Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Jordbruksverkets statistikdatabas

I Jordbruksverkets statistikdatabas kan du ladda ner större mängder data och anpassade dataserier. I databasen publicerar vi också långa tidsserier för perioden 1866-2007.

Läs mer om statistik

På våra sidor om statistik finns sammanställningar, publiceringsplaner och publikationer indelade efter områden.

Senast uppdaterad: 2020-05-20