Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

E-tjänsten Överlåtelse av stöd

Hitta på sidan

Överlåtelse av stöd är en e-tjänst som vänder sig till banker och andra överlåtelsemottagare som har avtal med Jordbruksverket.

I tjänsten kan du registrera en överlåtelse av framtida fordran av jordbrukarstöd och landsbygdsstöd. Detta är alltså inte en tjänst där stödmottagaren (överlåtaren) kan registrera en överlåtelse.

Viktigt

Överlåtelser av stöd måste vara registrerade senast tisdagar klockan 24 för att veckoutbetalningarna med säkerhet ska kunna ske till banken.

Bra att veta

 • Tidsbegränsning införs automatiskt. Det innebär att en överlåtelse är giltig i maximalt 3 år räknat från året efter det år man sökt stödet.
 • För överlåtelser av nationellt stöd för mjölkproduktion räknas stödåret från april till mars. Utbetalningen för april betalas ut i maj. Det innebär att mjölkstöd som överlåts för 2017 betalas till överlåtelsemottagaren första gången i maj 2017.

Stöd som kan överlåtas

I e-tjänsten ska du fylla i om det är ett EU-stöd, ett nationellt stöd eller ett projekt- eller företagsstöd som överlåts. De vanligaste stöden som ingår i de olika stödformerna kan du se nedan.

EU-stöd och nationellt stöd

EU-stöd

 • Gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare,
  kompensationsstöd och miljöersättningar

EU-stöd och nationellt stöd

 • Gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, kompensationsstöd och miljöersättningar
 • Nationellt stöd för äggproduktion, smågrisproduktion, slaktsvinsproduktion, getter, potatis, bär och grönsaker
 • Nationellt stöd för mjölkproduktion

EU-stöd och nationellt stöd, utan mjölk

 • Gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare,
  kompensationsstöd och miljöersättningar
 • Nationellt stöd för äggproduktion, smågrisproduktion, slaktsvinsproduktion, getter, potatis, bär och grönsaker

Nationellt stöd, utan mjölk

 • Nationellt stöd för äggproduktion, smågrisproduktion,
  slaktsvinsproduktion, getter, potatis, bär och grönsaker

Företagsstöd och projektstöd

 • Projektstöd, företagsstöd, investeringsstöd, stöd för lokalt ledd utveckling
  och miljöinvesteringar

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online