CWD, Chronic Wasting Disease

CWD är en sjukdom som kan drabba hjortdjur och som leder till avmagring. Sjukdomen finns i olika varianter. Den kan uppkomma spontant men finns även i en smittsam variant som behöver åtgärder för att inte spridas.

Om CWD

CWD är en sjukdom orsakad av prioner som drabbar hjortdjur. Den kallas också för avmagrings­sjuka och beror på proteinförändringar i hjärnan, vilket kan leda till avmagring, neuro­logiska symtom och död. CWD har varit känd hos hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet. Liknande fall upptäcktes för första gången i Europa på vildren i Nordfjella i Norge 2016.

EU tog ett beslut om en övervakningsinsats 2018 som nu är avslutad. Övervakningen gjordes för att få veta hur utbredd sjukdomen är i de länder som har älg eller ren. I Sverige har CWD konstaterats hos tre älgkor i Norrbottens län och en älgko i Västerbotten. Alla älgar var äldre djur.

Olika varianter

Genom den beslutade övervakningen och pågående forskning har det visat sig att CWD finns i olika varianter. De varianter som hittats i Nordamerika och på vildren i Norge är smitt­samma mellan djur. De fall som konstaterats på älg i Sverige har en annan karaktär och mycket tyder på att de inte direkt smittar mellan djur. Fallen har varit sporadiska och prioner har enbart hittats i hjärnan hos äldre djur. Man bedömer att förändringar i hjärnan hos vissa äldre djur har skett utan känd orsak.

Den smittsamma varianten av CWD är mycket svår att bekämpa, men åtgärder kan minska spridning och motverka att förekomsten blir hög. Om sjukdomen får fäste i en population kan det leda till att populationen dör ut.

Restriktioner vid handel och förflyttningar

På grund av fallen av CWD i Europa finns de här handelsrestriktionerna:

 • förbud mot att ta in levande hjortdjur från Norge och föra ut eller flytta levande hjortdjur från norra delen av Sverige
 • förbud mot att importera och använda hjortdjursurin som lockmedel vid jakt.

Detaljer kring restriktionerna och information om undantag kan du läsa om på sidan Restriktioner vid handel och förflyttningar.

Övervakning

Övervakningsinsatsen av CWD pågick mellan 2018 och 2021 och är nu avslutad. Man fortsätter dock med att ta prover och rapportera in sjuka djur och djur som har symtom på CWD. Ett stort tack till alla som redan bidragit med att rapportera sjuka djur och skicka in prover!

Rapportera in djur med symptom på CWD

CWD lyder under epizootilagen och det är viktigt att sjukdomen upptäcks tidigt. Därför ska du alltid anmäla misstankar hos hjortdjur för att de ska kunna provtas och följas upp.

 • älg
 • rådjur
 • kronvilt
 • dovvilt
 • ren.

Rapportera om du ser ett hjortdjur med minst ett av följande symtom:

 • avmagring
 • rörelsestörning
 • avvikande beteende
 • ökad salivering eller urinering.

Du anmäler dina observationer till SVA:

Ersättning till djurägare vid utbrott

Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket går in och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav, kan du som djurägare ha rätt till ersättning. Det gäller kostnader och förluster som uppstått på grund av beslut som Jordbruksverket har fattat i samband med utbrottet.

Det här gör vi vid ett fall av CWD

När det konstateras ett fall av CWD i Sverige ökar provtagningen i det aktuella området. Detta för att kartlägga förekomsten ytterligare och få fram mer information om sjukdomen.

Jordbruksverket gör just nu bedömningen att den variant av CWD som finns hos älg i Sverige inte är smittsam. Därför gör vi inte några bekämpningsåtgärder för de fall som finns.

Författningar

Senast granskad: 2024-05-24

Till toppen