Publiceringsdatum21 Januari 2022

Vårt kontor i Jönköping får hederspris av stadsbyggnadsnämnd

Varje år delar stadsbyggnadsnämnden i Jönköping ut ett stadsbyggnadspris för att uppmärksamma byggnader och miljöer som visar på god byggnadsvård, god arkitektur eller god livsmiljö.

Mali Jankovic från Jordbruksverket tillsammans med pristagare från Skogsstyrelsen, Skanska och Tengbom arkitektkontor.

Mali Jankovic från Jordbruksverket (längst till höger) tog emot priset tillsammans med Skogsstyrelsen, Skanska och Tengbom arkitektkontor.

Skogsstyrelsens och Jordbruksverkets kontor i Jönköping var nominerade i kategorin god arkitektur. I samma kategori var även Ritaren 2, Skänkeberg och Hulukvarnsgatan, Dunkehalla nominerade. Priset gick till flerbostadshuset Hulukvarnsgatan, men Skogsstyrelsens och Jordbruksverkets kontorsbyggnad fick juryns hederpris.

Ett hederspris kan ges till ett bidrag som inte vunnit sin klass men för att det har särskilda kvaliteter utöver segraren.

Motiveringen

Statliga verkens kontorsbyggnader blir i denna stadsmässiga trappande volym hörnstenen och livgivaren till Jönköpings utvidgade innerstad. Fasaden tolkar med sina veck och skuggspel förebilder från 1800-talsfasader. Insidan är lättorienterad och överraskar med stora, ljusa, gemensamma ytor med sjökontakt. Interiörens fint formade landskap inspirerar med jord, skog och fantastiska utblickar. Med en modig och framåtblickande flytt, bidrar de statliga verken till utveckling av det nya Jönköping.

Du kan läs mer om priset, se de andra nominerade, samt inspelningen från prisutdelningen.

Senast uppdaterad:

Till toppen