Foreign eID

Internationella elektroniska identifieringar kan inte användas för Jordbruksverkets e-tjänster.

Jordbruksverkets e-tjänster med elektronisk identifiering kräver ett svenskt personnummer. Det innebär att internationella elektroniska identifieringar inte kan användas i dagsläget. Behöver du vår hjälp att gå vidare med ditt ärende så kontakta kundtjänst.

In English

In order to use the Swedish Board of Agriculture's digital services, you need an e‑identification which validates a Swedish personal identity number. At this time, no international e‑identifications can be used to do this validation. Do you need our help to move forward please contact Customer service.

Senast granskad: 2023-05-16