Jordbruksverkets kungörelser

Här finns Jordbruksverkets kungörelser. När Jordbruksverket fattar beslut som berör många eller vänder sig till en obestämd grupp av personer kan vi delge beslutet genom en så kallad kungörelse.

Så här går det till:

  • Vi fattar ett beslut som påverkar många personer eller en obestämd grupp av personer.
  • Vi beslutar att vi ska delge beslutet med en så kallad kungörelse­delgivning. Det innebär att vi meddelar genom post- och inrikes tidningar och ibland även i lokal­tidningar att beslutet finns, var det finns och under hur lång tid det är tillgängligt hos oss. Här ingår också en beskrivning av beslutets huvudsakliga innehåll.
  • Vi publicerar beslutet på vår webbplats.

Besluten finns tillgängliga på vår webbplats under 2 veckor från att vi fattade beslutet om att vi ska delge beslutet som en kungörelse. När tiden har gått ut anses alla berörda personer delgivna beslutet.

Ett exempel på ett beslut som vi vanligtvis delger genom kungörelse är våra beslut om restriktions­zoner, det vill säga skydds- och övervaknings­zoner, vid utbrott av djursjukdom.

Aktuella kungörelser

Senast granskad: 2024-05-16