Kartor och Geografiska informationssystem

Här hittar du tjänster med kartor och Geografiska informationssystem (GIS) som du kan använda i dina egna kartsystem.

Inspire-tjänster

Inspire är ett EU-direktiv som syftar till att ge bättre tillgång till offentliga geodata. Myndigheter ska på ett effektivare sätt kunna utbyta data med varandra.

Jordbruksverket har flera geodataprodukter som vi nu gör tillgängliga som en följd av detta direktiv.

Du kan välja om du vill använda våra visningstjänster eller ladda ner kartskikt.

På Geodataportalen finns våra geodataprodukter beskrivna och där kan du också titta på alla visningstjänster.

Visningstjänster

För att du ska kunna ansluta till våra visningstjänster så krävs det att du har ett GIS-program med stöd för WMS-tjänster installerat på din dator. Du kan inte använda visningstjänsterna för att titta på kartor direkt i din webbläsare. 

Samtliga Jordbruksverkets visningstjänster har vi samlat på tjänsteadressen http://epub.sjv.se/inspire/inspire/wms/v1?request=GetCapabilities&version=1.1.1

Gör så här:

  • Markera och kopiera tjänsteadressen ovan.
  • Välj att lägga till en ny WMS-tjänst i ditt GIS-program.
  • Klistra in adressen.
  • Anslut till WMS-tjänsten

Ladda ner kartskikt

För att kunna använda kartskikten krävs att du har någon typ av GIS-program. Med hjälp av ditt GIS-program kan du sen bearbeta kartskikten och kombinera dem med andra kartskikt samt göra diverse analyser.

Datat ligger komprimerat och innehåller kartdata i så kallat shape-format.

Alla geodataprodukter nedan levereras i referenssystem SWEREF 99 TM.

Årslager blockdata

Här finns jordbruksblock från tidigare år att ladda ner.

Årslager skiftesdata

Här finns jordbruksskiften från tidigare år att ladda ner.

Ängs- och betesmarksinventering

I databasen TUVA kan du se resultatet av ängs- och betesmarksinventeringen. Du kan se var markerna finns och vilka speciella naturvärden och kulturlämningar som finns där.

Kontakta oss

Har du frågor kring våra visningstjänster och kring hur du laddar ner våra kartskikt får du gärna kontakta oss på GIS-supporten via vårt kontaktformulär.

Senast granskad: 2024-03-04

Till toppen