Lista över reglerade icke-karantän­skadegörare

På den här sidan hittar du en förteckning över reglerade icke-karantän­skadegörare.

Du kan sortera innehållet i tabellen genom att klicka på pilarna eller kolumnernas rubriker.

Lista över reglerade icke-karantänskadegörare och växterna som de inte får förekomma på

Botaniskt namn på skadegöraren samt eventuellt svenskt namn eller den sjukdom som den orsakar

Typ av organism

EPPO-kod

Växter för plantering (släkte eller art)

Kategori av förökningsmaterial

Hänvisning till regelverk

Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (bakterios på lucern)

Bakterier

CORBIN

Medicago sativa

Utsäde av foderväxter

Bilaga IV del A till (EU) 2019/2072

Ditylenchus dipsaci (stjälknematod)

Nematoder

DITYDI

Medicago sativa

Utsäde av foderväxter

Bilaga IV del A till (EU) 2019/2072

Aphelenchoides besseyi (bladnematod)

Nematoder

APLOBE

Oryza sativa

Utsäde av stråsäd

Bilaga IV del B till (EU) 2019/2072

Gibberella fujikuroi

Svampar

GIBBFU

Oryza sativa

Utsäde av stråsäd

Bilaga IV del B till (EU) 2019/2072

Xylophilus ampelinus

Bakterier

XANTAM

Vitis

Vinstockar

Bilaga IV del C till (EU) 2019/2072

Viteus vitifoliae (vinlus)

Insekter och kvalster

VITEVI

Vitis

Vinstockar

Bilaga IV del C till (EU) 2019/2072

Arabis-mosaikvirus (ArMV)

Virus och fytoplasma

ARMV00

Vitis

Vinstockar

Bilaga IV del C till (EU) 2019/2072

Candidatus Phytoplasma solani

Virus och fytoplasma

PHYPSO

Vitis

Vinstockar

Bilaga IV del C till (EU) 2019/2072

Grapevine fanleaf virus

Virus och fytoplasma

GFLV00

Vitis

Vinstockar

Bilaga IV del C till (EU) 2019/2072

Grapevine fleck virus

Virus och fytoplasma

GFKV00

Vitis (utom V. vinifera)

Vinstockar

Bilaga IV del C till (EU) 2019/2072

Grapevine leafroll associated virus 1

Virus och fytoplasma

GLRAV1

Vitis

Vinstockar

Bilaga IV del C till (EU) 2019/2072

Grapevine leafroll associated virus 3

Virus och fytoplasma

GLRAV3

Vitis

Vinstockar

Bilaga IV del C till (EU) 2019/2072

Erwinia amylovora (päronpest)

Bakterier

ERWIAM

Amelanchier, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Chaenomeles, Eriobtrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana, Pyracantha, Pyrus, Sorbus

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

Bakterier

PSDMAK

Actinidia

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Pseudomonas syringae pv. persicae

Bakterier

PSDMPE

Prunus persica, Prunus salicina

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Spiroplasma citri

Bakterier

SPIRCI

Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Xanthomonas arboricola pv. pruni

Bakterier

XANTPR

Prunus

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Xanthomonas euvesicatoria

Bakterier

XANTEU

Capsicum annuum

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Xanthomonas gardneri

Bakterier

XANTGA

Capsicum annuum

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Xanthomonas perforans

Bakterier

XANTPF

Capsicum annuum

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Xanthomonas vesicatoria

Bakterier

XANTVE

Capsicum annuum

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Cryphonectria parasitica (kastanjekräfta)

Svampar

ENDOPA

Castanea

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Dothistroma pini (rödbandsjuka)

Svampar

DOTSPI

Pinus

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Dothistroma septosporum (rödbandsjuka)

Svampar

SCIRPI

Pinus

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Lecanosticta acicola

Svampar

SCIRAC

Pinus

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Phytophthora ramorum (EU-isolat)

Svampar

PHYTRA

Camellia, Castanea sativa, Fraxinus excelsior, Larix decidua, Larix kaempferi, Larix eurolepis, Pseudotsuga menziesii, Quercus cerris, Quercus ilex, Quercus rubra, Rhododendron, Viburnum

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Plasmopara halstedii

Svampar

PLASHA

Helianthus annuus

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Plenodomus tracheiphilus

Svampar

DEUTTR

Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Puccinia horiana (vit krysantemumrost)

Svampar

PUCCHN

Chrysanthemum

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Aculops fuchsiae (galkvalster)

Insekter och kvalster

ACUPFU

Fuchsia

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Opogona sacchari (bananmal)

Insekter och kvalster

OPOGSC

Beaucarnea, Bougainvillea, Crassula, Crinum, Dracaena, Ficus, Musa, Pachira, Palmae, Sansevieria, Yucca

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Rhynchophorus ferrugineus (palmvivel)

Insekter och kvalster

RHYCFE

Palmae (Areca catechu, Arenga pinnata, Bismarckia, Borassus flabellifer, Brahea armata, Brahea edulis, Butia capitata, Calamus merrillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha utan, Copernicia, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubaea chilensis, Livistona australis, Livistona decora, Livistona rotundifolia, Metroxylon sagu, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix reclinata, Phoenix roebelenii, Phoenix sylvestris, Phoenix theophrasti, Pritchardia, Ravenea rivularis, Roystonea regia, Sabal palmetto, Syagrus romanzoffiana, Trachycarpus fortunei, Washingtonia)

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Ditylenchus dipsaci (stjälknematod)

Nematoder

DITYDI

Allium, Camassia, Crocus flavus, Galanthus, Hyacinthus, Hymenocallis, Muscari, Narcissus, Ornithogalum, Puschkina, Scilla, Sternbergia, Tulipa, Chionodoxa

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Candidatus Phytoplasma mali

Virus och fytoplasma

PHYPMA

Malus

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Candidatus Phytoplasma prunorum

Virus och fytoplasma

PHYPPR

Prunus

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Candidatus Phytoplasma pyri

Virus och fytoplasma

PHYPPY

Pyrus

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Candidatus Phytoplasma solani

Virus och fytoplasma

PHYPSO

Lavandula

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Chrysanthemum stunt viroid (krysantemumdvärgsjuka)

Virus och fytoplasma

CSVD00

Argyranthemum, Chrysanthemum

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Citrus exocortis viroid (CEVd)

Virus och fytoplasma

CEVD00

Citrus

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Citrus tristeza virus (CTV)

Virus och fytoplasma

CTV000

Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Impatiens necrotic spot tospovirus (INSV) nekrosfläckvirus

Virus och fytoplasma

INSV00

Begonia x hiemalis, hybrider av Impatiens New Guinea

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Potato spindle tuber viroid

Virus och fytoplasma

PSTVD0

Capsicum annuum

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Plum pox virus (sjarka-virus)

Virus och fytoplasma

PPV000

Prunus

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronsfläckvirus, bronsfläcksjuka)

Virus och fytoplasma

TSWV00

Begonia x hiemalis, Capsicum annuum, hybrider av Chrysanthemum, Gerbera, Impatiens New Guinea, Pelargonium

Prydnadsväxter

Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072

Cryphonectria parasitica (kastanjekräfta)

Svampar

ENDOPA

Castanea sativa

Skogsodlingsmaterial

Bilaga IV, del E i (EU) 2019/2072

Dothistroma pini (rödbandsjuka)

Svampar

DOTSPI

Pinus

Skogsodlingsmaterial

Bilaga IV, del E i (EU) 2019/2072

Dothistroma septosporum (rödbandsjuka)

Svampar

SCIRPI

Pinus

Skogsodlingsmaterial

Bilaga IV, del E i (EU) 2019/2072

Lecanosticta acicola

Svampar

SCIRAC

Pinus

Skogsodlingsmaterial

Bilaga IV, del E i (EU) 2019/2072

Phytophthora ramorum (EU-isolat)

Svampar

PHYTRA

Castanea sativa, Fraxinus excelsior, Larix decidua, Larix kaempferi , Larix × eurolepis, Pseudotsuga menziesii, Quercus cerris, Quercus ilex, Quercus rubra

Skogsodlingsmaterial

Bilaga IV, del E i (EU) 2019/2072

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (gulbakterios på tomat)

Bakterier

CORBMI

Solanum lycopersicum

Utsäde av köksväxter

Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli

Bakterier

XANTPH

Phaseolus vulgaris

Utsäde av köksväxter

Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans

Bakterier

XANTFF

Phaseolus vulgaris

Utsäde av köksväxter

Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072

Xanthomonas euvesicatoria

Bakterier

XANTEU

Capsicum annuum, Solanum lycopersicum

Utsäde av köksväxter

Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072

Xanthomonas gardneri

Bakterier

XANTGA

Capsicum annuum, Solanum lycopersicum

Utsäde av köksväxter

Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072

Xanthomonas perforans

Bakterier

XANTPF

Capsicum annuum, Solanum lycopersicum

Utsäde av köksväxter

Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072

Xanthomonas vesicatoria

Bakterier

XANTVE

Capsicum annuum, Solanum lycopersicum

Utsäde av köksväxter

Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072

Acanthoscelides obtectus

Insekter och kvalster

ACANOB

Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris

Utsäde av köksväxter

Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072

Bruchus pisorum (ärtsmyg)

Insekter och kvalster

BRCHPI

Pisum sativum

Utsäde av köksväxter

Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072

Bruchus rufimanus (bönsmyg, bönvivel)

Insekter och kvalster

BRCHRU

Vicia faba

Utsäde av köksväxter

Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072

Ditylenchus dipsaci (stjälknematod)

Nematoder

DITYDI

Allium cepa, Allium porrum

Utsäde av köksväxter

Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072

Pepino mosaic virus

Virus och fytoplasma

PEPMV0

Solanum lycopersicum

Utsäde av köksväxter

Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072

Potato spindle tuber viroid (PSTVd)

Virus och fytoplasma

PSTVD0

Solanum lycopersicum, Capsicum annuum

Utsäde av köksväxter

Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072

Dickeya och Pectobacterium (stjälkbakterios och stjälkröta)

Bakterier

1DICKG, 1PECBG

Solanum tuberosum

Utsädespotatis

Bilaga IV, del G i (EU) 2019/2072

Candidatus Liberibacter solanacearum (zebra chip)

Virus och fytoplasma

LIBEPS

Solanum tuberosum

Utsädespotatis

Bilaga IV, del G i (EU) 2019/2072

Candidatus Phytoplasma solani

Virus och fytoplasma

PHYPSO

Solanum tuberosum

Utsädespotatis

Bilaga IV, del G i (EU) 2019/2072

Ditylenchus destructor (potatisrötnematod)

Nematoder

DITYDE

Solanum tuberosum

Utsädespotatis

Bilaga IV, del G i (EU) 2019/2072

Thanatephorus cucumeris (lackskorv)

Svampar

RHIZSO

Solanum tuberosum

Utsädespotatis

Bilaga IV, del G i (EU) 2019/2072

Spongospora subterranea (pulverskorv)

Svampar

SPONSU

Solanum tuberosum

Utsädespotatis

Bilaga IV, del G i (EU) 2019/2072

Leaf roll virus

Virus och fytoplasma

PLRV00

Solanum tuberosum

Utsädespotatis

Bilaga IV, del G i (EU) 2019/2072

Potato spindle tuber viroid (PSTVd)

Virus och fytoplasma

PSTVD0

Solanum tuberosum

Utsädespotatis

Bilaga IV, del G i (EU) 2019/2072

Alternaria linicola (svartfläcksjuka)

Svampar

ALTELI

Linum usitassimum

Utsäde av olje- och spånadsväxter

Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072

Boeremia exigua var. linicola

Svampar

PHOMEL

Linum usitassimum

Utsäde av olje- och spånadsväxter

Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072

Botrytis cinerea (gråmögel)

Svampar

BOTRCI

Helianthus annuus, Linum usitassimum

Utsäde av olje- och spånadsväxter

Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072

Colletotrichum lini

Svampar

COLLLI

Linum usitassimum

Utsäde av olje- och spånadsväxter

Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072

Diaporthe caulivora

Svampar

DIAPPC

Glycine max

Utsäde av olje- och spånadsväxter

Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072

Diaporthe phaseolorum var. sojae

Svampar

DIAPPS

Glycine max

Utsäde av olje- och spånadsväxter

Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072

Fusarium utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (FUSAAL) och Fusarium circinatum (GIBBCI)

Svampar

1FUSAG

Linum usitassimum

Utsäde av olje- och spånadsväxter

Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072

Plasmopora halstedii

Svampar

PLASHA

Helianthus annuus

Utsäde av olje- och spånadsväxter

Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072

Sclerotinia sclerotiorum (bomullsmögel)

Svampar

SCLESC

Brassica rapa var. silvestris, Brassica napus, Helianthus annuus, Sinapsis alba

Utsäde av olje- och spånadsväxter

Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072

Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (gulbakterios på tomat)

Bakterier

CORBMI

Solanum lycopersicum

Köksväxter

Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072

Xanthomonas euvesicatoria

Bakterier

XANTEU

Capsicum annuum, Solanum lycopersicum

Köksväxter

Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072

Xanthomonas gardneri

Bakterier

XANTGA

Capsicum annuum, Solanum lycopersicum

Köksväxter

Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072

Xanthomonas perforans

Bakterier

XANTPF

Capsicum annuum, Solanum lycopersicum

Köksväxter

Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072

Xanthomonas vesicatoria

Bakterier

XANTVE

Capsicum annuum, Solanum lycopersicum

Köksväxter

Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072

Fusarium utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (FUSAAL) och Fusarium circinatum (GIBBCI)

Svampar

1FUSAG

Asparagus officinalis

Köksväxter

Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072

Helicobasidium brebissonii

Svampar

HLCBBR

Asparagus officinalis

Köksväxter

Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072

Stromantinia cepivora

Svampar

SCLOCE

Allium cepa, Allium fistulosum, Allium porrum, Allium sativum

Köksväxter

Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072

Verticillium dahliae (kransmögel)

Svampar

VERTDA

Cynara cardunculus

Köksväxter

Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072

Ditylenchus dipsaci

Nematoder

DITYDI

Allium sativum, Allium cepa

Köksväxter

Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072

Leek yellow stripe virus

Virus och fytoplasma

LYSV00

Allium sativum

Köksväxter

Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072

Onion yellow dwarf virus

Virus och fytoplasma

OYDV00

Allium cepa, Allium sativum

Köksväxter

Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072

Potato spindle tuber viroid (PSTVd)

Virus och fytoplasma

PSTVD0

Capsicum annuum, Solanum lycopersicum

Köksväxter

Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072

Tomato spotted wilt tospovirus (TSWV) (tomatbronsfläckvirus, bronsfläcksjuka)

Virus och fytoplasma

TSWV00

Capsicum annuum, Lactuca sativa, Solanum lycopersicum, Solanum melongena

Köksväxter

Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072

Tomato yellow leaf curl virus

Virus och fytoplasma

TYLCV0

Solanum lycopersicum

Köksväxter

Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072

Agrobacterium tumefaciens (rotkräfta)

Bakterier

AGRBTU

Cydonia oblonga, Juglans regia, Malus, Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus, Vaccinium

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Agrobacterium spp.

Bakterier

1AGRBG

Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Candidatus Phlomobacter fragariae

Bakterier

PHMBFR

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Erwinia amylovora (päronpest)

Bakterier

ERWIAM

Cydonia, Malus, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Pseudomonas avellanae

Bakterier

PSDMAL

Corylus avellana

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi

Bakterier

PSDMSA

Olea europaea

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Bakterier

PSDMMP

Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Pseudomonas syringae pv. persicae

Bakterier

PSDMPE

Prunus persica, Prunus salicina

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Pseudomonas syringae pv. syringae

Bakterier

PSDMSY

Cydonia oblonga, Malus, Pyrus, Prunus armeniaca

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Pseudomonas viridiflava

Bakterier

PSDMVF

Prunus armeniaca

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Rhodococcus fascians (knippebakterios)

Bakterier

CORBFA

Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Spiroplasma citri

Bakterier

SPIRCI

Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Xanthomonas arboricola pv. corylina

Bakterier

XANTCY

Corylus avellana

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Xanthomonas arboricola pv. juglandi

Bakterier

XANTJU

Juglans regia

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Xanthomonas arboricola pv. pruni

Bakterier

XANTPR

Prunus amygladus, Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus persica, Prunus salicina

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Xanthomonas campestris pv. fici

Bakterier

XANTFI

Ficus carica

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Xanthomonas fragariae (bladfläcksjuka)

Bakterier

XANTFR

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Armillariella mellea (honungsskivling)

Svampar

ARMIME

Corylus avellana, Cydonia oblonga, Ficus carica, Juglans regis, Malus, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Chondrostereum purpureum (purpurskinn, silverglans)

Svampar

STERPU

Cydonia oblonga, Juglans regia, Malus, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Colletotrichum acutatum (svartröta)

Svampar

COLAC

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Cryphonectria parasitica (kastanjekräfta)

Svampar

ENDOPA

Castanea sativa

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Diaporthe strumella

Svampar

DIAPST

Ribes

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Diaporthe vaccinii

Svampar

DIAPVA

Vaccinium

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Exobasidium vaccinii (odonkvast, lingonsvulst)

Svampar

EXOBVA

Vaccinium

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Glomerella cingulata (bitterröta)

Svampar

GLOMCI

Cydonia oblonga, Malus, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Godronia cassandrae

Svampar

GODRCA

Vaccinium

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Microsphaera grossulariae (krusbärsmjöldagg)

Svampar

MCRSGR

Ribes

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Mycosphaerella punctiformis

Svampar

RAMUEN

Castanea sativa

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Neofabraea alba (gloeosporium röta, bitterröta)

Svampar

PEZIAL

Cydonia oblonga, Malus, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Neofabraea malicorticis (gloeosporium röta, bitterröta)

Svampar

PEZIMA

Cydonia oblonga, Malus, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Neonectria ditissima ( fruktträdskräfta)

Svampar

NECTGA

Cydonia oblonga, Juglans regia, Malus, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Peronospora rubi

Svampar

PERORU

Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Phytophthora cactorum (kronröta)

Svampar

PHYTCC

Cydonia oblonga, Fragaria, Juglans regia, Malus, Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Phytophthora cambivora

Svampar

PHYTCM

Castanea sativa, Pistacia vera

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Phytophthora cinnamomi

Svampar

PHYTCN

Castanea sativa

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Phytophthora citrophthora

Svampar

PHYTCO

Citrus, Fortunella, Poncirus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Phytophthora cryptogea

Svampar

PHYTCR

Pistacia vera

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Phytophthora fragariae (rödröta)

Svampar

PHYTFR

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Phytophthora nicotianae var. parasitica

Svampar

PHYTNP

Citrus, Fortunella, Poncirus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Phytophthora ramorum (EU-isolat)

Svampar

PHYTRA

Castanea sativa, Vaccinium

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Phytophthora spp.

Svampar

1PHYTG

Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Plenodomus tracheiphilus

Svampar

DEUTTR

Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Podosphaera aphanis

Svampar

PODOAP

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Podosphaera mors-uvae (krusbärsmjöldagg)

Svampar

SPHRMU

Ribes

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Rhizoctonia fragariae (rotröta)

Svampar

RHIZFR

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Rosellinia necatrix

Svampar

ROSLNE

Pistacia vera

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Sclerophora pallida (gulvit blekspik)

Svampar

SKLPPA

Cydonia oblonga, Malus, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Verticillium albo-atrum (kransmögel, vissnesjuka)

Svampar

VERTAA

Corylus avellana, Cydonia oblonga, Fragaria, Malus, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Verticillium dahliae (kransmögel, vissnesjuka)

Svampar

VERTDA

Corylus avellana, Cydonia oblonga, Fragaria, Malus, Olea europaea, Pistacia vera, Prunus armeniaca, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Aleurotrixus floccosus (mjöllöss)

Insekter och kvalster

ALTHFL

Citrus, Fortunelle, Poncirus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Cecidophyopsis ribis (vinbärsgallkvalster)

Insekter och kvalster

ERPHRI

Ribes

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Ceroplastes rusci

Insekter och kvalster

CERPRU

Ficus carica

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Chaetosiphon fragaefolii (jordgubbsbladlöss)

Insekter och kvalster

CHTSFR

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Dasineura tetensi (vinbärsbladgallmygga)

Insekter och kvalster

DASYTE

Ribes

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Epidiaspis leperii (sköldlöss)

Insekter och kvalster

EPIDBE

Juglans regia

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Eriosoma lanigerum (ullig äppelbladlus)

Insekter och kvalster

ERISLA

Cydonia oblonga, Malus, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Parabemisia myricae (mjöllöss)

Insekter och kvalster

PRABMY

Citrus, Fortunella, Poncirus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Phytoptus avellanae (hasselgallkvalster)

Insekter och kvalster

ERPHAV

Corylus avellana

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Phytonemus pallidus (jordgubbskvalster)

Insekter och kvalster

TARSPA

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Pseudaulacaspis pentagona (vit persikosköldlöss, mullbärssköldlöss)

Insekter och kvalster

Juglans regia, Prunus armeniaca, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Ribes

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Psylla spp. (bladloppor)

Insekter och kvalster

1PSYLG

Cydonia oblonga, Malus, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Quadraspidiotus perniciosus (Sant José-sköldlus)

Insekter och kvalster

QUADPE

Juglans regia, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Ribes

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Resseliella theobaldi (hallonbarkgallmygga)

Insekter och kvalster

THOMTE

Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Tetranychus urticae (växthusspinnkvalster)

Insekter och kvalster

TETRUR

Ribes

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Aphelenchoides besseyi (bladnematod)

Nematoder

APLOBE

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Aphelenchoides blastophthorus (bladnematod)

Nematoder

APLOBL

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Aphelenchoides fragariae (jordgubsbladnematod)

Nematoder

APLOFR

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Aphelenchoides ritzemabosi (bladnematod)

Nematoder

APLORI

Fragaria, Ribes

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Ditylenchus dipsaci (stjälknematod)

Nematoder

DITYDI

Fragaria, Ribes

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Heterodera fici

Nematoder

HETDFI

Ficus carica

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Longidorus attenuatus

Nematoder

LONGAT

Fragaria, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus persica, Prunus salicina, Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Longidorus elongatus (nålnematod)

Nematoder

LONGEL

Fragaria, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus persica, Prunus salicina, Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Longidorus macrosoma

Nematoder

LONGMA

Fragaria, Prunus avium, Prunus cerasus, Ribes, Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Meloidogyne arenaria (rotgallnematod)

Nematoder

MELGAR

Ficus carica, Olea europaea, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Meloidogyne hapla (rotgallnematod)

Nematoder

MELGHA

Cydonia oblonga, Fragaria, Malus, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Meloidogyne incognita (rotgallnematod)

Nematoder

MELGIN

Ficus carica, Olea europaea, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Meloidogyne javanica (rotgallnematod)

Nematoder

MELGJA

Cydonia oblonga, Ficus carica, Olea europaea, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Pratylenchus penetrans (rotsårsnematod)

Nematoder

PRATPE

Cydonia oblonga, Ficus carica, Olea europaea, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Pratylenchus vulnus (valnötsrotnematod)

Nematoder

PRATVU

Citrus, Cydonia oblonga, Ficus carica, Fortunella, Fragaria, Malus, Olea europaea, Pistacia vera, Poncirus, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Tylenchulus semipenetrans

Nematoder

TYLESE

Citrus, Fortunella, Poncirus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Xiphinema diversicaudatum

Nematoder

XIPHDI

Fragaria, Juglans regia, Olea europaea, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus persica, Prunus salicina, Ribes, Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Xiphinema index

Nematoder

XIPHIN

Pistacia vera

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Apple chlorotic leaf spot virus

Virus och fytoplasma

ACLSV0

Cydonia oblonga, Malus, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Apple dimple fruit viroid (ADFVd)

Virus och fytoplasma

ADFVD0

Malus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Apple flat limb agent

Virus och fytoplasma

AFL000

Malus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Apple mosaic virus (ApMV)

Virus och fytoplasma

APMV00

Corylus avellana, Malus Mill. Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Apple star crack agent

Virus och fytoplasma

APHW00

Malus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Apple rubbery wood agent

Virus och fytoplasma

ARW000

Cydonia oblonga, Malus, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Apple scar skin viroid (ASSVd)

Virus och fytoplasma

ASSVD0

Malus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Apple stem-grooving virus

Virus och fytoplasma

ASGV00

Cydonia oblonga, Malus, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Apple stem-pitting virus

Virus och fytoplasma

ASPV00

Cydonia oblonga, Malus, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Apricot latent virus (ApLV)

Virus och fytoplasma

ALV000

Prunus armeniaca, Prunus persica

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Arabis mosaic virus (ArMV)

Virus och fytoplasma

ARMV00

Fragaria, Olea europaea, Prunus avium, Prunus cerasus, Ribes, Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Aucuba mosaic agent och blackcurrant yellows agent kombinerade

Virus och fytoplasma

BKY000

Ribes

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Black raspberry necrosis virus

Virus och fytoplasma

BRNV00

Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Blackcurrant reversion virus (BRV)

Virus och fytoplasma

BRAV00

Ribes

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Blueberry mosaic associated virus

Virus och fytoplasma

BLMAV0

Vaccinium

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Blueberry red ringspot virus

Virus och fytoplasma

BRRV00

Vaccinium

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Blueberry scorch virus (BIScV)

Virus och fytoplasma

BRSCV0

Vaccinium

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Blueberry shock virus

Virus och fytoplasma

BLSHV0

Vaccinium

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Blueberry shoestring virus

Virus och fytoplasma

BSSV00

Vaccinium

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Candidatus Phytoplasma asteris

Virus och fytoplasma

PHYPAS

Fragaria, Vaccinium

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Candidatus Phytoplasma fragariae

Virus och fytoplasma

PHYPFG

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Candidatus Phytoplasma mali (äppelhäxkvast)

Virus och fytoplasma

PHYPMA

Malus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Candidatus Phytoplasma pruni

Virus och fytoplasma

PHYPPN

Fragaria, Vaccinium

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Candidatus Phytoplasma prunorum

Virus och fytoplasma

PHYPPR

Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Candidatus Phytoplasma pyri

Virus och fytoplasma

PHYPPY

Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Candidatus Phytoplasma rubi

Virus och fytoplasma

PHYPRU

Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Candidatus Phytoplasma solani

Virus och fytoplasma

PHYPSO

Fragaria, Vaccinium

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Cherry green ring mottle virus

Virus och fytoplasma

CGRMV0

Prunus avium, Prunus cerasus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Cherry leaf roll virus

Virus och fytoplasma

CLRV00

Juglans regia, Olea europea, Prunus avium, Prunus cerasus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Cherry mottle leaf virus (ChMLV)

Virus och fytoplasma

CMLV00

Prunus avium, Prunus cerasus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Cherry necrotic rusty mottle virus

Virus och fytoplasma

CRNRM0

Prunus avium, Prunus cerasus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Chestnut mosaic agent (ChMV)

Virus och fytoplasma

saknas

Castanea sativa

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Citrus cristacortis agent

Virus och fytoplasma

CSCC00

Citrus, Fortunella, Poncirus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Citrus exocortis viroid (CEVd)

Virus och fytoplasma

CEVD00

Citrus, Fortunella, Poncirus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Citrus impietratura agent

Virus och fytoplasma

CSI000

Citrus, Fortunella, Poncirus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Citrus leaf Blotch virus

Virus och fytoplasma

CLBV00

Citrus, Fortunella, Poncirus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Citrus psorosis virus (CPsV)

Virus och fytoplasma

CPSV00

Citrus, Fortunella, Poncirus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Citrus tristeza virus (EU-isolat)

Virus och fytoplasma

CTV000

Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Citrus variegation virus

Virus och fytoplasma

CVV000

Citrus, Fortunella, Poncirus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Clover phyllody phytoplasma

Virus och fytoplasma

PHYP03

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Cranberry false blossom phytoplasma

Virus och fytoplasma

PHYPFB

Vaccinium

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Cucumber mosaic virus (CMV)

Virus och fytoplasma

CMV000

Ribes, Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Fig mosaic agent

Virus och fytoplasma

FGM000

Ficus carica

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Fruktsjukdomar: chat fruit, green crinkle, bumpy fruit of Ben Davis, rough, star crack, russet ring, russet wart

Virus och fytoplasma

APCF00, APGC00, APRSK0, APLP00

Malus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Gooseberry vein banding associated virus (GVBaV)

Virus och fytoplasma

GOVB00

Ribes

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Hop stunt viroid (HSVd)

Virus och fytoplasma

HSVD00

Citrus, Fortunella, Poncirus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Little cherry virus 1 and 2 (LChV1, LChV2)

Virus och fytoplasma

LCHV10, LCHV20

Prunus avium, Prunus cerasus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Myrobalan latent ringspot virus (MLRSV)

Virus och fytoplasma

MLRSV0

Prunus domestica, Prunus salicina

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Olive leaf yellowing associated virus

Virus och fytoplasma

OLYAV0

Olea europaea

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Olive vein yellowing-associated virus

Virus och fytoplasma

OVYAV0

Olea europaea

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Olive yellow mottling and decline associated virus

Virus och fytoplasma

OYMDAV

Olea europaea

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Peach latent mosaic viroid (PLMVd)

Virus och fytoplasma

PLMVD0

Prunus persica

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Pear bark necrosis agent

Virus och fytoplasma

PRBN00

Cydonia oblonga, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Pear bark split agent

Virus och fytoplasma

PRBS00

Cydonia oblonga, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Pear blister canker viroid (PBCVd)

Virus och fytoplasma

PBCVD0

Cydonia oblonga, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Pear rough bark agent

Virus och fytoplasma

PRRB00

Cydonia oblonga, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Plum pox virus (sjarka-virus)

Virus och fytoplasma

PPV000

Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasifera, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Prune dwarf virus (PDV)

Virus och fytoplasma

PDV000

Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Virus och fytoplasma

PNRSV0

Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Quince yellow blotch agent

Virus och fytoplasma

ARW000

Cydonia oblonga, Pyrus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Raspberry bushy dwarf virus

Virus och fytoplasma

RBDV00

Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Raspberry leaf mottle virus

Virus och fytoplasma

RLMV00

Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Raspberry ringspot virus (RpRSV) (hallonringfläckvirus)

Virus och fytoplasma

RPRSV0

Fragaria, Prunus avium, Prunus cerasus, Ribes, Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Raspberry vein chlorosis virus

Virus och fytoplasma

RVCV00

Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Raspberry yellow spot

Virus och fytoplasma

RYS000

Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Rubus yellow net virus

Virus och fytoplasma

RYNV00

Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Strawberry crinkle virus (jordgubbskrussjukevirus)

Virus och fytoplasma

SCRV00

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Strawberry latent ringspot virus (latent jordgubbsringfläckvirus)

Virus och fytoplasma

SLRSV0

Fragaria, Olea europaea, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus persica, Ribes, Rubus

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Strawberry mild yellow edge virus (jordgubbsgulkantvirus)

Virus och fytoplasma

SMYEV0

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Strawberry mottle virus (SMoV)

Virus och fytoplasma

SMOV00

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Strawberry multiplier disease phytoplasma

Virus och fytoplasma

PHYP75

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Strawberry vein banding virus

Virus och fytoplasma

SVBV00

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Tomato black ring virus (tomatsvartringvirus)

Virus och fytoplasma

TBRV00

Fragaria

Fruktplantor

Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072

Potato spindle tuber viroid (PSTVd)

Virus och fytoplasma

PSTVD0

Solanum tuberosum

Potatisfrö

Bilaga IV del K till (EU) 2019/2072

Verticillium dahliae (kransmögel)

Svampar

VERTDA

Humulus lupulus

Humulus lupulus

Bilaga IV del L till (EU) 2019/2072

Verticillium nonalfalfae

Svampar

VERTNO

Humulus lupulus

Humulus lupulus

Bilaga IV del L till (EU) 2019/2072

Cirtus bark cracking viroid (CBCVd)

Viroid

CBCVD0

Humulus lupulus

Humulus lupulus

Bilaga IV del L till (EU) 2019/2072

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

Bakterier

PSDMAK

Actinidia

Fruktplantor

Bilaga IV del M till (EU) 2019/2072

Författningar

Söker efter 2021:15

Senast granskad: 2023-07-21

Till toppen