Öppna data

Här hittar du de datamängder som Jordbruksverket tillhandahåller som öppna data.

Öppna data är gratis, maskinläsbar data som kan användas utan några begränsningar. Öppna data används ofta i kombination med öppna data eller kommersiellt tillgänglig data från andra parter för att skapa nya tjänster (t.ex. mobilappar), analysera verksamheten för större insikt i hur den fungerar (t.ex. ur en journalistisk synvinkel) eller av organisationer som behöver denna data för sin verksamhet.

Vi använder främst två licenser för öppna data. De är Creative commons 0 (CC0), som innebär att du får använda data hur du vill utan att ens tala om var den kommer ifrån, eller Creative commons BY (CC BY), som innebär att du behöver ange källan. Vi strävar efter att använda CC0.

Har du frågor kring öppna data kan du mejla till oss.

Senast granskad: 2023-10-12