Vägledningar för kontroll av djurhållares hantering av läkemedel

Länsstyrelserna ansvarar för att utöva kontroll av djurhållarens hantering av läkemedel.

Kontrollen innebär att länsstyrelsen kontrollerar hur djurhållaren hanterar och registrerar läkemedel till djur. Länsstyrelserna kontrollerar de substanser som används i djurhållningen.

Syftet med kontrollen är att säkerställa att läkemedel till djur används säkert och begränsat så att samhällets krav på djurs och människors hälsa, djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet tillgodoses.

Kontrollvägledning och checklista

Senast granskad: 2024-06-24

Till toppen