Höstsådda arealer 2018

Publiceringsdatum: 2018-11-30

Referensår: 2018 Produktkod: JO0110 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Gerda Ländell 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Höstvetearealen ökade med 37 %

Den här hösten såddes 418 600 hektar höstvete, vilket är 37 % mer än förra höstens areal. I år är arealen i nivå med 2016 års rekordstora areal och samtidigt 13 % större än genomsnittet för de fem senaste åren. Jämfört med tioårsgenomsnittet är ökningen 23 %.

Höstrågarealen ökade med 79 %

Sådden av höstråg har beräknats till 34 700 hektar, vilket är 79 % mer än fjolårsarealen, 62 % mer än femårsgenomsnittet och den största arealen sedan 2008.

Höstkorn och höstrågvete i nivå med 2016 års arealer

Sådden av höstkorn har beräknats till 20 400 hektar, vilket är 24 % mer än förra hösten och även 24 % mer än femårsgenomsnittet. Den höstsådda arealen av rågvete blev 27 500 hektar, en ökning med 76 % jämfört med i fjol. Både höstkorn- och höstrågvetearealerna tangerar 2016 års arealer.

Höstrapsarealen ökade med 10 %

Det har såtts 98 900 hektar höstraps den här hösten, vilket är 10 % mer än i fjol och 11 % mer än femårsgenomsnittet. Höstrapsarealen är i samma storleksordning som rekordarealen från år 2016.

Även ekologiskt odlad höstsådd areal ökade

Den totala höstsådda arealen som kommer att odlas ekologiskt har beräknats till 50 200 hektar och är därmed 60 % större än föregående års areal.

Tidig skörd och gynnsam höst medförde stora höstsådda arealer

Sommartorkan ledde till att årets grödor skördades tidigt. Därmed fanns gott om tid till att förbereda markerna för höstsådd. Många fält såddes tidigt och en del av grödorna har hunnit växa sig ovanligt frodiga under den varma hösten. Det ökar risken för snömögel och andra svampsjukdomar som kan medföra utvintring. Det finns också farhågor om att bland annat vildsvin och gäss har skadat grödorna så att de måste köras upp.

Hitta på sidan

Till toppen