Sammanställning av förprövnings­statistik för ny-, till-, eller ombyggnad av stallar med mera

Sammanställningar av förprövningsstatistik för år 2022 och 2023.

Förprövning är ett förhandsgodkännande som länsstyrelserna prövar. Kravet på förprövning regleras i djurskyddslagstiftningen och gäller bland annat vid ny-, till- eller ombyggnad av stallar eller andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn. Kravet på förprövning gäller inte alla typer av djurhållning utan endast sådana utrymmen som är avsedda för hästar, djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar, eller för undervisning­sdjur som inte är försöksdjur.

Om du behöver få tag på tidigare förprövningsstatistik kan du mejla oss:

Senast granskad: 2024-01-30

Till toppen