Publiceringsdatum30 Juni 2022

Vårens experimentdag – med fokus på innovation och IT-säkerhet

I mitten av juni var det återigen dags för utveckling- och digitaliseringsavdelningen att genomföra sin experimentdag. Två gånger per år ägnas en hel dag åt kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och innovation.

Team A på systemutvecklingsenheten jordbrukarstöd började utveckla ett retroverktyg.

Innehållsrik dag

Vi startade dagen med att Gunnar Mosnik, som under våren utbildats till innovationsledare, berättade om innovationsprinciper och gav exempel på innovativt arbete.

Timmen efter det kunde alla som ville välja att delta på någon av de planerade sessionerna:

  • Innovation i praktiken – en modell för utveckling, samarbete och resultat
  • IT-säkerhet – Vad är säkerhet, hur ska vi agera och hur skyddar vi oss?
  • Microprofile, OpenAPI & Java backend – Hur ser framtidens teknik på Jordbruksverket ut?

Resten av dagen hölls fri i kalendern och det fanns workshopledare tillgängliga för de grupperingar som ville ha deras hjälp.

Förberedelser ger en bra utnyttjad dag

De olika teamen på avdelningen hade fått möjlighet att avsätta tid för förberedelser inför experimentdagen. Att ta kontakter utanför det egna teamet och även involvera systemförvaltare och verksamhet ger goda möjligheter att hitta nya vägar för att lösa vårt uppdrag.

Niklas använde spel som inspiration för kommande projekt

Niklas Johansson

Niklas Johansson på IT-arkitekturenheten använde den arketyp som presenterades på sessionen om Microprofile och satt enskilt och skapade en rest-proxy mot Blizzards World of Warcraft API. Sedan använde han det API:et för att sammanställa en lista med vad toppspelarna i spelet använder för gear, gems, enchants och så vidare för varje enskild klass och specifikation.

För den som inte är så tekniskt bevandrad så kan det jämföras med att skapa en hemsida som exempelvis skidåkare kan använda för att kolla upp vad världstoppen använder för märken på skidor, handskar, stövlar med mera.

– Experimentdagen gav mig möjlighet att jobba med någonting som vi är i startgroparna för att börja använda i vårt team. Det gav en bättre förståelse för hur vi ska sätta upp våra projekt och hur vi kan jobba med dem i framtiden, säger Niklas.

Markus team gjorde ett retroverktyg

Markus Eriksson

Markus Eriksson och hans kollegor i Team A på systemutvecklingsenheten jordbrukarstöd satt gemensamt och arbetade för att få ihop ett retroverktyg som de skulle kunna använda på teamets retrospektivmöten.

– Det blev väldigt lyckat och förhoppningen är att fortsätta arbeta med verktyget "JRetro" för att kunna demonstrera det för våra kollegor, berättar Markus.

– Det var en fantastiskt lärorik dag som tillät oss att släppa våra vedertagna tekniker och tänka helt nytt, så vi har lärt oss mycket och hittat en massa nya verktyg, avslutar Markus.

Vi planerar redan för nästa experimentdag

Visionen för våra experimentdagar är att det ska vara en möjlighet för kreativiteten och innovationen att flöda.

På nästa experimentdag till hösten planerar vi att återuppta samarbetet med Domstolsverket, och även involvera länsstyrelsen och våra kunder, för att vi ska få upp ögonen för nya utvecklingsmöjligheter.

Senast uppdaterad: