Svenska sortlistan

I den Svenska sortlistan kan du söka efter växtsorter och växtförädlarrätter.

Du har möjlighet att lämna synpunkter på

  • ansökningar om intagning av sorter i sortlistan,
  • ansökningar om att registrera växtförädlarrätter, och
  • sortbenämningar.

Du behöver lämna synpunkterna inom 2 månader efter publiceringsdatum.

Senast granskad: 2023-05-02