Jordbruksverkets statistikdatabas

I Jordbruksverkets statistikdatabas kan du ladda ner större mängder data och anpassade dataserier. I databasen publicerar vi också långa tidsserier för perioden 1866-2021.

Läs mer om statistik

På våra statistiksidor hittar du all vår officiella statistik och våra statistikrapporter, men också information om officiell statistik och hur vi jobbar med att ta fram statistiken.

Senast granskad: 2022-04-06