Prov- och analysfiler

Den här e-tjänsten kan SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, använda för att läsa in provfiler och analysfiler.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

När du har loggat in ska du i listan över e-tjänster välja Foderkontrollfil – Djur.

För att kunna logga in behöver du en e-legitimation, till exempel Mobilt BankID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank om du inte har e-legitimation.

För att få behörighet till systemet kontaktar du systemförvaltaren via vår kundtjänst.


Senast granskad: 2022-02-08