Begränsad veterinär beredskap i Svenljunga distrikt

Från och med den 1 januari kan Jordbruksverket tyvärr inte garantera att det finns en organiserad veterinär beredskap dygnet runt i Svenljunga distrikt. Bakgrunden till detta är bristen på veterinärer i Sverige. Jordbruksverket arbetar för att så snart som möjligt hitta en långsiktigt stabil lösning för att åter ha veterinär beredskap dygnet runt i distriktet.

Råd till dig som är djurägare

För dig som djurägare i Svenljunga distrikt innebär det att det i nuläget kan bli svårare att få tag på veterinär på kvällar, nätter och helger. Det är viktigt att du är medveten om detta. Viktiga råd:

  • Kontakta veterinär i tid om ditt djur börjar bli dåligt – vänta inte för länge!
  • Ta reda på vilka möjligheter till veterinär vård som finns i ditt närområde, och hur deras möjligheter att erbjuda vård ser ut vid olika tider. Det finns dessutom flera digitala veterinära rådgivningstjänster som du kan ringa till.
  • Var inställd på att du kan behöva resa längre för att kunna få vård.
  • Var medveten om att du kan behöva vänta längre för att få vård.
  • Tänk på att situationen är ansträngd för personalen inom djursjukvården. De arbetar för att kunna hjälpa djur och djurägare. Bemöt dem vänligt!

Om Svenljunga distrikt

Svenljunga distrikt omfattar kommunerna Svenljunga och Tranemo samt delar av kommunerna Bollebygd, Borås, Falkenberg, Mark, Varberg och Ulricehamn.

Bakgrund till situationen

Sedan 2015 har en privat aktör genom avtal med Jordbruksverket upprätthållit den veterinära beredskapen i Svenljunga distrikt. Aktören meddelade dock i juni att de inte har möjlighet att fortsätta med detta efter årsskiftet och sedan dess har Jordbruksverket försökt hitta en lösning kring den veterinära beredskapen i distriktet.

Trots dialog med privata veterinärer i distriktet har det dock inte gått att hitta en lösning och Distriktsveterinärerna, som är en del av Jordbruksverket, har i nuläget inte heller praktiska möjligheter att ta över ansvaret för beredskapen på kort sikt. Bakgrunden är bristen på veterinärer, vilket är en utmaning för hela djursjukvårds­branschen, och att det finns ett lågt intresse hos privata veterinärer att jobba helger och nätter.

Jordbruksverket går ut med upphandling

Jordbruksverket fortsätter nu arbetet för att så snart som möjligt hitta en lösning och kommer nu gå ut med en upphandling för att undersöka om det finns någon privat aktör som är redo att ta över beredskapen i Svenljunga distrikt. Det alternativ som Jordbruksverket ser på sikt är att Distriktsveterinärerna kan komma att behöva etablera sig i området. En sådan lösning kommer dock ta tid.

Senast granskad: 2022-12-20