Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012

Publiceringsdatum: 2013-03-04

Referensår: 2012 Ämnesord: Övrigt

Ann-Marie Karlsson 036-15 59 63 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Syftet med denna undersökning är att ge en bild av nuläget vad gäller hundar, katter och andra sällskapsdjur i de svenska hushållen samt visa på de förändringar som skett sedan 2006 då undersökningen genomfördes senast. Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde undersökningen på uppdrag av Agria Djurförsäkring, Jordbruksverket, Royal Canin och Svenska Kennelklubben (SKK) under hösten 2012. Undersökningens resultat speglar de förhållanden som rådde den 21 september 2012.

Hitta på sidan

Till toppen