Begränsad veterinär beredskap i Dingle distrikt

Sedan i maj 2023 har det inte funnits någon veterinär beredskap för hästar och lantbrukets djur i Dingle. Efter att försöken att lösa situationen med befintliga veterinärer i distriktet inte lyckades gav Jordbruksverket Distrikts­veterinärerna i uppdrag att etablera sig i Dingle. Från och med september 2023 kommer Distrikts­veterinärerna tillsammans med privata veterinärer att sköta helg­beredskapen.

Helgberedskap för akut sjuka hästar och lantbrukets djur

Tack vare ett stort engagemang från medarbetare och privata veterinärer i närområdet kan Distrikts­veterinärerna nu erbjuda helgberedskap från och med 1 september 2023. Till en början kan man hjälpa akut sjuka hästar och lantbrukets djur under beredskapstid, som är fredag klockan 17 till och med måndag klockan 5. Kunder kan ringa 010-122 92 90 och få kontakt med en veterinär i beredskap. Smådjur kan få hjälp i akuta fall i mån av tid.

Helgberedskapen kommer att bemannas både av distriktsveterinärer och av privata veterinärer. Veterinären utgår hemifrån och har utrustningen med i bilen, när hen bor i närheten. I de fall då tjänstgörande veterinär inte kan utgå från hemmet är övernattning på hotell eller annat boende ett alternativ.

Råd till dig som är djurägare

För dig som djurägare i Dingle distrikt innebär det att det i nuläget kan bli svårare att få tag på veterinär på kvällar, nätter och helger. Det är viktigt att du är medveten om detta. Råd till djurägare:

  • Kontakta veterinär i tid om ditt djur börjar bli dåligt – vänta inte för länge!
  • Ta reda på vilka möjligheter till veterinär vård som finns i ditt närområde, och hur deras möjligheter att erbjuda vård ser ut vid olika tider. Det finns flera digitala veterinära rådgivningstjänster som du kan ringa till för råd och stöd.
  • Var inställd på att du kan behöva resa längre för att kunna få vård.
  • Var medveten om att du kan behöva vänta längre för att få vård.
  • Tänk på att situationen är ansträngd för personalen inom djursjukvården. De arbetar för att kunna hjälpa djur och djurägare. Bemöt dem vänligt!

Om Dingle distrikt

Dingle distrikt omfattar kommunerna Sotenäs, Munkedal, Tanum och Strömstad samt Lysekil utom Skaftö församling.

Bakgrund till situationen

Sedan 2014 har en privat aktör genom avtal med Jordbruksverket upprätthållit den veterinära beredskapen i Dingle distrikt. Aktören meddelade dock i mitten av november 2022 att de inte hade för avsikt att fortsätta med detta, utan säger upp avtalet i mitten av maj. Sedan dess har Jordbruksverket arbetat för att hitta en lösning kring den veterinära beredskapen i distriktet.

Bakgrunden är bristen på veterinärer vilket är en utmaning för hela djursjukvårdsbranschen och att det finns ett lågt intresse hos privata veterinärer att jobba helger och nätter.

Jordbruksverket har i en skrivelse till regeringen framfört att det behövs mer medel för att säkra den veterinära service i landet.

Senast granskad: 2023-10-11

Till toppen