SILO – Statistik av livsmedelsinköp till offentlig sektor

SILO är en databas med uppgifter om vilka livsmedel som köps in av Sveriges kommuner.

I databasen SILO kan du till exempel söka fram uppgifter om värden och kvantiteter, leverantörer, andelen ekologiskt och ursprung.

Syftet med SILO är att samla in och sammanställa statistik för att få kunskap och kunna följa utvecklingen över vilka livsmedel som köps in till offentlig sektor.

Uppdateras varje år

I nuläget är det kommuners inköp av livsmedel som samlas in. Det sker i början av varje år och gäller föregående års inköp. Ambitionen är att utöka insamlingen till att även gälla regioner och statliga myndigheter i framtiden.

Det är Jordbruksverket som ansvarar för databasen. Statistikinsamlingen görs av MATtanken och Jordbruksverkets statistikenhet. Vi arbetar också tillsammans med offentliga aktörer för att hjälpa dem att använda SILO i sin verksamhet.

Kontakta oss om du har frågor

Senast granskad: 2024-03-13

Till toppen