Begränsad veterinär beredskap i Dingle distrikt

Från och med den 18 maj kan Jordbruksverket inte garantera att det finns en organiserad veterinär beredskap dygnet runt i Dingle distrikt. Bakgrunden är bristen på veterinärer i Sverige och att den aktören som tidigare upprätthållit beredskapen inte längre har möjligheter att göra det.

Distriktsveterinärena får i uppdrag att etablera sig

Jordbruksverket ger nu Distrikts­veterinärerna i uppdrag att etablera sig i Dingle samt ta fram en plan för detta. Etableringen kommer dock att ta tid och förutsätter extra resurser. För att säkra livsmedelsförsörjningen kommer Distriktsveterinärerna dock gå in direkt och hantera eventuella utbrott av smittsamma djursjukdomar i Dingle distrikt.

Råd till dig som är djurägare

För dig som djurägare i Dingle distrikt innebär det att det i nuläget kan bli svårare att få tag på veterinär på kvällar, nätter och helger. Det är viktigt att du är medveten om detta. Råd till djurägare:

  • Kontakta veterinär i tid om ditt djur börjar bli dåligt – vänta inte för länge!
  • Ta reda på vilka möjligheter till veterinär vård som finns i ditt närområde, och hur deras möjligheter att erbjuda vård ser ut vid olika tider. Det finns flera digitala veterinära rådgivningstjänster som du kan ringa till för råd och stöd.
  • Var inställd på att du kan behöva resa längre för att kunna få vård.
  • Var medveten om att du kan behöva vänta längre för att få vård.
  • Tänk på att situationen är ansträngd för personalen inom djursjukvården. De arbetar för att kunna hjälpa djur och djurägare. Bemöt dem vänligt!

Om Dingle distrikt

Dingle distrikt omfattar kommunerna Sotenäs, Munkedal, Tanum och Strömstad samt Lysekil utom Skaftö församling.

Bakgrund till situationen

Sedan 2014 har en privat aktör genom avtal med Jordbruksverket upprätthållit den veterinära beredskapen i Dingle distrikt. Aktören meddelade dock i mitten av november 2022 att de inte hade för avsikt att fortsätta med detta, utan säger upp avtalet i mitten av maj. Sedan dess har Jordbruksverket arbetat för att hitta en lösning kring den veterinära beredskapen i distriktet. Jordbruksverket har kontaktat privata veterinärer i distriktet, men ingen av dessa har meddelat att de har förutsättningar att ingå i beredskapsarbetet. Distriktsveterinärerna, som är en del av Jordbruksverket, har meddelat att de inte har förutsättningar att delta operativt i beredskapsarbetet eller stötta upp från närliggande mottagningar då det krävs många timmars resa.

Jordbruksverket har även gått ut med en upphandling för att utröna möjligheterna för en privat aktör att ta ansvaret för beredskapen, men ingen har lämnat anbud på den.

Bakgrunden är bristen på veterinärer vilket är en utmaning för hela djursjukvårdsbranschen och att det finns ett lågt intresse hos privata veterinärer att jobba helger och nätter.

Senast granskad: 2022-12-20