Produkter av noshörningshorn – CITES

Noshörningarna är utrotningshotade och det beror till stor del på illegal handel. Därför har EU förbjudit handeln med produkter av noshörningshorn. Men det finns några få undantag.

Många djur och växter hotas av utrotning. För att skydda de hotade arterna och den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen kallas CITES. Här kan du läsa om reglerna för noshörningshorn. Mer om CITES finns på sidan med allmän information.

Köp eller sälj inga produkter av noshörningshorn

Du bör inte köpa eller sälja produkter av noshörningshorn. Om du säljer eller köper sådana produkter, eller på annat sätt använder dessa i kommersiella aktiviteter, kan du åtalas för artskyddsbrott. I Sverige är straffet för artskyddsbrott böter eller fängelse i upp till fyra år.

Noshörningshorn har sedan länge använts i traditionell kinesisk medicin, men nu finns även nya föreställningar om att noshörningshorn kan förebygga och bota cancer, vilket naturligtvis inte stämmer. Det har dock medfört att efterfrågan blivit mycket stor, och priset på den svarta marknaden har ökat kraftigt.

Tjuvjakten har exploderat under de senaste åren. Den illegala jakten medför ett stort lidande för djuren eftersom tjuvjägarna använder brutala metoder. De flyger in med helikopter, bedövar noshörningarna, sågar av hornen och lämnar sedan djuren att förblöda.

Eftersom det finns en omfattande organiserad brottslighet knuten till denna växande handel, så arbetar i dag inte bara nationella tillsynsmyndigheter med frågan, utan även bland annat Europol och Interpol.

Förbudet för kommersiell hantering gäller även noshörningsföremål som du har ärvt.

Meddela om du ser handel med noshörningshorn

Hör av dig till Jordbruksverket, polisen eller artskyddshandläggare på din länsstyrelse om du ser någon handel med produkter av noshörningshorn, till exempel i butiker som säljer hälsokostprodukter eller begagnade föremål. Meddela också om du ser tigerprodukter för försäljning i annonser eller på auktionssidor på internet.

I undantagsfall får du sälja och ta med noshörningshorn utomlands
Enligt EU:s vägledning för handel med noshörningshorn kan CITES-tillstånd för export eller återexport till länder utanför EU utfärdas enbart i dessa fall:

  • om objektet ingår i en internationell utställning som involverar kända muséer
  • om den administrativa myndigheten i den berörda medlemsstaten är övertygad om att objektet är ett konstverk och dess värde säkerställer att det inte kommer att användas för andra ändamål
  • om objektet är personlig egendom som inte har sålts och är arvegods som flyttas i samband med en familjs byte av bosättningsort, eller som del av ett testamente
  • om objektet är del av ett erkänt och vetenskapligt forskningsprojekt (så kallat bona fide).

Inga EU-länder utfärdar heller nya CITES-intyg för kommersiella aktiviteter inom EU. Men det finns äldre intyg som är i omlopp vilket innebär att det finns personer som lagligt kan sälja produkter som de har ett giltigt CITES-intyg för, men endast inom EU.

Vissa länder utanför EU har strängare regler som kan innebära importförbud. Ta kontakt med CITES-myndigheten i landet som du planerar att skicka föremålet till för att få reda på vad som gäller.

Senast granskad: 2023-08-17

Till toppen