitet ska du skicka in ett äkthetsintyg i original med post till Jordbruksverket. Intyget ska vara utfärdat av den behöriga myndigheten i det land som du importerar köttet ifrån. Jordbruksverket får en lista över vilka äkthetsintyg som EU-kommissionen fått från det land som du importerar ifrån. För att vi ska kunna ge dig en licens måste ditt äkthetsintyg finnas med på listan.

Lämna en säkerhet när du söker licens

När du söker kvotlicens måste du ställa en säkerhet som är en garanti för att du verkligen ska importera. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti.

Du ska ställa en säkerhet på 12 euro per 100 kilo kött du söker licens för.

Tänk på att du måste utnyttja din licens, annars blir du av med hela eller delar av säkerhetsbeloppet. När du har nyttjat minst 95 procent av din licenskvantitet, kan du gå in i LICnet och frisläppa din säkerhet.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också information om frisläppande och förverkan av säkerheter samt den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Fryst nötkött utan ben

Kvoten för fryst nötkött utan ben ger dig rätt att importera kött med en tullavgift på 20 procent av värdet på köttet. För att få den lägre tullavgiften måste du under våren 2020 ha sökt och fått importrätt. Därefter söker du kvotlicenser när du ska importera.

Kvoten gäller för varukoder som börjar med de här siffrorna:

 • 0202
 • 0206 29 91.

Kvoten för fryst nötkött gäller för import av 54 875 ton benfritt nötkött till EU och har kvotnummer 09.4003. Kvoten gäller för fryst nötkött som har en inre temperatur på –12 °C eller lägre när du för in köttet till ett land inom EU.

Importrätten gäller fram till och med den 30 juni 2021.

Så här söker du kvotlicens

Du som fått en tilldelad importrätt kan söka kvotlicenser löpande allteftersom du importerar. En licens gäller i 90 dagar men längst till den 30 juni 2021.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Innan du kan börja använda LICnet måste du anmäla dig. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Tänk på det här när du söker kvotlicens i LICnet

 • I ansökan om kvotlicens ska du ange att det gäller kvotnummer 09.4003.
 • Ange någon av de varukoder som börjar med de här siffrorna 0202 10 00, 0202 20, 0202 30 eller 0206 29 91
 • Ange alltid vikten i hela kilon och avrunda nedåt.
 • I rutan Särskilda upplysningar ska du skriva "Kvotnr 09.4003 Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 431/2008)”.

Lämna en säkerhet när du söker kvotlicens

När du söker kvotlicens måste du ställa en säkerhet som är en garanti för att du verkligen ska importera. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti.

Du ska ställa en säkerhet på 12 euro per 100 kilo benfritt kött du söker kvotlicens för.

Tänk på att du måste utnyttja din licens, annars blir du av med hela eller delar av säkerhetsbeloppet. När du har nyttjat minst 95 procent av din licenskvantitet, kan du gå in i LICnet och frisläppa din säkerhet.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också information om frisläppande och förverkan av säkerheter samt den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Du kan överlåta licensen

Du kan överlåta licensen till ett annat företag, men det är alltid du som är ansvarig för att licenserna utnyttjas. Om en licens inte utnyttjas förlorar du den inbetalda säkerheten.

Import av mindre kött än du har importrätt och licens för

Om du importerar mindre kött under perioden 1 juli–30 juni än vad du har importrätt för behåller vi en del av säkerheten eller så får du betala ett belopp. Om du ska betala eller om vi behåller en del av säkerheten beror på vilken typ av säkerhet som du har lämnat. Om du till exempel importerar kött som motsvarar två tredjedelar av din importrätt behåller vi eller så får du betala ett belopp som motsvarar en tredjedel av säkerheten.

Du får betala maximalt 95 procent av säkerheten. Om du har importerat kött som motsvarar mindre än 5 procent av importrätten får du betala ett belopp som motsvarar hela säkerheten. Samma sak gäller om du inte utnyttjar din licens alls.

Fryst nötkött för bearbetning

Vid import av fryst nötkött för bearbetning från länder utanför EU finns två kvoter, en för A-produkter och en för B-produkter.

För att få den lägre tullavgiften måste du först söka importrätt och därefter söka licenser. Med licenserna visar du för tullen att du ska betala en lägre tullavgift.

Kvoten gäller för vissa varukoder. I tabellen kan du se vilken tullavgift du kan importera till ifall du har importrätt.

Tullavgifter fryst nötkött för bearbetning

Varukod

Tullavgift för
kött som ska
bearbetas till
A‑produkter

Tullavgift för kött
som ska bearbetas
till B‑produkter
i vikt utan ben

0202 20 30

20 %

20 % + 994,5 euro/1 000 kg

0202 30 10

20 %

20 % + 1 554,3 euro/1 000 kg

0202 30 50

20 %

20 % + 1 554,3 euro/1 000 kg

0202 30 90

20 %

20 % + 2 138,4 euro/1 000 kg

0206 29 91

20 %

20 % + 2 138,4 euro/1 000 kg

Kvoten för kött som ska bearbetas till A-produkter gäller för import av 50 000 ton och för B-produkter 13 703 ton.

Du får som mest söka importrätt för 5 000 ton kött som ska bearbetas till A-produkter och 1 370,3 ton kött som ska bearbetas till B-produkter. Detta motsvarar 10 procent av de tillgängliga kvoterna.

När efterfrågan på importrätt är större än den kvot som finns i EU får alla som ansökt en minskning av importrätten som procentuellt är lika stor för alla.

Vem kan söka importrätt?

Du som driver en godkänd bearbetningsanläggning i ett EU-land kan söka importrätt. Företaget måste ha bearbetat produkter som innehåller nötkött eller andra oxdjur under de två närmast föregående tolvmånadersperioderna innan den aktuella ansökningsomgången.

Om det är första gången som du söker importrätt ska du skicka in ett bevis på att du uppfyller de här kraven. Det ska du göra samtidigt som du söker importrätt.

Det här är en A-produkt

En A-produkt är en vara som efter bearbetning klassas som någon av de varukoder som börjar med de här siffrorna:

 • 1602 10
 • 1602 50 31
 • 1602 50 95.

Varan får bara innehålla nötkött och minst 20 viktprocent magert kött med en kollagen och proteinhalt på högst 0,45 procent. Varan måste värmebehandlas så att köttproteiner koagulerar i hela produkten. Det får inte finnas något spår av rosafärgad vätska på snittytan när man skär ett snitt genom produktens tjockaste del. Minst 85 procent av nettovikten ska vara kött och köttsky.

Det här är en B-produkt

En B-produkt är en vara som innehåller nötkött men som efter bearbetning inte klassas som en A-produkt. Produkter som efter bearbetning klassas med en varukod som börjar med 0210 20 90 är en B-produkt under förutsättning att produkten torkats eller rökts så att det färska köttets färg och konsistens helt har försvunnit. Vattenhalten och proteinhalten får inte vara högre än 3:2.

Så här söker du importrätt

 • Skriv ett vanligt brev och tala om att du vill ha importrätt för fryst nötkött för bearbetning.
 • Skriv vilket kvotnummer det gäller. Kvoten för A-produkter har kvotnummer 09.4057 och kvoten för B-produkter har kvotnummer 09.4058.
 • Skriv hur många kilo kött med ben som du vill ha importrätt för. 100 kilo kött med ben är lika mycket som 77 kilo benfritt kött.
 • Skicka brevet till Jordbruksverket, Fiskeri- och marknadsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Sök i början av månaden innan varje delperiod börjar

Importrätt för fryst nötkött för bearbetning söker du under de första 7 dagarna i månaden innan respektive delperiod. Det innebär att det blir 4 ansökningsperioder under en tullkvotperiod. Tullkvotsperioden sträcker sig från 1 juli till 30 juni.

Delperioder och ansökningsperioder

Delperiod

Ansökningsperiod

1 juli-30 september

1-7 juni

1 oktober-31 december

1-7 september

1 januari-31 mars

1-7 december

1 april-30 juni

1-7 mars

Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket innan klockan 13 den 7:e dagen i ansökningsperioden. Om den 7:e dagen är en lördag, söndag eller helgdag ska ansökan ha kommit den sista arbetsdagen före den 7:e dagen.

Du kommer att få besked om hur mycket kött du har rätt att importera med en lägre tullavgift innan den aktuella delperioden börjar.

Om kvoten tar slut under någon av delperioderna avslås alla ansökningar om importrätter resten av tullkvotperioden.

För att få importrätt måste ditt företag ha sitt säte i Sverige och vara momsregistrerat i Sverige. Importrätten gäller fram till och med den 30 juni 2021.

Lämna en säkerhet när du söker importrätt

När du söker importrätt måste du ställa en säkerhet som är en garanti för att du verkligen ska importera. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti.

Du ska ställa en säkerhet på 6 euro per 100 kilo kött med ben som du söker importrätt för.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också information om frisläppande och förverkan av säkerheter samt den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Vi frisläpper den del av säkerheten som motsvarar det du inte får importera

När du fått besked om hur mycket kött du har rätt att importera frisläpps säkerheten för den del som du inte får importera. Vi frisläpper alltså det säkerhetsbelopp som motsvarar mellanskillnaden mellan den kvantitet som du har sökt för och den kvantitet som du får besked om att du har rätt att importera. Resterande säkerhet frisläpps allt eftersom du ansöker om licenser.

Att säkerheten frisläpps betyder att du antingen får tillbaka säkerheten eller att du kan använda säkerheten igen. Det beror på vilken typ av säkerhet du har.

Så här söker du kvotlicenser

Du söker kvotlicens efter att du har fått besked om hur mycket kött du har rätt att importera med lägre tullavgift. Licenserna söker du allteftersom du importerar. Du kan börja söka licenser från den 1 juli. Kvotlicensen gäller i 120 dagar från den dagen den utfärdas men längst till 30 juni 2021. Licensen gäller tidigast från den första dagen i varje delperiod.

Du kan inte överlåta licenser för fryst nötkött för bearbetning.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Innan du kan börja använda LICnet måste du anmäla dig. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Tänk på det här när du söker kvotlicens:

 • I ansökan om licens ska du ange vilket kvotnummer det gäller. Kvoten för A-produkter har kvotnummer 09.4057 och kvoten för B-produkter har kvotnummer 09.4058.
 • Du ska också ange det här:
  - Licensen är giltig i Sverige
  - Om köttet ska bearbetas till A-produkter eller B-produkter
  - Godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen ska ske
  - Förordning (EG) nr 412/2008
 • Ange alltid vikten i hela kilon med avrundning neråt.

Lämna en säkerhet när du söker licens

När du söker kvotlicens måste du ställa en säkerhet som är en garanti för att du verkligen ska importera. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti.

Du ska ställa en säkerhet på 12 euro per 100 kilo kött med ben du söker kvotlicens för.

Tänk på att du måste utnyttja din licens, annars blir du av med hela eller delar av säkerhetsbeloppet.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också information om frisläppande och förverkan av säkerheter samt den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Du måste också lämna en säkerhet till Tullverket.

Tabell över säkerheter till Tullverket

Belopp för säkerheter till Tullverket
VarukodSå här mycket måste du lämna i säkerhet för A-produkter per 1 000 kilo kött utan benSå här mycket måste du lämna i säkerhet för B-produkter per 1 000 kilo kött utan ben
0202 20 301 414 euro420 euro
0202 30 102 211 euro657 euro
0202 30 502 211 euro657 euro
0202 30 90903 euro903 euro
0206 29 91903 euro903 euro

När du importerar måste du göra det här

 • Mejla blanketten Ankomstanmälan till marknadsstod@jordbruksverket.se senast 48 timmar innan beräknad ankomst.
 • Håll de importerade varorna åtskilda från annat lager och övrig produktion.
 • Bearbetning måste ske inom 3 månader efter importdagen.
 • Ha en separat journalföring med uppgifter om bearbetade kvantiteter, när köttet har bearbetats och till vilken produkt köttet har bearbetats. Det finns ingen särskild blankett för journalen.
 • Skicka in journalerna till Jordbruksverket, Fiskeri- och marknadsstödsenheten, 551 82 Jönköping. Därefter meddelar vi Tullverket om att de ska frisläppa säkerheten. För att säkerheten ska frisläppas måste journalerna ha kommit in till Jordbruksverket inom 7 månader efter importdagen.

Import av mindre kött än du har importrätt och licens för

Om du importerar mindre kött under perioden 1 juli–30 juni än vad du har importrätt eller licens för behåller vi en del av säkerheten eller så får du betala ett belopp. Om du ska betala eller om vi behåller en del av säkerheten beror på vilken typ av säkerhet som du har lämnat. Om du till exempel importerar kött som motsvarar två tredjedelar av din importrätt behåller vi eller så får du betala ett belopp som motsvarar en tredjedel av säkerheten. Du får betala maximalt 95 procent av säkerheten. Om du har importerat kött som motsvarar mindre än 5 procent av importrätten får du betala ett belopp som motsvarar hela säkerheten. Samma sak gäller om du inte utnyttjar din licens alls.

Fryst mellangärde

Det finns två kvoter som du kan använda för att betala en lägre tullavgift när du ska importera fryst mellangärde från länder utanför EU.

Med kvotlicens betalar du en tullavgift på 4 procent av värdet på köttet.

Kvoterna för fryst mellangärde gäller för varukoder som börjar med siffrorna 0206 29 91.

 • Kvoten för kött från Argentina har kvotnummer 09.4460 och gäller för 700 ton kött.
 • Kvoten för kött från andra länder utanför EU har kvotnummer 09.4020 och gäller för 800 ton kött.

Köttet som du importerar med kvot måste ha en inre temperatur på -12 °C när du för in köttet till ett land inom EU.

Licensen gäller från den dag du får den men tidigast från den 1 juli och längst till och med den 30 juni 2021.

Vem kan söka licens?

Från Argentina finns det inga särskilda regler när du ska söka licens för att importera fryst mellangärde.

Från andra länder utanför EU måste ditt företag ha handlat med nötköttsprodukter från ett land utanför EU under de två närmaste tolvmånadersperioderna innan den aktuella ansökningsomgången. Ta kontakt med ditt tullkontor och begär utskrifter av ärenden ur tulldatasystemet. Tänk på att du måste be tulltjänstemannen att skriva under och stämpla utskrifterna och skicka originalet till oss.

Adress:

Jordbruksverket

Fiskeri- och marknadsstödsenheten

551 82 Jönköping

När du importerar från Argentina

Du kan när som helst under året söka licens för att importera mellangärde från Argentina.

Du ska skicka in ett äkthetsintyg i original när du söker licens. Intyget ska vara utfärdat av den behöriga myndigheten i Argentina som heter Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Jordbruksverket får en lista över vilka äkthetsintyg som EU-kommissionen har fått från Argentina. För att vi ska kunna ge dig en licens måste ditt äkthetsintyg finnas med på listan.

När du importerar från andra länder än Argentina

Om du ska importera nötkött från andra länder än Argentina kan du bara söka licens under perioden 1–10 juli 2020. Du kan söka licens för maximalt 80 ton kött.

Så här söker du licens

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Innan du kan börja använda LICnet måste du anmäla dig. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Tänk på det här när du söker kvotlicens

 • I ansökan om licens ska du ange vilket kvotnummer som gäller.
 • När du fyller i ansökan ska du ange ursprungsland.

Lämna en säkerhet när du söker licens

När du söker licens måste du ställa en säkerhet som är en garanti för att du verkligen ska importera. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti.

Du ska ställa en säkerhet på 12 euro per 100 kilo kött du söker kvotlicens för.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Beredda eller konserverade köttprodukter

Det finns även tullförmåner för vissa beredda eller konserverade köttprodukter.

Vill du veta mer om dessa tullförmåner är du välkommen att kontakta oss.

Tullförmåner för beredda eller konserverade köttprodukter
VarukodBeskrivning
1602 50 31, 1602 50 95Kött eller slaktbiprodukter från nötkreatur som är beredda, konserverade på annat sätt eller kokta.
1602 90 69Andra beredda eller konserverade kött- eller slaktbiprodukter från får, getter eller andra djur som inte innehåller rått kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur eller kött- eller slaktbiprodukter från tamsvin.

Övriga tullkvoter

Här kan du se vilka övriga tullkvoter som finns och vilka produkter som kvoterna gäller för. Vill du veta mer om dessa kvoter är du välkommen att kontakta oss.

Tullkvoter för övriga tullkvoter
BeskrivningKvotnummerImportlandFörordning
Färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt buffelkött094181Chile610/09
"Baby beef" produkter094503, 094504, 094505, 094198 och 094199Bosnien och Hercegovina, F.d. Jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien, Kosovo och Montenegro1219/09
Unga handjur för gödning090113Alla länder utanför EU437/09
Nötkött av hög kvalitetKvot som börjar gälla vid behov (autonom kvot)Alla länder utanför EU1149/02
Tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergsraser som inte är slaktboskap090114 och 090115Alla länder utanför EU438/09
Färskt, kylt eller fryst bisonkött samt slaktbiprodukter av bison098400Kanada1772/2017


Författningar

Söker efter 1998:88

Senast uppdaterad: 2021-04-30