Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2014:04

Publiceringsdatum: 2014-06-18

Referensår: 2014 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari–april 2014

Slakten av nötkreatur ökade med 5,8 % och slakten av svin med 0,4 % under januari–april 2014 jämfört med januari–april 2013. Slakten av kyckling ökade med 9,8 % under januari–mars 2014 jämfört med januari–mars 2013. Kvantiteten invägd mjölk ökade med 2,7 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 10,0 % under januari–april 2014 jämfört med motsvarande period under år 2013.

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2011–2014. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen