Foreign eID

Internationella elektroniska identifieringar kan inte användas för Jordbruksverkets e-tjänster.

Jordbruksverkets e-tjänster med elektronisk identifiering kräver ett svenskt personnummer. Det innebär att internationella elektroniska identifieringar inte kan användas i dagsläget. Behöver du vår hjälp att gå vidare med ditt ärende så kontakta kundtjänst.

In English

In order to use the Swedish Board of Agriculture's digital services, you need an e-identification which validates a Swedish personal identity number. At this time, no international e-identifications can be used to do this validation. Do you need our help to move forward please contact Customer service.

Senast uppdaterad: 2021-03-10