Logotyp Jordbruksverket

Handel med plantor och vegetativt föröknings­material

Du som yrkes­mässigt handlar med plantor och vegetativt ­föröknings­material behöver följa reglerna kring växt­skydd för att förhindra att allvarliga växt­skadegörare sprids. Du behöver också följa de regler som ska säker­ställa att plantor och föröknings­material i övrigt är friska och har god kvalitet. Reglerna är gemensamma i hela EU. Om du handlar med ekologiska produkter så finns det fler regler du behöver följa.

Anmäl din yrkesmässiga produktion eller försäljning av plantor och fröer

Du som yrkesmässigt producerar eller handlar med plantor, vegetativt förökningsmaterial eller fröer ska vara registrerad hos Jordbruksverket med vissa få undantag. Syftet med registreringen är att kunna spåra växtskadegörare och att kontrollera att du uppfyller regler för produktion och handel med växter.

I dessa fall ska du anmäla din yrkesmässiga verksamhet

Du ska anmäla din yrkesmässiga verksamhet om ditt företag

 • behöver tillstånd att utfärda växtpass
 • producerar växter eller växtprodukter som kräver växtpass
 • handlar med andra företag med
  • växter eller växtprodukter som kräver växtpass (utfärdat av tidigare leverantör)
  • växter eller växtprodukter som ditt företag utfärdar växtpass för till exempel vid odling, omplantering, ompackning av fröer eller utsäde
  • vegetativt förökningsmaterial av prydnadsväxter
  • vegetativt förökningsmaterial eller plantor av grönsaksväxter
  • vegetativt förökningsmaterial eller plantor av frukt- och bärväxter.
 • säljer växter eller fröer som kräver växtpass via e-handel eller på postorder till andra företag eller till icke yrkesmässig slutkund
 • förpackar, packar om eller märker köksväxt- och prydnadsväxtfröer
 • har huvudansvaret i Sverige för förpackning, märkning eller försäljning av fröer av prydnadsväxter eller köksväxter som saluförs under eget märke, till exempel huvudkontoret för en butikskedja.

Du ska inte anmäla din yrkesmässiga verksamhet

Du ska inte anmäla din yrkesmässiga verksamhet:

 • om du endast säljer följande till icke yrkesmässig slutkund i en fysisk butik eller liknande fysisk plats:
  • inköpta plantor
  • egenodlade plantor.
 • om du endast säljer följande, oavsett slutkund eller plats:
  • färdigförpackade fröer du köpt in från andra yrkesmässiga företag än ditt eget och som du säljer i obrutna förpackningar
  • fröer under eget märke, legoförpackat av annat företag som ansvarar för innehåll och märkning på förpackning
  • fröer av icke vedartade arter av prydnadsväxter, om du endast saluför under 5 000 frön per sort och år eller om du har en årsomsättning från utsädesförsäljningen som är lägre än 1,5 prisbasbelopp.

Växtpass behövs när du handlar inom Sverige eller med andra EU-länder

Om du yrkes­mässigt handlar med eller flyttar plantor och föröknings­material inom Sverige eller mellan EU-länder, ska produkterna i de flesta fall ha ett växtpass. Ett växtpass är en etikett som fästs på produkten och som intygar att produkten har kontrollerats och är fri från reglerade växt­skadegörare. Syftet är att förhindra att reglerade växt­skadegörare sprids och att vid behov kunna spåra skadegörare som spridits. Växtpass utfärdas av det företag som ska sälja produkterna. För att få utfärda växtpass ska du först registrera dig hos Jordbruks­verket.

Sundhets­certifikat behövs när du handlar med länder utanför EU och det finns vissa importförbud

Om du ska köpa plantor och ­föröknings­material från ett land utanför EU så ska produkterna ha ett sundhets­certifikat. Det är ett dokument som växtskydds­myndigheten i export­landet utfärdar som visar att de har kontrollerat produkterna och sett att de är fria från reglerade växtskade­görare. Du behöver även anmäla importen. Tänk på att om du sedan ska flytta produkterna mellan länder inom EU gäller kravet på växtpass.

En del växter innebär en så stor risk att de inte får importeras alls om de kommer från vissa länder eller delar av världen.

Om du ska sälja plantor eller ­föröknings­material till ett land utanför EU, så behöver du ta reda på mottagar­landets regler. Vissa länder kräver att produkterna ska ha sundhets­certifikat. Det ansöker du om hos Jordbruksverket.

Handel med föröknings­material av prydnad­s­växter och med föröknings­material och plantor av grönsaks­växter

Reglerna gäller dig som producerar eller handlar med vegetativt föröknings­material av prydnads­växter inklusive frö från vedartade prydnadsväxter eller med vegetativt föröknings­material och plantor av grönsaks­växter.

Reglerna gäller alla släkten och arter som är avsedda för prydnads­växter och de släkten och arter avsedda för grönsaks­växter som du ser i stycket nedan.­

De arter och grupper som reglerna för grönsaksväxter gäller för


Förteckning över arter och grupper av plantor och förökningsmaterial av grönsaksväxter

Latinska namn

Svenska namn

Allium cepa L.


- Cepa-gruppen

Lök

- Aggregatum-gruppen

Schalottenlök

Allium fistulosum L.

Piplök

Allium porrum L.

Purjolök

Allium sativum L.

Vitlök

Allium schoenoprasum L.

Gräslök

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Dansk körvel

Apium graveolens L.


- Dulce-gruppen

Blekselleri

- Rapaceum-gruppen

Rotselleri

Asparagus officinalis L

Sparris

Beta vulgaris L.


- Rödbeta-gruppen

Rödbeta inklusive Cheltenhambeta

Mangold-gruppen

Mangold

Brassica oleracea L.


- Sabellica-gruppen

Grönkål

- Botrytis-gruppen

Blomkål

- Capitata-gruppen

Huvudkål (rödkål och vitkål)

- Gemmifera-gruppen

Brysselkål

- Gongylodes-gruppen

Kålrabbi

- Sabauda-gruppen

Savojkål

- Italica-gruppen

Broccoli

- Palmifolia-gruppen

Palmkål

- Tronchuda-gruppen

Portugisisk kål

Brassica rapa L.


- Pekinensis-gruppen

Salladskål

- Rapifera-gruppen

Rova

Capsicum annuum L.

Chilipeppar, paprika

Cichorium endivia L.

Friséesallat

Cichorium intybus L.


- Foliosum-gruppen

Cikoriasallat

- Sallatscikoria-gruppen

Sallatscikoria

- Sativum-gruppen

Rotcikoria

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Vattenmelon

Cucumis melo L.

Melon

Cucumis sativus L.


- Slanggurka-gruppen

Slanggurka

- Druvgurka-gruppen

Druvgurka

Cucurbita maxima Duchesne

Jättepumpa inklusive vinterpumpa

Cucurbita pepo L.

Pumpa, squash

Cynara cardunculus L.


- Scolymus-gruppen

Kronärtskocka

- Kardon-gruppen

Kardon

Daucus carota L.

Morot

Foeniculum vulgare Mill.


- Azoricum-gruppen

Sötfänkål

Lactuca sativa L.

Sallat

Solanum lycopersicum L.

Tomat

Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill


- Foliosum-gruppen

Bladpersilja

- Tuberosum-gruppen

Rotpersilja

Phaseolus coccineus L.

Blomsterböna

Phaseolus vulgaris L.


- Buskböna-gruppen

Buskböna

- Störböna-gruppen

Störböna

Pisum sativum L.


- Märgärt-gruppen

Märgärt

- Sockerärt-gruppen

Sockerärt

- Spritärt-gruppen

Spritärt

Raphanus sativus L.


- Rädisa-gruppen

Rädisa

- Rättika-gruppen

Rättika

Rheum rhabarbarum L.

Rabarber

Scorzonera hispanica L.

Svartrot

Solanum melongena L.

Aubergin, äggplanta

Spinacia oleracea L.

Spenat

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vintersallat

Vicia faba L.

Bondböna

Zea mays L.


- Microsperma-gruppen

Popmajs

- Saccharata-gruppen

Sockermajs

Du som producerar föröknings­material och plantor ska uppfylla kraven i Jordbruks­verkets föreskrifter om prydnads­växter och grönsaks­växter. Det innebär bland annat att du ska göra det här:

 • Anmäla din verksamhet till Jordbruks­verket. Senast den 30 april varje år ska du uppdatera föregående års uppgifter om dessa har ändrats. Du gör detta i vår e-tjänst.
 • Kartlägga, övervaka och dokumentera din produktion för att försäkra dig om att produktionen leder till att plantorna uppfyller kraven på att vara friska och ha god kvalitet. Dokumenta­tionen ska du spara i ett år.
 • Skicka prover för analys vid behov.
 • Hålla olika partier av föröknings­material och plantor åtskilda både under produktion och vid försäljning. Partierna ska också kunna identifieras.

Föröknings­materialet och plantorna ska

 • vara livs­kraftiga och ha en för arten eller sorten normal utveckling
 • vara praktiskt taget fria från skadegörare och från defekter.

Plantor med symtom på skadegörare måste antingen destrueras eller behandlas om det är möjligt. För flera skadegörare gäller att det vid en okulär­besiktning inte får finnas några plantor som har symtom.

Föröknings­material och plantor ska säljas i partier med bifogad följesedel. De kan också vara märkta med etiketter. Alla som säljer föröknings­material och plantor ska dokumentera inköp, försäljning och leveranser. Din bokföring är tillräcklig som dokumentation.

Handel med frukt- och bärväxter

Reglerna gäller plantor, föröknings­material och grund­stammar. Här nedanför kan du se exakt vilka släkten och arter som reglerna gäller för.

Reglerna gäller dig som

 • producerar eller handlar med certifierade plantor eller föröknings­material
 • producerar eller handlar med plantor med CAC-kvalitet
 • säljer plantor direkt till privata konsumenter.

Reglerna gäller också organisa­tioner, företag eller andra som vill registrera sorter i sortlistan.

Släkten och arter av frukt- och bärväxter som reglerna gäller för


Lista över de släkten och arter av frukt, bär och nötter som reglerna gäller för

Latinska namn

Svenska namn

Castanea sativa Mill.

Äkta kastanj

Citrus L.

Citronsläktet

Corylus avellana L.

Hassel

Cydonia oblonga Mill.

Kvitten

Ficus carica L.

Fikon

Fortunella Swingle

Kumquatsläktet

Fragaria L.

Smultronsläktet

Juglans regia L.

Valnöt

Malus Mill.

Äpplesläktet

Olea europea L.

Oliv

Pistacia vera L.

Pistaschmandel

Poncirus Raf.

Citrontörne

Prunus amygdalus Batsch.

Mandel

Prunus armeniaca L.

Aprikos

Prunus avium (L.) L.

Sötkörsbär

Prunus cerasus L.

Surkörsbär

Prunus domestica L.

Plommon

Prunus persica (L.) Batsch.

Persika

Prunus salicina Lindley

Japanskt plommon

Pyrus L.

Päronsläktet

Ribes L.

Vinbärssläktet

Rubus L.

Hallonsläktet

Vaccinium L.

Blåbärssläktet

Regler för dig som producerar och handlar med certifierade frukt- och bärplantor eller föröknings­material

Det finns tre olika certifierings­kategorier: prebas-, bas- och certifikat­plantor. Prebas och bas är plantor som används för uppförökning och som uppfyller mycket höga krav på sundhet och kvalitet. Den lägsta kategorin certifikat­plantor säljs till frukt­odlare och privat­personer. Även certifikat­plantor uppfyller höga krav på sundhet och kvalitet och kan spåras tillbaka till den ursprungliga prebas­plantan. Jordbruks­verket kontrollerar och beslutar om vilka plantor som får certifieras.

För att få sälja plantor, föröknings­material och grund­stammar av frukt- och bärplantor måste du uppfylla kraven i väg­led­ningarna för odlare som producerar certifierat material av frukt- och bärväxter. Det innebär bland annat att du ska göra det här:

 • Anmäla företagets verksamhet till Jordbruks­verket. Senast den 30 april varje år måste du uppdatera föregående års uppgifter om dessa har ändrats. 
 • Varje år ansöka om att Jordbruks­verket ska godkänna eller certifiera dina frukt- och bärplantor
 • Ha en plan för din produktion och dokumentera den
 • Följa reglerna för produktion, förpackning och märkning
 • Se till att de sorter du odlar eller säljer finns i en officiell sortlista inom EU, vanligtvis EU:s sortlista FRUMATIS, eller den svenska sortlistan.

Du anmäler din verksamhet i e-tjänsten Yrkes­mässig produktion och försäljning av plantor och fröer. I e-tjänsten ansöker du också om att Jordbruks­verket ska godkänna eller certifiera dina frukt- och bärplantor.

Du som vill producera prebas-, bas eller certifikatplantor kan kontakta Jordbruksverket växtregelenhet för vägledning.

Vi kontrollerar att din produktion uppfyller kraven en till två gånger per odlings­säsong. Efter kontrollen beslutar vi om att certifiera föröknings­material eller plantor som uppfyller kraven.

Regler för dig som producerar och handlar med frukt- och bär­plantor med CAC-kvalitet

Plantor med CAC-kvalitet uppfyller vissa minimikrav för kvalitet och frihet från skadegörare. Plantorna säljs framförallt till privat­personer. Du som producerar frukt- och bär­plantor med CAC-kvalitet ansvarar själv för att kontrollera att plantorna är friska och har tillräcklig kvalitet. Du hittar reglerna för din produktion i väg­ledningen för produktion av CAC-material. Vi gör sedan tillsyns­besök på ditt företag bland annat för att säkerställa att du genomför kontrollerna och att din produktion uppfyller kraven. Även sorter med CAC-kvalitet ska finnas i en officiell sortlista inom EU, vanligtvis EU:s sortlista FRUMATIS eller den svenska sortlistan.

Regler för dig som säljer frukt- och bär­plantor till privata konsumenter

För att du ska få sälja frukt- och bär­plantor till privata konsumenter gäller det här:

Plantorna ska

 • vara certifierade eller uppfylla kraven för CAC
 • vara av en sort som finns på officiell sortlista inom EU, vanligtvis EU:s sortlista FRUMATIS eller den svenska sortlistan.

Plantorna ska vara märkta med

 • sortnamnet
 • lämplig produkt­information, till exempel odlingszon, grundstam för fruktträd och kvalitet.

Handel med skog­s­odlings­material

Du som yrkes­mässigt producerar, lagrar eller säljer skogs­odlings­material ska anmäla din verksamhet till Jordbruks­verket. Senast den 30 april varje år ska du uppdatera föregående års uppgifter om dessa har ändrats. Du gör detta i vår e-tjänst.

Övriga krav som gäller vid handel med skogs­odlings­material kan du läsa om på Skogs­styrelsens webbplats.

Skogsodlings­material är frö, växtdelar, plantor, sticklingar, kottar, ollon och liknande som används för skogsodling.

Handel med ekologiska produkter

För att du ska få sälja dina produkter som ekologiska ska du vara certifierad för ekologisk produktion.

När du handlar med plantor, växt­föröknings­material och växtdelar med länder utanför EU finns det fler regler som du måste följa för att få sälja dem som ekologiska i Sverige och resten av EU.

Avgifter för registrerade företag

Registrerade företag betalar 2 200 kr i årlig registreringsavgift.

Företag som endast hanterar utsäde som inte omfattas av växtpassreglerna betalar ingen årlig avgift.

Avgifter för kontroll

Företag som har tillstånd att utfärda växtpass betalar 3 000 kronor per kontroll.

Följande företag ska dessutom betala en årlig avgift för offentlig kontroll på 1 800 kronor:

 • företag som producerar föröknings- eller plantmaterial av grönsaksväxter, prydnadsväxter och fruktplantor
 • företag som vi kontrollerar för päronpest
 • företag som har ansökt om godkännande eller certifiering av fruktplantor.

Om en kontroll tar längre tid än timme, tillkommer en avgift på 950 kronor per påbörjad timme.

Författ­ningar

Söker efter 2016:44

Söker efter 2002:49

Söker efter 2020:11

Söker efter 2004:79

Söker efter 2022:19