Reseersättning till avlägset boende djurägare

Djurägare med avlägset boende kan få ersättning för kostnader för veterinärens resa och inställelse. Det gäller vid vård av akut sjuka djur som uteslutande hålls för produktion av livsmedel.

Ersättningen betalas ut till veterinären, som drar av motsvarande restid på fakturan till djurägaren.

Villkor för ersättningen

För att få ersättning för resa och inställelse till avlägset boende djurägare ska du som är privatpraktiserande veterinär

  • bemanna ett distrikt enligt aktuell distriktsindelning (fastställd 1995)
  • ingå i ett jour- och beredskaps­samarbete som garanterar djurägare veterinärservice dygnet runt, året runt
  • ha en allmän praktik, det vill säga alla djurslag ska behandlas enligt de krav som ställs på distriktsveterinärer (DV) som är anställda av Jordbruksverket som arbetar inom samma område
  • rapportera antimikrobiella läkemedel enligt gällande föreskrifter

Ersättning lämnas inte om djurägaren anlitar en veterinär på orimligt långt avstånd från djurhållningen, om annan veterinär finns att tillgå inom kortare avstånd.

Ersättningen betalas ut kvartalsvis i efterskott.

Så söker du ersättning

Privat­praktiserande veterinär ansöker om godkännande för att kunna ta del av ersättnings­anslaget.

När du har godkänts ska du på blankett specificera de resor som Jordbruksverket ska betala ersättning för.

De resor som du redovisar i blanketten ska du ha dragit av motsvarande restid för på fakturor mot djurägare.

Distriktsveterinärer anger avlägset boende i journalsystemet och behöver inte söka godkännande eller skicka in specifikationer på blankett.

Maxbelopp för statligt stöd

Ersättningen är ett statligt stöd.

För statliga stöd finns ett maxbelopp på 20 000 euro under en period på tre år. Djurägare får ta emot reseersättning till avlägset boende djurägare och eventuella andra statliga stöd upp till det beloppet. Om djurägaren skulle få mer än 20 000 euro i statligt stöd under en period av tre år behöver den betala tillbaka den del som överskrider 20 000 euro. Jordbruksverket ser till att de statliga stöd som djurägaren får från oss inte överstiger maxbeloppet.

Författningar

Senast granskad: 2021-12-13

Till toppen