Publiceringsdatum3 Juni 2024

Söktryck och handläggnings­tider i fokus

Hur ser intresset ut för de olika stöden i havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet? Finns det några stora utmaningar? Går det att göra förbättringar? Det var frågor som var uppe på bordet när programmets övervaknings­kommitté träffades i maj.

Odlad fisk i fisktankar.

I samband med övervakningskommitténs möte gjorde ledamöterna även ett studiebesök hos företaget Gårdsfisk. De fick bland annat titta närmare på företagets fisktankar. Foto: Karin Bendz

Övervakningskommittén för havs-, fiskeri- och vatten­bruks­programmet består av ledamöter från myndigheter och bransch­organisationer. Kommitténs uppgift är att se till att målen med programmet nås och att arbetet genomförs på ett effektivt sätt.

Under mötet i skånska Brösarp fick ledamöterna en presentation av läget i programmet, som bland annat visade att

 • det genomgående är ett högt söktryck i programmet
 • fem stöd är redan stängda eftersom pengarna är slut:
  • kompetensutveckling och bilda nätverk inom fiske
  • genomförande av havsmiljödirektivet
  • skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald
  • investeringsstöd för diversifiering och förädling
  • investeringar ombord
 • det däremot är lägre söktryck när det gäller stöden för vattenbruk och säl
 • långa handläggningstider är ett problem.

Utifrån presentationen diskuterade ledamöterna åtgärder som kan bli aktuella för att förbättra läget. Exempel på förslag som diskuterades var möjligheten att se över stöd­möjligheterna inom vatten­bruks­åtgärderna, möjligheten att använda lotsar för att ge support med tillstånd och ansökningar samt en ökning av antal hand­läggare för att få ner handläggnings­tiderna.

I samband med mötet gjorde ledamöterna även ett studiebesök hos vattenbruks­företaget Gårdsfisk för en presentation av företagets verksamhet och visioner.

Minnesanteckningarna från mötet publiceras senare på den här sidan:

Senast uppdaterad:

Till toppen