Behörighet för att vara markavvattningssakkunnig

Domstolen kan förordna en markavvattningssakkunnig vid prövning eller omprövning av tillstånd för markavvattning. För att bli markavvattningssakkunnig måste man vara behörig. Det är Jordbruksverket som idag ordnar behörighetsutbildningar och beslutar om behörighet.

Domstolen kan förordna en markavvattningssakkunnig

Vid ny prövning eller omprövning av tillstånd för markavvattning kan domstolen förordna en markavvattningssakkunnig om prövningen berör mer än en fastighet, där kostnadsfördelningen inte är tydlig. Domstolen kan även förordna en markavvattningssakkunnig om dem behöver mer underlag för att kunna fatta beslut.

Det är bara domstolen som kan förordna en sakkunnig och det krävs en särskild behörighet hos den förordnade.

Behörighetsutbildning hos Jordbruksverket

För att få behörighet som markavvattningssakkunnig måste du gå Jordbruksverkets behörighetsutbildning inom ämnena hydraulik, vattenrätt med mera. Kursen är totalt två veckor och varje vecka avslutas med en skriftlig examen. Vi håller kurser ungefär vart femte år om det finns tillräckligt med intresserade. Den senaste kursen var 2019. Vi har ännu inte någon ny kurs inplanerad.

För att anmäla ditt intresse kan du fylla i formuläret som finns på sidan Vattenverksamhet och vattenanläggningar som du når via länken.

För att kunna ansöka om behörighet ska du ha en civilingenjörs- eller agronomexamen med relevant inriktning. Vi godkänner även en likvärdig utbildning i en annan medlemsstat inom EES.

Dessutom ska du visa att du genom praktisk erfarenhet fått grundlig kännedom om frågor kopplade till markavvattning med tekniska, juridiska och agrara aspekter.

Söka behörighet

För att söka behörighet skickar du ett brev till oss. Skicka med ditt CV med beskrivning av din utbildning och erfarenhet, samt intyg över godkänt resultat från vår behörighetsutbildning.

Författningar

Söker efter 2020:12

Senast granskad: 2024-01-19

Till toppen