Ersättning till djurägare vid utbrott av smittsamma djursjukdomar