Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för användning av växtskyddsmedel

Application for approval of professional qualifications for use of plant protection products

Fyll i formuläret om du arbetar i ett annat land än Sverige och vill ansöka om att få dina yrkeskvalifikationer för användning av växtskyddsmedel godkända i Sverige. En kopia av din ansökan kommer du att få via e-post.

Please fill in the application form if you work in another country than Sweden and want to have your professional qualifications for use of plant protection products approved in Sweden. A copy of your application will be sent to you by e-mail.


ÅÅÅÅ-MM-DD/YYYY-MM-DD

Senast granskad: 2022-11-02