Vägledning för kontroll av hygienregler inom djurens hälso- och sjukvård och åtgärder vid MRSA och MRSP (K112)

Länsstyrelserna ansvarar för att utöva kontroll av verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, djurhälsopersonal och de djurhållare som berörs av föreskriftskraven för MRSA och MRSP inom respektive län.

Hygienregler för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård riktar sig till

  • verksamheter inom djurens hälso-och sjukvård som bedriver veterinärmedicinsk vård
  • djurhälsopersonal som bedriver annan verksamhet än veterinärmedicinsk vård.

Särskilda åtgärder när MRSA och MRSP misstänks eller har påvisats riktar sig till

  • behandlande veterinär som i sitt arbete kan komma i kontakt med de djur som omfattas av föreskriftskraven
  • de djurhållare som har ett djur där MRSA och MRSP misstänks eller har påvisats.

Kontrollvägledning

Bilagor

Checklistor

Senast granskad: 2024-07-03

Till toppen